Rubriek: Fiscaliteit

Heffingsrecht afwaarderingsverlies ROW komt België toe

Carlo Douven Geschreven door
16 augustus 2017

In België wonende DGA leidt in 2011 verlies uit resultaat overige werkzaamheden in verband met een afwaardering lening en rentevordering. Het verlies kan niet ten laste van het Nederlands inkomen komen, omdat de lening na de emigratie in 2006 is ontstaan en dus niet in het conserverend inkomen van het jaar van emigratie was begrepen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4805.

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische fiscaliteit: Verrekening rente bouwdepot en hypotheekrente mag

Carlo Douven Geschreven door
15 augustus 2017

 

Ook voor de Belgische fiscale regelgeving kan de ontvangen rente op een bouwdepot worden verrekend met de betaalde hypotheekrente. De ontvangen rente op het bouwdepot is dan niet afzonderlijk belastbaar.

Bron: Hof van beroep Antwerpen, 6 juni 2017, 2015/AR/1915

 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgisch rustpensioen hoort tot Nederlands wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
09 augustus 2017

Het Belgische rustpensioen is bij een inwoner van Nederland onderdeel van het belastbaar inkomen en het premie-inkomen. Het pensioen is volledig belast bij de rechthebbende en niet deels aan zijn echtgenote toe te rekenen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6114

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur legt conserverende aanslag in verkeerde jaar op

Carlo Douven Geschreven door
07 augustus 2017

Belanghebbende woonde, gezien de feiten en omstandigheden, in 2010 al enige jaren in Thailand. De over het jaar 2010 opgelegde conserverende aanslag is daarmee niet opgelegd in verband met het ophouden binnenlandse belastingplichtige zijn en moet worden vernietigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 juni 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3697

Gepubliceerd in Nieuws

Grensarbeidersbrochures 2017 van de Benelux verkrijgbaar

Carlo Douven Geschreven door
04 augustus 2017

De Benelux heeft de grensarbeidersbrochures 2017 gepubliceerd. De volgende brochures zijn te bestellen of down te loaden: Belgische grensarbeiders in Nederland, Nederlandse grensarbeiders in België, Belgische grensarbeiders in België en Luxemburgse grensarbeiders in België.

Bron: Benelux, 25 juli 2017

Gepubliceerd in Nieuws

WUV- en WUBO-uitkeringen voor inwoners België worden vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
02 augustus 2017

De uitkeringen ingevolge de Nederlandse Wet uitkering vervolgingsslachtoffers (WUV) en de Wet uitkeringen burger-slachtoffers 1940-1945 (WUBO) aan inwoners van België, worden voor de toepassing van de Belgische wetgeving zeer waarschijnlijk vrijgesteld. Het parlement moet het voorstel nog goedkeuren.

Bron: Verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers, 8 juni 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Uit Duitsland geïmporteerde auto geldt als nieuw

Carlo Douven Geschreven door
28 juli 2017

Een auto die in 2015 is gefabriceerd en in 2016 in Duitsland nieuw is gekocht en waarmee ruim 3000 kilometer is gereden en schade heeft, is voor de registratie in het Nederlandse kentekenregister voor de BPM aan te merken als een nieuwe auto waarop het tarief van 2016 van toepassing is.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 18 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1940

Gepubliceerd in Nieuws

Moment sluiten arbeidsovereenkomst relevant voor recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
21 juli 2017

Een werknemer woont binnen 150 km van de Nederlandse grens. Vanaf 1 januari 2012 bestaat dan geen recht meer op de 30%-regeling. De werknemer is in januari 2012 in dienst getreden, terwijl de arbeidsovereenkomst in december 2011 is gesloten. Volgens de rechtbank bestaat dan recht op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2017:7089

Gepubliceerd in Nieuws

Physical-presence-test geldt ook voor grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
15 juli 2017

Voor de toepassing van de 183-dagen-regeling zijn niet alleen de werkdagen bepalend, maar alle dagen van verblijf in het werkland, die enig verband houden met de werkzaamheden. Het commentaar bij art. 15 van het OESO-modelverdrag is daarbij leidend.

Bron: Hoge Raad, 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1326

Gepubliceerd in Nieuws

Conserverende aanslag pensioen en lijfrente is (deels) ongeldig

Carlo Douven Geschreven door
14 juli 2017

Een conserverende aanslag ter zake van pensioen is in strijd met het belastingverdrag voor zover de pensioenopbouw heeft plaatsgevonden voor 16 juli 2009. Voor lijfrenten geldt hetzelfde voor zover de premies zijn betaald na 31 december 2000 en voor 16 juli 2009.

Bron: Hoge Raad, 14 juli 2017, ECLI:NLHR:2017:1324

Gepubliceerd in Nieuws