Rubriek: Jurisprudentie

A-G – TBS-resultaat heeft onvoldoende band met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
23 mei 2018

Het door een naar België geëmigreerde AB-houder genoten resultaat van een TBS-vordering ontstaan na emigratie heeft een onvoldoende band met Nederland. Over het resultaat heeft Nederland geen heffingsrecht.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 april 2018, ECLI:NL:PHR:2018:467

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland kort geëxporteerde uitkeringen ten onrechte

Carlo Douven Geschreven door
20 mei 2018

Nederland kort ten onrechte betalingen aan vijfhonderd mensen in 13 landen (o.a. Egypte, Thailand, Indonesië, Zuid-Afrika en Filipijnen). Het betreft kortingen in verband met de lagere kosten levensonderhoud in het woonland voor het kindgebonden budget, kinderbijslag, ANW en WGA.

Bron: Telegraaf, 19 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur maakt Nederlandse bron Italiaanse crimineel niet aannemelijk

Carlo Douven Geschreven door
17 mei 2018

Een Italiaanse crimineel wordt in Nederland aangehouden. De inspecteur belast hem vanwege inkomsten uit criminele activiteiten, maar kan niet aannemelijk maken dat sprake is van een Nederlandse bron. Omdat hij ook geen inwoners van Nederland is, is belastingheffing niet mogelijk.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 20 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1071 

Gepubliceerd in Nieuws

Geen eigen woning als gescheiden vriendin daar verblijft

Carlo Douven Geschreven door
15 mei 2018

Een naar België uitgezonden werknemer heeft zijn woning te koop gezet. Een gescheiden vriendin mocht in de woning wonen in afwachting van de verkoop. Voor zowel de regeling rondom te koop staande eigen woning als voor de uitzendregeling van de eigen woning, is geen sprake meer van een eigen woning.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3818

Gepubliceerd in Nieuws

Verblijfplaats gezin geeft doorslag bij woonplaatsbepaling

Carlo Douven Geschreven door
10 mei 2018

Een docent aan een Engelse universiteit wordt in het VK en Nederland fiscaal als inwoner aangemerkt. Op grond van de tie-breaker-bepaling in het belastingverdrag is hij voor de verdragstoepassing inwoner van Nederland. De familiebanden geven uiteindelijk de doorslag.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3814 

Gepubliceerd in Nieuws

Woonplaats zelfstandige was in Italië

Carlo Douven Geschreven door
08 mei 2018

De SVB maakt aannemelijk dat belanghebbende in de periode tussen 1 maart 1991 en 31 december 2013 deels niet verzekerd was voor de AOW in Nederland. De SVB maakt aannemelijk dat betrokkene in die periode deels in Italië woonachtig was en daar substantiële zelfstandige werkzaamheden verrichtte.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 14 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Geen recht op overgangsregeling bij wijziging 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
02 mei 2018

Een in België wonende orthodontist, ziet zijn 30%-regeling verloren gaan, bij de tussentijdse toets na 5 jaar. Het ingrijpen van de wetgever bij afgegeven beschikkingen kan als aan de ‘lawfulness’-voorwaarde is voldaan, sprake is van ‘legitimate aim’ en ‘fair balance’.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:1548

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingplichtige moet bewijzen waarom hij in Nederland aanwezig was

Carlo Douven Geschreven door
03 mei 2018

Belanghebbende stelt 181 dagen werkzaam te zijn geweest Nederland en dat daarom woonland België het heffingsrecht heeft over zijn arbeidsinkomsten. Belanghebbende voert geen enkel bewijs aan tegen de stelling van de inspecteur dat hij meer dagen, om privé-redenen, in Nederland is geweest. Belanghebbende voldoet niet aan de op hem rustende bewijslast

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3234

Gepubliceerd in Nieuws

Internationaal uitgewisselde gegevens zijn niet altijd geheim

Carlo Douven Geschreven door
01 mei 2018

De door de inspecteur ontvangen buitenlandse gegevens op basis van de Europese richtlijn 2001/16/EU kan de inspecteur niet altijd geheim houden. Alvorens de stukken geheim te houden moet de inspecteur een belangenafweging maken, waarbij het belang van belanghebbende meegewogen moet worden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Hoe SV-premies heffen als de A1 niet onherroepelijk vaststaat?

Carlo Douven Geschreven door
30 april 2018

In twee zaken vraagt het Gerechtshof, middels prejudiciële vragen, aan de Hoge Raad of sociale zekerheidspremies geheven kunnen worden als de A1-verklaring niet onherroepelijk vaststaat. In de casus is belanghebbende tegen de door de SVB afgegeven A1-verklaring in bezwaar en beroep gegaan.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1644 en 1665

Gepubliceerd in Nieuws