Rubriek: Fiscaliteit

Gemeente gaat geen rol spelen bij voorlichting migranten

Carlo Douven Geschreven door
11 mei 2017

De Gemeente gaat geen voorlichtingstaak op zich nemen door migranten te wijzen op de motorrijtuigenbelasting-verplichtingen. Dat is volgens een advies omdat de gemeenten het al veel te druk hebben en geen weet hebben van deze regeling. De Belastingdienst gaat via samenwerkingsverbanden met een aantal gemeenten wel migranten op de MRB-verplichting wijzen.

Bron: Ministerie van Financiën, 10 mei 2017, 2017-00000091835

Gepubliceerd in Nieuws

Aansprakelijk gesteld inlener heeft recht op alle stukken naheffingsaanslagen uitlener

Carlo Douven Geschreven door
10 mei 2017

In het kader van een inlenersaansprakelijkheid  is een inlener door de ontvanger aansprakelijk gesteld. De inlener heeft recht op inzake in alle stukken betreffende de niet door de inlener betaalde naheffingsaanslag loonheffingen. Alleen dan kan de aansprakelijk gestelde aangeven welke grieven alsnog moeten worden aangevoerd tegen de naheffingsaanslag om zijn aansprakelijkheid te kunnen beperken.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 april 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:2623

Gepubliceerd in Nieuws

Vennootschap Gibraltar niet per definitie gevestigd in woonland bestuurder

Carlo Douven Geschreven door
03 mei 2017

De vestigingsplaats van een lichaam berust bij de werkelijk leiding. De werkelijke leiding berust bij het bestuur. In casu komt dat overeen met de plaats waar het bestuur de leidinggevende taak uitoefent. Niet alleen beslissend is waar de leidinggevende bestuurder woont, maar ook andere omstandigheden moeten in aanmerking worden genomen, zoals de plaats van de feitelijke werkzaamheden en de plaatsen van verblijf.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 4 april 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:1228

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland - Wijze van toerekenen arbeidsinkomsten aan diverse werklanden

Carlo Douven Geschreven door
01 mei 2017

In Duitsland is een BMF-schreiben (besluit) uitgekomen over de fiscale behandeling van inkomsten van werknemers die in het buitenland werken. Het besluit gaat onder meer over de wijze waarop inkomsten moeten worden toegerekend aan de werkzaamheden in de diverse landen voor de verdragstoepassing. In het besluit komen ook aan de orde de bewijslast en de omrekening van vreemde valuta.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 14 maart, 2017, IV C 5 - S 2369/10/10002

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlands belastingplichtigen ten onrechte gevraagd aangifte IB 2015 alsnog in te dienen

Carlo Douven Geschreven door
28 april 2017

De Belastingdienst heeft rond 15 april ten onrechte brieven verstuurd. Buitenlands belastingplichtigen is alsnog gevraagd hun aangifte 2015 te doen, terwijl die aangifte al binnen was. De Belastingdienst zet dit volgende week recht door een excuusbrief te sturen.

Bron: Belastingdienst, 21 april 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Krijgt kwalificerende buitenlands belastingplichtige in 2018 wel een VA?

Carlo Douven Geschreven door
21 april 2017

De Belastingdienst onderzoekt of voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen weer voorlopige aanslagen opgelegd kunnen worden zonder voorafgaande inkomensverklaring. Verder bevat de 19e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst onder meer onderdelen over internationale invordering en het rijden met buitenlandse kentekens.

Bron: 19e halfjaarsrapportage Belastingdienst, Kamerbrief Ministerie van Financiën, 20 april 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische managementvennootschappen, buitenlands inkomen en vermogen in beeld bij Belgische fiscus

Carlo Douven Geschreven door
19 april 2017

De Belgische FOD Financiën gaat zich in het toezicht focussen op managementvennootschappen, buitenlandse inkomsten en geld in het buitenland. Het toezicht op de managementvennootschappen valt samen met jurisprudentie van Hof Antwerpen. Kosten ten laste van vennootschappen zijn beperkter aftrekbaar. Aftrekbare kosten moeten samenhangen met werkelijke prestaties verricht ten behoeve van de vennootschap.

Bron: FOD Financiën, 18 april 2017, Het belang van limburg, 15 april 2017 en Hof van beroep Antwerpen, 28 maart 2017.

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingdienst heeft brief over ontbrekende inkomensverklaring ten onrechte verstuurd

Carlo Douven Geschreven door
18 april 2017

De Belastingdienst heeft een brief verstuurd waarin ten onrechte kwalificerende buitenlands belastingplichtigen gevraagd wordt de inkomensverklaring alsnog in te leveren. De inkomensverklaringen zijn in veel gevallen kennelijk wel al binnengekomen. De Belastingdienst gaat per brief bevestigen dat de inkomensverklaring wel al binnen is.

Bron: website Belastingdienst, 14 april 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Het blijft tobben met de Amerikaanse Fatca-regelgeving

Carlo Douven Geschreven door
13 april 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft de 2e kamer verder geïnformeerd over de Amerikaanse FATCA-regelgeving. Onder meer geeft hij aan hoe een Amerikaans Tax identification number/social security number (TIN/SSN) via de Amerikaanse ambassade kan worden aangevraagd en tot welke praktische problemen dit leidt. Duidelijk blijft dat FATCA vooralsnog voor veel administratieve problemen en onzekerheid blijft zorgen.

Bron: Ministerie van Financiën, 11 april 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Portugal belast pensioen niet progressief, heffingsrecht komt dan toe aan Nederland

Carlo Douven Geschreven door
11 april 2017

Een inwoner van Portugal ontvangt een pensioenuitkering uit Nederland. Portugal belast het pensioen tegen 15%. Portugal belast het pensioen niet tegen het algemeen van toepassing zijnde tarief voor arbeidsinkomsten. Omdat het totaal van de uitkering hoger is dan 10.000 euro heeft Nederland dan het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2017, ECLI:RBZWB:2017:1157

Gepubliceerd in Nieuws