Rubriek: Fiscaliteit

Voorstel update 2017-wijzigingen OESO-modelverdrag is bekend

Carlo Douven Geschreven door
11 september 2017

De OESO brengt ook in 2017 een update uit van het OESO-modelverdrag. Naast enige voorstellen tot wijziging van de tekst van het modelverdrag worden ook wijzigingen van het commentaar voorgesteld.  De wijzigingen zijn vooral BEPS-gerelateerd, maar betreffen ook voorstellen over de woonplaats en internationaal vervoer.

Bron: OESO, Draft contents of the 2017 update to the OECD Model tax convention, 11 augustus 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffingsaanslag BPM geleende Duitse auto blijft in stand

Carlo Douven Geschreven door
08 september 2017

 

Een inwoner van Nederland leent een auto van een inwoner van Duitsland en wordt binnen 14 dagen twee maal gesignaleerd. Het vermoeden dat de auto feitelijk ter beschikking staat en duurzaam gebruikt wordt op de Nederlandse weg, wordt niet ontzenuwd. De nageheven BPM en de boete zijn terecht.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4502

Gepubliceerd in Nieuws

Kamervragen beantwoord over de inkomensverklaring

Carlo Douven Geschreven door
07 september 2017

In een brief naar aanleiding van het algemeen overleg van 8 juli 2017 in de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Wiebes aan dat de Belastingdienst maatregelen heeft getroffen om de afgifte van inkomensverklaringen door andere landen te bevorderen.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 6 september 2017, kenmerk 2017-0000178196

Gepubliceerd in Nieuws

Rechtbank torpedeert schijnconstructie met Bulgaarse uitzendkrachten

Carlo Douven Geschreven door
06 september 2017

Een Nederlandse onderneming die personeel bemiddelt heeft in Bulgarije arbeidskrachten geworven en in dienst genomen. Vanaf 2009 werkte een deel van de Bulgaren voor een Bulgaarse vennootschap, die opdrachten uitvoerde via aanneming van werk. De rechtbank is van mening dat sprake is van een schijnconstructie. De Bulgaren bleven feitelijk in dienst van de Nederlandse onderneming.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4881

Gepubliceerd in Nieuws

Verhuizing in buitenland doorgeven aan Nederlandse autoriteiten

Carlo Douven Geschreven door
05 september 2017

Aanslagen gestuurd naar het oude adres van belanghebbende in Zuid-Afrika zijn op juiste wijze bekend gemaakt. Belanghebbende had de verhuizing binnen Zuid-Afrika moeten doorgeven aan de Belastingdienst.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 maart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1727

Gepubliceerd in Nieuws

België handelt Nederlandse inkomensverklaring sneller af

Carlo Douven Geschreven door
04 september 2017

De Belgische belastingkantoren kunnen de inkomensverklaring 2016 voor (kwalificerende) buitenlandse belastingplichtigen ondertekenen vanaf 1 augustus 2017. Dat is een versnelling t.o.v. de inkomensverklaring 2015. Toen kon de ondertekening vanaf 1 november 2016.

Bron: grensinfo.nl, 25 augustus 2017

Gepubliceerd in Nieuws

België gaat AOW weer belasten

Carlo Douven Geschreven door
30 augustus 2017

Het arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 5 mei 2017 over de belastingheffing van de Nederlandse AOW voor inwoners van België wordt gerepareerd. Het arrest beperkte de Belgische heffingsmogelijkheden over de AOW aanzienlijk. De Nederlandse AOW-pensioenen zijn na invoering van het wetsvoorstel weer volledig belast in België.

Bron: Persbericht FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 20 juli 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Kleine ondernemersregeling OB niet van toepassing bij verhuur vakantiehuis

Carlo Douven Geschreven door
29 augustus 2017

Twee inwoners van Duitsland verhuren een in Nederland gelegen vakantiehuis via een verhuurkantoor. Zij zijn ondernemer voor de omzetbelasting. De vakantiewoning is geen vaste inrichting en de twee eigenaren verrichten zelf geen activiteit welke als zelfstandige verrichting van de verhuur (hoofddienst) kwalificeert. Er bestaat dan geen recht op de kleine ondernemersregeling (art. 25 Wet OB).

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3230

Gepubliceerd in Nieuws

Privileges NAVO gecodificeerd

Carlo Douven Geschreven door
22 augustus 2017

De staatssecretaris heeft de uitwerking van bestaande verdragen, die gelden voor (personeelsleden van) buitenlandse NAVO-strijdkrachten die in Nederland zijn gestationeerd, gecodificeerd. De codificatie bevordert de rechtszekerheid en geeft een beter overzicht van de geldende afspraken.

Bron: Staatscourant 2017-47567

Gepubliceerd in Nieuws

Minder dan 183 dagen in verdragslanden gewerkt, Nederland heeft heffingsrecht

Carlo Douven Geschreven door
18 augustus 2017

 

Belanghebbende heeft in 2010 en 2011 in diverse verdragslanden gewerkt, maar nergens meer dan 183 dagen. Het loon is dan belast in de woonstaat Nederland. Niet aannemelijk is gemaakt dat het loon wordt betaald door of namens een werkgever in de werkstaat of dat sprake is van een vaste inrichting in de werkstaat.

Bron: Hoge Raad, 11 augustus 2017, ECLI:NL:HR:2017:1621

 

Gepubliceerd in Nieuws