Rubriek: Jurisprudentie

NiNbi terecht vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2018

Een inwoner van België heeft geen recht op een Belgisch ondersteuningsbudget, omdat hij sociaal verzekerd is in Nederland. Het vastgestelde wereldinkomen heeft daar niet mee te maken. Het Niet in Nederland belastbare inkomen (NiNbi) is terecht vastgesteld inclusief het voordeel uit sparen en beleggen. De Belastingdienst mag het NiNbi doorgeven aan het CAK.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2860

Gepubliceerd in Nieuws

Ontslag door SHELL Nederland?

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2018

Een expat van SHELL werkt in meerdere landen. Gedurende zijn tijdelijke buitenlandse werkzaamheden heeft hij een lokaal contract en wordt zijn Nederlandse contract beëindigd. Bij ontslag wordt het lokale contract beëindigd en niet zijn Nederlandse contract met SHELL.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2551

Gepubliceerd in Nieuws

Ook niet onherroepelijke A1-verklaring moet gevolgd worden

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2018

De belastingrechter en de inspecteur moeten een door de bevoegde sociale zekerheidsinstantie afgegeven A1-verklaring volgen. Dat geldt ook als de verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat. Wel kan de belastingrechter een procedure aanhouden totdat de A1-verklaring wel onherroepelijk vaststaat.

Bron: Hoge Raad, 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1725

Gepubliceerd in Nieuws

Over buitenlandse pensioenen is ZVW-premie verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2018

Een arbeidsongeschikte inwoner van Nederland is sociaal verzekerd in Nederland. Zijn Duitse Renteversicherungsuitkering en zijn pensioen van de Belgische Rijksdienst voor pensioenen zijn onderdeel van het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2929

Gepubliceerd in Nieuws

Bewijslast verdragstoepassing rust op belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2018

Belanghebbende woont in België en werkt voor een Nederlandse werkgever. Zij is van mening dat een deel van het loon in België belast is. De bewijslast rust op haar nu zij zich beroept op een vermindering van de volgens de Nederlandse wet toegestane heffing op grond van een verdrag. Nu dat niet lukt, is het loon terecht volledig in Nederland belast.

Bron: Gerechtshof ‘’s-Hertogenbosch, 15 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2635

Gepubliceerd in Nieuws

Werken bij internationale organisatie beperkt premieplicht

Carlo Douven Geschreven door
01-10-2018

Een gepensioneerde ambtenaar van de EU die in Nederland woont en gaat werken, is in Nederland niet verzekerd voor de AWBZ. Een medewerker van Eurojust die in Nederland werkt en werkt als reservist voor het Ministerie van Defensie, is niet sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1793 en 1792

Gepubliceerd in Nieuws

Emigrant VS is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2018

Een emigrant naar de Verenigde Staten wordt niet aangemerkt als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De wetgever heeft dit ook expliciet bedoeld en de regeling is geen verboden discriminatie in de zin van het EVRM of het IVBPR. Ook de non-discriminatiebepaling in het verdrag met de VS kan belanghebbende niet helpen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3257 

Gepubliceerd in Nieuws

Cyprusconstructie voorgelegd aan HvJ EU

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2018

Waar zijn internationale chauffeurs verzekerd, die in Nederland wonen en via een bedrijf in Cyprus rijden in trucks van Nederlandse vervoersondernemingen? Werken ze in meer landen en minder dan 25% in het woonland en is men daarom in Cyprus verzekerd? Of is de opzet misbruik van unierecht en premievlucht?

Bron: Centrale Raad van Beroep, 20 september 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2878

Gepubliceerd in Nieuws

Tijdstip registratie is beslissend voor BPM

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2018

Voor de BPM is beslissend of de auto in gebruik is geweest op het moment van registratie in het kentekenregister. Een door belanghebbende in Duitsland gekochte auto, die 10 dagen later naar Nederland komt en 3000 kilometer gereden heeft, is gebruikt.

Bron: Hoge Raad, 21 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1695

Gepubliceerd in Nieuws

Sluiten arbeidsovereenkomst is relevant voor 150km-grens

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2018

Voor de beoordeling van de 150km-grens van de 30%-regeling is beslissend het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst en niet, zoals het Gerechtshof vond, het moment van tewerkstelling. Betrokkene had de arbeidsovereenkomst getekend op 22 december 2011, de 150km-grens is pas ingevoerd per 1 januari 2012.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 5 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1021

Gepubliceerd in Nieuws