Immigratie

Nieuwe immigratieregels in Denemarken per 1 juli 2024

Marco Wijnberg Geschreven door
10-06-2024

De regering van Denemarken voert nieuwe immigratieregels in. Vanaf 1 juli 2024 gelden er wijzigingen voor kortetermijnwerkers, vereisten voor een herenigingsvisum, bankvereisten en meer. Deze wijzigingen zijn bedoeld om Deense bedrijven te ondersteunen bij het efficiënter werven van internationale werknemers en meer flexibiliteit te bieden voor kortlopende projecten en specifieke taken. 

Bron: envoyglobal.com, 5 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Werkautorisatie voor Britten na Brexit

Marjolein Krommenhoek Door
15-09-2023

Auteurs: Marjolein Krommenhoek en Bodine Wubben, beiden werkzaam bij Deloitte, afdeling Global Employer Services, als respectievelijk Senior Manager Corporate Immigration (mkrommenhoek@deloitte.nl) en Consultant Corporate Immigration (bwubben@deloitte.nl)

Vanaf 1 januari 2021 worden Britse onderdanen beschouwd als derdelanders. Zij kunnen Nederland nog wel inreizen zonder visum, maar mogen hier niet meer dan 90 dagen verblijven. Ze mogen hier niet meer werken zonder werkautorisatie, zoals een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA). In de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (HSO) zijn maatregelen opgenomen voor werken in Nederland waar Britse onderdanen een beroep op kunnen doen. In dit artikel gaan we in op drie categorieën uit de HSO en de mogelijkheden die ze bieden voor Britse onderdanen om in Nederland te werken. Dat betreft de categorieën “overplaatsing binnen een concern”, “beoefenaar van een vrij beroep” en “dienstverlener op contractbasis”. We benoemen in dit artikel ook de voor- en nadelen van een TWV of GVVA voor een overplaatsing binnen een concern op basis van de HSO, ten opzichte van de ICT Richtlijn.

Gepubliceerd in Vakblad 57, 2023

Aangifte migratiejaar vanaf 1 juni 2020 online

Carlo Douven Geschreven door
14-05-2021

Vanaf 1 juni 2020 kan het aangiftebiljet over het jaar van emigratie of immigratie online worden ingediend. Dat moet nog op wel op papier, als er sprake is van meer dan één onderneming in Nederland, winst uit een ander land of toepassing van de tonnagregeling.

Bron: Belastingdienst

Gepubliceerd in Nieuws

Zijn uw bedrijf en uw Britse medewerkers klaar voor Brexit?

Paul Henderson Geschreven door
13-12-2020

Auteurs: Paul Henderson en Juliana van Gulik, respectievelijk Consultant immigration en senior consultant immigration bij Boxx global expat solutions (https://www.boxx-expat.com/)

Per 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Aan het eind van dit jaar komt ook de afgesproken transitieperiode ten einde. Britse onderdanen worden dan door de Europese Unie voortaan beschouwd als ‘derdelanders’. Wat zijn de stappen betreffende het immigratieproces die werkgevers moeten nemen om alle formaliteiten voor de medewerkers tijdig te regelen? Zowel wat betreft de medewerkers die nu al in Nederland wonen en werken, als voor grensgangers die heen en weer reizen tussen het VK en Nederland en daarnaast ook voor Britse onderdanen die verwachten na 1 januari 2021 Nederland binnen te komen.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Checklist emigratie van de Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2020

De Belastingdienst heeft een checklist immigratie op de website gepubliceerd.

Bron: Belastingdienst

Gepubliceerd in Nieuws

CBS publiceert cijfers 2018 over (arbeids)migratie

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2020

Het CBS heeft over 2018 de migratiecijfers gepubliceerd. Er kwamen 191.000 migranten naar Nederland die geen Nederlandse nationaliteit hadden. Werk en gezinshereniging zijn de belangrijkste migratiemotieven. Van de arbeidsmigranten is 75% na 10 jaar weer vertrokken.

Bron: CBS, 27 juli 2020

Gepubliceerd in Nieuws

70.000 overnachtingen arbeidsmigranten leidt tot toeristenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
26-06-2019

De aanslag toeristenbelasting 2015 aan een recreatiepark in Hooge Mierde voor de huisvesting en 69.837 overnachtingen van arbeidsmigranten is terecht. De arbeidsmigranten verbleven niet meer dan 90 dagen per belastingjaar en waren niet ingeschreven in de basisregistratie personen.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 14 juni 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:3333

Gepubliceerd in Nieuws

Voortzetting buitenlandse lijfrente kan onder voorwaarden

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2019

De voorwaarden voor de voortzetting van een buitenlandse lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering na immigratie zijn aangepast. Voor de berekening van de jaarruimte kan uitgegaan worden van het buitenlandse inkomen. Voor de immigratie moet een premiebetaling hebben plaatsgevonden.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 mei 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse ondernemer wil een Nederlandse bankrekening?

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2019

Voor bij de KvK ingeschreven buitenlandse ondernemers die bezig zijn met een verblijfsvergunning is de Quick scan ‘Dutch business bank account’ geïntroduceerd. Hiermee krijgt men binnen 5 dagen informatie over de mogelijkheid van een Nederlandse bankrekening.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken, 20 mei 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Kennismigranten vinden Nederland aantrekkelijk

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2019

Het WODC heeft een onderzoek gedaan naar hoe aantrekkelijk kennismigranten Nederland vinden als potentieel vestigings- en carriereland. De Minister van V en J geeft aan een aantal verbeterpunten op te pakken onder meer voor start-ups en kleine ondernemingen.

Bron: Ministerie van V en J, 15 februari 2019

Gepubliceerd in Nieuws