Rubriek: Jurisprudentie

Inwoner is beperkt belastingplichtig

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2019

Y is volgens de Nederlandse en Roemeense wet inwoner. Voor de verdragstoepassing wordt Y aangemerkt als inwoner van Roemenië, omdat de band met Roemenië het sterkst is. Y is dan in box 3 belast voor de inkomsten uit zijn Nederlandse woning.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3089

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingadviseur woont niet in Thailand

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2019

Een belastingadviseur staat ingeschreven in Thailand. Na een woonplaatsonderzoek is de inspecteur van mening hij in Nederland woont voor de nationale wetgeving én het belastingverdrag. De rechtbank volgt dit standpunt en belast onder meer pensioen en ROW.

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9729

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur moet foute A1 volgen

Carlo Douven Geschreven door
09-10-2019

De inspecteur dient de SVB-verklaring dat X verzekerd is in Nederland te volgen, zolang die verklaring niet is ingetrokken. Er bestaat geen recht op een proceskostenvergoeding bij de belastingrechter als blijkt dat de SVB fouten heeft gemaakt. De inspecteur heeft juist gehandeld.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 18 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2480

Gepubliceerd in Nieuws

Inkomsten van een derde tellen ook mee voor verblijfsrecht

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2019

Voor de status van langdurig verblijf van een derdelander, is van belang dat sprake is van stabiele en regelmatige inkomsten ter voorziening in het onderhoud. Het begrip inkomsten ziet niet uitsluitend op eigen inkomsten, maar omvat ook door derden ter beschikking gestelde gelden.

Bron: Hof van Justitie EU, 3 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:830

Gepubliceerd in Nieuws

Geen internationaal vervoer dus mag Nederland heffen

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2019

Belanghebbende werkt op een schip dat pijpleidingen in zee legt en platforms verwijdert. Dan is art. 15, lid 3 van het Verdrag met Zwitserland niet van toepassing, omdat geen sprake is van internationaal vervoer tussen twee staten. Er bestaat geen recht op een aftrek elders belast.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8396

Gepubliceerd in Nieuws

Cello-speler krijgt geen voorkoming dubbele belasting

Carlo Douven Geschreven door
01-10-2019

Een Nederlandse Cello-speler werkt bij zijn BV in loondienst. De gage voor de buitenlandse optredens ontvangt de BV. Voor het ontvangen loon bestaat in de IB geen recht op een voorkoming van dubbele belasting. Ook de bij de BV ingehouden bronheffing kan hij niet verrekenen.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 12 september 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7851

Gepubliceerd in Nieuws

Italiaanse student krijgt geen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2019

Een Italiaanse student doet een aantal vakken in Nederland. Bij een Nederlands bedrijf werkte hij op basis van een internship, dat geen direct verband had met de studie. Bij het aangaan van een arbeidscontract bestaat geen recht op de 30%-regeling. Hij woonde in Nederland en is lokaal geworven.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 11 september 2019 ECLI:NL:RBNHO:2019:7844 

Gepubliceerd in Nieuws

Uitgezonden hoogleraar naar VS woont (ook) in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2019

Een uitgezonden hoogleraar blijft inwoner van Nederland, ook nu in 2011 het zwaartepunt van het persoonlijk leven in VS ligt. Hij is ten hoogste twee jaar in de VS verbleven en woonde voorafgaand in Nederland. Op grond van het hooglerarenartikel, heeft Nederland dan heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1138

Gepubliceerd in Nieuws

Mini-job in Duitsland beperkt het recht op AOW

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2019

Inwoners van Nederland met een mini-job in Duitsland zijn aldaar beperkt sociaal verzekerd. Nederland mag deze als niet verzekerd aanmerken. Nederland mag de AOW afhankelijk stellen van de verzekeringsplicht.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 september 2019, ECLI:EU:C:2019:767

Gepubliceerd in Nieuws

Oostenrijk moet compenserende toeslag betalen

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2019

Het echtpaar Moser woont in Duitsland en heeft recht op een Duitse ouderschapsuitkering. Oostenrijk, waar mevrouw werkt, moet het verschil met de Oostenrijkse kinderverzorgingsuitkering volledig compenseren.

Bron: Hof van Justitie EU, 18 september 2019, ECLI:EU:C:2019:75

Gepubliceerd in Nieuws