Rubriek: Jurisprudentie

Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid toe rekenen aan werkland

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2019

Een nabestaandenpensioen is volledig belast in Nederland. De premie zijn betaald toen de erflater in Nederland woonde en werkte. De verdere opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid vond plaats nadat de echtgenoten geëmigreerd waren. Dit beïnvloedt niet het Nederlandse heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:540

Gepubliceerd in Nieuws

Begeleiding bouw schip leidt niet tot VI

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2019

De A-G vindt dat de begeleiding bij de bouw en oplevering van een boorschip door een Koreaans bedrijf niet leidt tot een vaste inrichting in Korea. Belanghebbende kan niet bewijzen, dat de ter beschikking gestelde kantoorruimte tot een VI leidt.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:308

Gepubliceerd in Nieuws

VO 883/2004 voorziet niet in absolute 25%-maatstaf

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2019

Bij werken in twee of meer landen moet de SVB aan de hand van de feiten beoordelen of men meer dan 25% werkzaam was in het woonland. Een bandbreedte is aanvaardbaar, maar bij aantoonbaar minder dan 20% is men niet substantieel werkzaam in het woonland, behoudens bijzondere omstandigheden.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:852

Gepubliceerd in Nieuws

HR – Premiedeel heffingskorting tijdsevenredig

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2019

De Hoge Raad volgt het arrest van het Hof van Justitie EU van 23 januari 2019 inzake de Poolse mevrouw Zyla. Zij is in 2013 5 maanden sociaal verzekerd geweest in Nederland. Zijla heeft alleen voor deze 5 maanden recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Bron: Hoge Raad, 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:588

Gepubliceerd in Nieuws

HR – Rijden in Nederland met Poolse auto

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2019

Een Pool staat ingeschreven in Nederland. Hij rijdt in Nederland met een in Polen geregistreerde auto. Hij heeft een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting gekregen over bijna 4,5 jaar. De Hoge Raad beantwoordt vragen over het verblijfsvermoeden en de berekeningsvoorschriften.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:483

Gepubliceerd in Nieuws

Uitgeleende voetballer belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2019

Een Belgische voetbalclub heeft drie spelers uitgeleend aan een Nederlandse voetbalclub. In verband met het uitlenen krijgen ze een verlaagd tekengeld, dat per kwartaal wordt uitbetaald. Deze periodieke betalingen zijn in Nederland belast loon. Omdat middels een eindheffing is afgerekend, is de 30%-regeling niet van toepassing.

Bron: Rechtbank Gelderland, 27 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1339

Gepubliceerd in Nieuws

HR – Ninbi is inclusief box 3-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2019

Een post-actieve inwoonster van België is in Nederland verdragsgerechtigde en moet de art. 69 ZVW-bijdrage betalen. Dat zij in België geen basisondersteuningsbudget krijgt heeft te maken met het niet in België verzekerd zijn voor de zorg. Het NINBI-formulier moet gewoon ingevuld worden.

Bron: Hoge Raad, 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:414 

Gepubliceerd in Nieuws

Fiscale tegemoetkoming voor onzuiver Belgisch pensioen

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2019

Een in België wonende werknemer heeft een Belgische onzuivere pensioentoezegging. Op basis van het gelijkheidsbeginsel bestaat in de loonbelasting recht op Nederlandse fiscale tegemoetkomingen, omdat in de inkomstenbelasting zonder aanwijzing van de pensioenregeling fiscale tegemoetkomingen worden verleend.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:251

Gepubliceerd in Nieuws

A-G HvJ - Duitse mini-job leidt tot Nederlandse uitkeringsrechten

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2019

De A-G van het Hof van Justitie is van mening dat een in Nederland wonende werknemer, die uitsluitend een mini-job in Duitsland heeft, in Nederland uitkeringsrechten opbouwt. Belanghebbende is in Nederland als inwoner verzekerd, ook al werkt hij in een andere lidstaat.

Bron: Conclusie A-G Sharpston, 26 maart 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Loon Nederlandse piloot is belast in Italië

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2019

Een in Nederland wonende piloot vliegt voor het in het VK gevestigde EasyJet met als standplaats Milaan. De bepaling voor internationaal vervoer is niet van toepassing. Het verdrag Nederland – Italië wijst het heffingsrecht toe aan Italië, omdat de werkzaamheden ten behoeve van een vaste inrichting van Easyjet in Italië worden uitgevoerd.

Bron: Gerechtshof s’Hertogenbosch, 18 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:170

Gepubliceerd in Nieuws