Rubriek: Jurisprudentie

Beslagvrije voet bij wonen in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2019

De beslagvrije voet in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan niet automatisch worden gehanteerd voor niet in Nederland wonende schuldenaren. Er kan rekening worden gehouden met het prijspeil en levensstandaard in het woonland. De bewijslast rust wel op de belastingschuldige.

Bron: Rechtbank Limburg, 4 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3212

Gepubliceerd in Nieuws

Een bij invoer beschadigde auto kan toch nieuw zijn

Carlo Douven Geschreven door
13-08-2019

Een uit Oostenrijk, via België, naar Nederland gebrachte auto met een kilometerstand tussen de 12 en 22 is tijdens het transport beschadigd. De schade bedroeg bijna 3000 euro. Bij de registratie voor de BPM was de auto nog niet beschadigd. Voor de BPM is sprake van een nieuwe auto

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5721

Gepubliceerd in Nieuws

Invoer auto en BPM

Carlo Douven Geschreven door
12-08-2019

In vijf zaken over bij invoer te betalen BPM komt aan de orde: toepassing nieuwe jurisprudentie, werking Leidraad BPM 2006, nieuw/gebruikt, inkoopwaarde versus verkoopwaarde, verschillende afschrijvingsmethoden en hun bruikbaarheid, BTW/marge, tabellen etc.

Bron: Rechtbank Gelderland, 5 augustus 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:3416 

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingrechter moet A1 volgen

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2019

Een in Nederland wonende Rijnvarende heeft sinds 2004 een Luxemburgse E-101 voor onbepaalde tijd, die niet verstrekt is in kader van het Rijnvarendenverdrag. De belastingrechter volgt, de nog in geschil zijnde, A1 van de SVB. Belanghebbende is in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:2372

Gepubliceerd in Nieuws

Medewerker ambassade kan inhouding LH niet bewijzen

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2019

P werkt in Nederland bij de Indonesische ambassade. Gezien zijn status is hij in Nederland belasting- en premieplichtig. Omdat de ambassade geen (verplichte) inhoudingsplichtige is in Nederland (art. 6, lid 4 Wet LB), is geen loonheffing ingehouden en kan P die ook niet verrekenen. 

Bron: Rechtbank Den Haag, 16 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3947

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw belastingverdrag met Duitsland leidt tot 1200% hogere heffing

Carlo Douven Geschreven door
31-07-2019

Een inwoner van Duitsland ontvangt in 2017 uit Nederland een invaliditeitsuitkering groter dan 15.000 euro. De uitkering is belast in Nederland op grond van het pensioenartikel. Dat door het nieuwe belastingverdrag de heffing 1200% hoger is, vormt geen inbreuk op de rechten van de mens.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:2248

Gepubliceerd in Nieuws

Cypriotische Limited is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
30-07-2019

Een Cypriotische Limited houdt alleen twee grote vorderingen. Alle beslissingen werden feitelijk in Nederland genomen en alleen geformaliseerd door het bestuur in Cyprus. De Limited is in Nederland gevestigd. Door het jaren stilzitten van de inspecteur kan niet nagevorderd worden.

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6296

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende betaalt in 2 landen premies

Carlo Douven Geschreven door
29-07-2019

X, Rijnvarende, is terecht in Nederland sociaal verzekerd. De zetel van de onderneming bevindt zich in Nederland. De Luxemburgse E-106-verklaring voor de zorgverzekering maakt dat niet anders. Als sprake is van dubbele premieheffing, moet een regularisatieverzoek in Luxemburg worden ingediend.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 29 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1884

Gepubliceerd in Nieuws

Ambtenaar EEG is niet vergelijkbaar met uitgezonden ambtenaar

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2019

Een kind van een Nederlandse ambtenaar bij de EEG claimt verzekerd te zijn geweest tussen 1965 en 1972. Zij wil gelijke behandeling met een gezinslid van een uitgezonden ambtenaar die wel sociaal verzekerd blijft in Nederland. Er is geen sprake van discriminatie. Het kind krijgt geen AOW-recht.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 11 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2334

Gepubliceerd in Nieuws

Vrijgesteld inkomen EU beïnvloedt niet de heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2019

Het vrijgesteld inkomen van een werknemer van een agentschap van de Europese Unie mag niet mee in aanmerking worden genomen voor de bepaling van (de afbouw) van de hoogte van de algemene heffingskorting.

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2091, ECLI:NL:HR:2019:1221

Gepubliceerd in Nieuws