Rubriek: Jurisprudentie

ZW-uitkering inwoner Spanje leidt tot Nederlandse inkomensheffing

Carlo Douven Geschreven door
15 maart 2018

De Nederlandse ziektewetuitkering van een inwoner van Spanje is belast in Nederland als loon in verband met een dienstbetrekking. Belanghebbende is over de ZW-uitkering ook premies volksverzekeringen verschuldigd in Nederland.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 23 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:389 

Gepubliceerd in Nieuws

In België wonende en werkende? directeur BV belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
13 maart 2018

Een inwoner van België werkt via een Nederlandse BV als directeur voor een Belgische NV. De dienstbetrekking wordt geacht geheel in Nederland te zijn vervuld. Op grond van het belastingverdrag met België heeft Nederland het heffingsrecht over het loon van de Nederlandse BV.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:516 

Gepubliceerd in Nieuws

Voorkomingsbepaling in verdrag NL – B bevat geen subject-to-tax-bepaling

Carlo Douven Geschreven door
12 maart 2018

De bepaling van de voorkoming van dubbele belasting (art. 23, par. 1, sub a) in het belastingverdrag met België, geeft België niet de mogelijkheid inkomsten die Nederland niet effectief belast, wel in België te belasten.

Bron: Hof van Cassatie, 25 januari 2018, nr. F.16.0060.N

Gepubliceerd in Nieuws

Staatssecretaris trekt beroep in cassatie zaak X in

Carlo Douven Geschreven door
09 maart 2018

De staatssecretaris heeft het beroep in cassatie ingetrokken in de zaak X die gaat over de pro-rata-aftrek van fiscale voordelen in de inkomstenbelasting. De staatssecretaris is het echter niet eens met Gerechtshof Den Haag. Verder kondigt de staatssecretaris een wetswijziging aan, vooraf gegaan door een besluit, naar aanleiding van deze zaak.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 maart 2018, nr. 2018-0000029258 

Gepubliceerd in Nieuws

Fraude met vergoedingen leidt tot aansprakelijkheid DGA

Carlo Douven Geschreven door
28 februari 2018

Bij een uitzendbureau wordt op grote schaal gefraudeerd met aan Polen verstrekte reis- en lunchkostenvergoedingen. Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur door de DGA van het uitzendbureau. De DGA is aansprakelijk voor de naheffingsaanslagen.  

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 6 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1165

Gepubliceerd in Nieuws

Periodes van werken in niet-verdragslanden samen tellen

Carlo Douven Geschreven door
26 februari 2018

Voor de beoordeling of iemand in een niet-verdragsland onderworpen is aan de belastingheffing, moet voor de driemaandsperiode rekening worden gehouden met aaneengesloten werken in een of meerdere niet-verdragslanden. Een gebruikelijke onderbreking voor verlof, cursus of ziekte telt mee voor de bepaling van de aaneengesloten periode.

Bron: Hoge Raad, 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:254

Gepubliceerd in Nieuws

Inlenersaansprakelijkheid slaat toe

Carlo Douven Geschreven door
23 februari 2018

Een inlener van Poolse uitzendkrachten is aansprakelijk voor de aan het uitzendbureau opgelegde naheffingsaanslagen. De inlener lukt het niet de hoogte van de naheffingsaanslagen te weerleggen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:489

Gepubliceerd in Nieuws

Verlengde navorderingstermijn is ook van toepassing voor in Nederland gegenereerde inkomsten

Carlo Douven Geschreven door
15 februari 2018

Voor de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar moet sprake zijn van ‘in het buitenland opgekomen’ inkomsten. Daar moeten ook onder worden begrepen inkomsten die in Nederland zijn gegenereerd en rechtstreeks door de Nederlandse afnemer naar een buitenlandse bankrekening worden overgemaakt, waardoor deze inkomsten aan het zicht van de Nederlandse fiscus zijn onttrokken.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 november 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7178 

Gepubliceerd in Nieuws

Gedetineerde woont voor verdragstoepassing in Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
14 februari 2018

Een Nederlander zit voor drie jaar gevangen in Duitsland. Omdat belanghebbende geen woning ter beschikking heeft in Nederland en zijn gewoonlijk (fysiek) verblijf door de detentie in Duitsland is, is hij voor de toepassing van het belastingverdrag inwoner van Duitsland. De woonplaats voor de sociale zekerheid sluit niet aan bij de verdragsrechtelijke woonplaats.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 16 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:291

Gepubliceerd in Nieuws

Hof van Justitie gaat zich buigen over gevolgen Brexit

Carlo Douven Geschreven door
13 februari 2018

Rechtbank Amsterdam vraagt het Hof van Justitie EU of de Brexit leidt tot een verval van het EU-burgerschap en de daaraan verbonden rechten en vrijheden. Als het antwoord neen is, dienen dan voorwaarden of beperkingen gesteld te worden aan het behoud van de aan het EU-burgerschap te ontlenen rechten en vrijheden?

Bron: Rechtbank Amsterdam, 7 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:605

Gepubliceerd in Nieuws