Rubriek: Internationaal recht

EU-verordening Internationaal privaatrecht in wet opgenomen

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2018

De Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen is in het Staatsblad gepubliceerd. Deze bevat regels van internationaal privaatrecht bevat onder meer welke rechter bevoegd is, het recht van welke staat het vermogen van echtgenoten of partners beheerst en de uitvoerbaarheid van een beslissing in een ander land. De inwerkingtreding wordt nog nader bepaald.

Bron: Staatsblad 2018, nr. 332, 4 oktober 2018

De nieuwe wet in het Staatsblad 2018, nr. 332 van 4 oktober 2018, samen met het Besluit van 17 september 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen vindt u hier.

Gepubliceerd in Nieuws

UWV licht beleid internationale ontslagsituaties toe

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2018

De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen van het UWV zijn geactualiseerd. Er wordt onder meer uitleg gegeven over het omgaan met internationale ontslagsituaties. Ingegaan wordt op de ontslagvolgorde en afspiegelingsbeginsel in een internationale situatie.

Bron: UWV, augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Website over internationaal recht bij CIR

Carlo Douven Geschreven door
10-07-2018

 

Het Centrum voor Internationaal Recht (CIR) is het online en offline expertisecentrum van het Koninkrijk der Nederlanden voor de bewustwording, een consistente uitleg, de toepassing en naleving van het internationaal recht. Het CIR heeft een nieuwe website gelanceerd met veel informatie over internationaal recht.

Bron: Expertisecentrum Europees recht, 3 juli 2018

 

Gepubliceerd in Nieuws