Rubriek: Immigratie

Checklist emigratie van de Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2020

De Belastingdienst heeft een checklist immigratie op de website gepubliceerd.

Bron: Belastingdienst

Gepubliceerd in Nieuws

CBS publiceert cijfers 2018 over (arbeids)migratie

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2020

Het CBS heeft over 2018 de migratiecijfers gepubliceerd. Er kwamen 191.000 migranten naar Nederland die geen Nederlandse nationaliteit hadden. Werk en gezinshereniging zijn de belangrijkste migratiemotieven. Van de arbeidsmigranten is 75% na 10 jaar weer vertrokken.

Bron: CBS, 27 juli 2020

Gepubliceerd in Nieuws

70.000 overnachtingen arbeidsmigranten leidt tot toeristenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
26-06-2019

De aanslag toeristenbelasting 2015 aan een recreatiepark in Hooge Mierde voor de huisvesting en 69.837 overnachtingen van arbeidsmigranten is terecht. De arbeidsmigranten verbleven niet meer dan 90 dagen per belastingjaar en waren niet ingeschreven in de basisregistratie personen.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 14 juni 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:3333

Gepubliceerd in Nieuws

Voortzetting buitenlandse lijfrente kan onder voorwaarden

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2019

De voorwaarden voor de voortzetting van een buitenlandse lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering na immigratie zijn aangepast. Voor de berekening van de jaarruimte kan uitgegaan worden van het buitenlandse inkomen. Voor de immigratie moet een premiebetaling hebben plaatsgevonden.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 mei 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse ondernemer wil een Nederlandse bankrekening?

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2019

Voor bij de KvK ingeschreven buitenlandse ondernemers die bezig zijn met een verblijfsvergunning is de Quick scan ‘Dutch business bank account’ geïntroduceerd. Hiermee krijgt men binnen 5 dagen informatie over de mogelijkheid van een Nederlandse bankrekening.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken, 20 mei 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Kennismigranten vinden Nederland aantrekkelijk

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2019

Het WODC heeft een onderzoek gedaan naar hoe aantrekkelijk kennismigranten Nederland vinden als potentieel vestigings- en carriereland. De Minister van V en J geeft aan een aantal verbeterpunten op te pakken onder meer voor start-ups en kleine ondernemingen.

Bron: Ministerie van V en J, 15 februari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Lerend werken voor buitenlanders in Nederland

Juliana van Gulik Geschreven door
28-09-2018

Auteur: J. van Gulik, immigratie consultant bij Boxx global expat solutions

Het wordt door een nieuwe Europese richtlijn gemakkelijker om stagiaires uit het buitenland aan te nemen. Bedrijven kunnen behalve stagiaires ook trainees in de zin van de ICT Richtlijn aantrekken, of met praktikanten werken. In dit artikel wordt ingegaan op deze verschillende vormen van lerend werken en in welk geval verblijfs- of werkvergunningen moeten worden aangevraagd.

Gepubliceerd in Vakblad 17, 2018

Strengere toetsing en handhaving op erkend referenten

Dominique Coenen Geschreven door
28-09-2018

Auteur: Dominique Coenen, partner bij Expat Management Group te Amsterdam (coenen@expatmanagementgroup.com)

Eind 2017 heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst een onderzoeksrapport gepubliceerd van de Inspectie Veiligheid en Justitie waarin de kwaliteit van het toezicht van de IND op de erkend referent wordt beoordeeld. De eindconclusie is pijnlijk helder: het toezicht op de erkend referent in de huidige vorm is onvoldoende effectief en van zichtbare handhaving is geen sprake. In dit artikel proberen we in dit kader enkele gevolgen voor de erkend referent in de dagelijkse praktijk te signaleren en te verklaren én blikken we vooruit op wat de referent mogelijk te wachten staat.

Gepubliceerd in Vakblad 17, 2018

Verhuisboedelvrijstelling ook voor auto?

Carlo Douven Geschreven door
03-07-2018

De Hoge Raad heeft beslist dat de verhuisboedelvrijstelling die Curacao kent, niet van toepassing is op de auto. Belanghebbende kan niet aannemelijk maken dat hij de auto ten minste 6 maanden voor zijn verhuizing heeft gebruikt. Nederland kent soortgelijke voorwaarden voor de toepassing van de verhuisboedelvrijstelling.

Bron: Hoge Raad, 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1031

Gepubliceerd in Nieuws

Salarisnormen voor buitenlandse werknemers in Nederland (deel 2)

Nihat Kurt Geschreven door
30-06-2017

Auteurs: mr. N. Kurt en mr. D. Reins. Mr. N. Kurt is werkzaam bij Expat Management Group in Amsterdam (kurt@expatmanagementgroup.com) (Immigratie). Mr. D. Reins is werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com) (Fiscaal).

Dit artikel is het tweede deel van het tweeluik over de inhoud en verschillen van de salarisnormen voor immigratiedoeleinden en de 30%-regeling. Hierna wordt ingegaan op de salarisnorm voor de 30%-regeling. Het betreft hier een fiscale norm en reeds daarom al is sprake van een essentieel verschil met de looncriteria die voor immigratiedoeleinden gelden. Maar er zijn nog diverse andere wezenlijke verschillen die in dit artikel verder worden benadrukt. De voorwaarden van de 30%-regeling zelf komen niet aan de orde.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017