Rubriek: Fiscaliteit

Meldingsplicht grensoverschrijdende fiscale constructies verduidelijkt

Carlo Douven Geschreven door
15 oktober 2017

Op vragen van de Eerste Kamer geeft staatssecretaris Wiebes meer duidelijkheid over de voorgestelde meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale constructies. Het kabinet staat achter de voorgestelde Europese richtlijn, maar wil de scherpe kantjes er van af halen.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 oktober 2017, 2017-0000200998

Gepubliceerd in Nieuws

VS doet tegemoetkomingen in FATCA-dossier

Carlo Douven Geschreven door
12 oktober 2017

De staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede kamer over de laatste stand van zaken omtrent FATCA. De VS hebben diverse tegemoetkomingen toegezegd voor financiële instellingen en de aanvraagprocedure voor een Tax Identification Number / Social Security Number te versnellen.

Bron: Ministerie van Financiën, 11 oktober 2015, 2017-0000196733

Gepubliceerd in Nieuws

Regeerakkoord en grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
11 oktober 2017

Het regeerakkoord van het beoogde nieuwe Kabinet heeft ook gevolgen voor het grensoverschrijdend werken. Voor een gelijk speelveld op de internationale arbeidsmarkt bestaat veel aandacht. De looptijd van de 30%-regeling wordt teruggebracht naar 5 jaar. Ook in het arbeidsrecht en de sociale zekerheid zijn er plannen, waar men bij het grensoverschrijdend werken rekening mee moet houden.

Bron: Regeerakkoord 2017-2021, 10 oktober 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Zo vul je de premievragen in bij de belastingaangifte

Carlo Douven Geschreven door
09 oktober 2017

De Belastingdienst geeft in een handreiking meer duidelijkheid rond de sociale verzekeringspositie en hoe dat verwerkt moet worden in de aangifte IB/PVV. Kennelijk gaat dit veel mis in de aangifte.

Bron: Fiscaal forum dienstverleners (Belastingdienst), 4 oktober 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Geen 30%-regeling over loon garden-leave

Carlo Douven Geschreven door
06 oktober 2017

Er bestaat geen recht op de 30%-regeling gedurende de periode dat de werknemer met behoud van loon vrijgesteld is van het verrichten van arbeid voor de definitieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De 30%-regeling is alleen van toepassing tijdens de tewerkstelling.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 augustus 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:8051.

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad zet pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding in een internationaal licht

Carlo Douven Geschreven door
05 oktober 2017

De pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding van artikel 32bb Wet LB is niet gebaseerd op een fictie. Het belastingverdrag met Frankrijk is van toepassing en wijst de heffing toe aan Nederland. Het toetsloon moet worden bepaald met de loonregels die gelden voor het jaar van de eindheffing. De 30%-vergoeding moet dan voor 2011 bij het toetsloon worden geteld.

Bron:  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 september 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8189

Gepubliceerd in Nieuws

Amerikaanse klant bank heeft tijdelijk US-TIN niet nodig

Carlo Douven Geschreven door
29 september 2017

De Verenigde Staten hebben de uitvoering van de FATCA-regelgeving vooralsnog versoepeld. Amerikaanse klanten van Nederlandse banken hoeven niet meer direct een Amerikaans persoonsnummer (US-TIN) te hebben. In verband met problemen bij de afgifte van de US-TIN is tijdelijk voldoende dat men vaststelt dat sprake is van een ‘US person’.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken, 27 september 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Bij remigratie volgt geen step-up ab-aandelen

Carlo Douven Geschreven door
25 september 2017

Een remigrant uit België wil een step-up voor zijn aanmerkelijk belang, omdat hij in Nederland niet belastingplichtig was vóór zijn remigratie. De Hoge Raad vindt dat hij (buitenlands) belastingplichtige was, ook al had Nederland geen heffingsrecht bij vervreemding. De Hoge Raad stelt de verkrijgingsprijs van zijn AB op de historische kostprijs.

Hoge Raad, 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2423

Gepubliceerd in Nieuws

De Belgische belastingaangifte van niet-inwoners kan worden gedaan

Carlo Douven Geschreven door
24 september 2017

Vanaf 14 september kunnen mensen die een Belgische bron van inkomen hebben, maar niet in België wonen de Belgische aangifte doen via tax-on-web, tot uiterlijk 7 november. De papieren aangifte wordt laatstelijk verstuurd begin oktober 2017 en moet uiterlijk 9 november binnen zijn. Op de website vindt u voorbeeldformulieren en toelichtingen.

Bron: financiën.belgium.be, 14 september 2017

Gepubliceerd in Nieuws

De 183-dagenregeling en het begrip ‘verblijven’

Ricardo te Kaat Geschreven door
22 september 2017

Auteur: drs. Ricardo te Kaat, belastingadviseur bij Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten te Doetinchem en Zevenaar (r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl)

Vrijwel elk belastingverdrag bevat conform het OESO-Modelverdrag(¹) een artikel dat het heffingsrecht in geval van een internationaal loondienstverband toekent conform de zogeheten 183-dagenregeling. Als een inwoner van een land (woonland) in een ander land (werkland) in loondienst werkzaam is en de werkgever niet in het werkland gevestigd is of daar een vaste inrichting heeft, is het loon slechts in de werkstaat belastbaar als de werknemer meer dan 183 dagen in de werkstaat verblijft. De Hoge Raad sprak zich recent uit over het begrip ‘verblijven’. Daaraan besteed ik hierna aandacht. Ik zal eerst de casus schetsen. Vervolgens ga ik in op de gevolgen voor de positie van de grensarbeider. Hoewel de uitspraak een aantal andere fiscaal interessante zaken bevat, beperk ik mij hier tot de 183 dagenregeling.

Gepubliceerd in Vakblad 9, 2017