Rubriek: Jurisprudentie

Piloot is belast in woonland Nederland

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2019

Een in Nederland wonende piloot is gestationeerd op een vliegveld in Parijs en werkt daar 33 dagen. Op basis van de bepaling over internationaal vervoer in het arbeidsartikel heeft Nederland het heffingsrecht. Het begrip internationaal verkeer moet uitgelegd worden overeenkomstig art. 7.3 Wet IB.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 11 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:927

Gepubliceerd in Nieuws

Bulgaarse stukadoors werken in dienstbetrekking

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2019

X heeft een eenmanszaak en maakt gebruik van vijf Bulgaarse stukadoors, die samen in een vof werken. De rechtbank is van mening dat de stukadoors feitelijk in dienst zijn van X en X dus inhoudingsplichtige is. Aan alle voorwaarden voor een dienstbetrekking is voldaan.

Bron: Rechtbank Gelderland, 29 januari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Voorrangsregels bij samenloop gezinsbijslag

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2019

Als gezinsbijslagen op verschillende grondslagen zijn bepaald door meerdere lidstaten, dan hebben voorrang rechten verkregen op grond van: 1. werkzaamheden, .2. pensioen en 3. woonplaats. Voor de ontvangst van de gezinsbijslag is niet vereist dat men werkt in loondienst of een gelijkgestelde uitkering krijgt.

Bron: Hof van Justitie EU, 7 februari 2019, ECLI:EU:C:2019:102

Gepubliceerd in Nieuws

Bloemenverkoper heeft geen vaste inrichting in België

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2019

Een inwoner van Nederland verkoopt bloemen en planten op diverse markten in België en in Belgische supermarkten. De winst is belast in Nederland, omdat niet gesteld en aannemelijk is dat sprake is van een vaste inrichting in België.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 24 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2018:3777

Gepubliceerd in Nieuws

Eindheffing hoog loon is geen treaty-override

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2019

Een inwoner van Oostenrijk is bestuurder van een Nederlandse N.V.. Er is in 2013 aangifte LH gedaan voor een bedrag van € 556.029, zijnde een eindheffing hoog loon. De eindheffing bij de werkgever is niet in strijd met het belastingverdrag met Oostenrijk of een Europese rechtsregel.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 5 oktober 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:8201

Gepubliceerd in Nieuws

VO 883/2004 geldt ook voor Russische ijsdansers

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2019

Europese sociale zekerheidsregels zijn van toepassing op Russische ijsdansers bij Holiday on Ice, die niet binnen de EU wonen. Wel moeten de Russen legaal verblijven en werken in de diverse EU-lidstaten waar ze ijsdansen.

Bron: Hof van Justitie EU, 24 januari 2019, ECLI:EU:C:2019:60

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ EU akkoord met tijdsevenredig toepassen premiedeel heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2019

Zyla woont in Polen en werkt in 2013 ruim 5 maanden in Nederland en is deze 5 maanden sociaal verzekerd in Nederland. Op basis van op 1 januari 2013 in werking getreden regelgeving heeft Zyla maar tijdsevenredig recht op het premiedeel van de heffingskorting. Deze regeling is niet strijdig met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 januari 2019, ECLI:EU:C:2019:49

Gepubliceerd in Nieuws

Vervoersbepaling belastingverdrag schendt niet de Belgische Grondwet

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2019

De internationaal vervoersbepaling in het belastingverdrag Zwitserland - België geldt niet voor vervoer over de weg. Het artikel sluit ook voor looninkomsten aan bij de toedeling van het heffingsrecht over de winst van scheepvaart- en luchtvaartondernemingen. Het artikel schendt niet de Belgische Grondwet.

Bron: Grondwettelijk Hof, 29 november 2018, nr. 163/2018

Gepubliceerd in Nieuws

Herplaatsingsregeling van SHELL bij ontslag voldoet

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2019

Een expat van het SHELL-concern is ontslagen. SHELL heeft voldaan aan de herplaatsingsverplichting door meerdere functies aan te bieden, die de werknemer steeds weigerde. De herplaatsingsverplichting is geen resultaatsverplichting van de werkgever. Centraal staat wat redelijkerwijs van de werkgever verwacht kan worden.

Hoge Raad, 18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:64

Gepubliceerd in Nieuws

Autokostenforfait is niet strijdig met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2019

De bijtelling privégebruik auto op grond van de Nederlandse cataloguswaarde is niet in strijd met het Europees recht. Dat uitgangspunt geldt ook voor een in Duitsland gekochte gebruikte auto die door de werkgever ter beschikking is gesteld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 juni 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3714

 

Gepubliceerd in Nieuws