Rubriek: Fiscaliteit

Voordeel uit KEW, SEW, BEW vrijgesteld: fiscaal een verstandige keuze?

Stijn Wichers Geschreven door
30 juni 2017

Auteur: mr. S. Wichers, werkzaam bij EY op de afdeling People Advisory Services (Stijn.wichers@nl.ey.com)

In het Belastingplan van 2017 heeft het kabinet aangekondigd dat het voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) vrijgesteld is, zelfs als er niet minimaal 15 jaar (lage vrijstelling) dan wel 20 jaar (hoge vrijstelling) premie/inleg is betaald. Vanaf 1 april 2017 is deze aankondiging in wetgeving gegoten. Het vermogen uit je kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning laten uitkeren: is dit fiscaal een verstandige keuze? In dit artikel schetst de auteur de oude spelregels, de reden van de wetswijziging, de nieuwe spelregels, een voorbeeld inclusief fiscale conclusie, overige aspecten en enkele tips voor de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

Het handboek Duitse Einkommensteuer is online

Carlo Douven Geschreven door
29 juni 2017

Het Bundesministerium der Finanzen heeft het Einkommensteuer handboek online gezet. In het handboek staan Duitse wetten, richtlijnen, beleid (BMF-schreiben), bronnen en informatie.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 29 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Uitzendregeling eigen woning is niet van toepassing als partner in woning blijft

Carlo Douven Geschreven door
28 juni 2017

A, een uitgezonden werknemer, heeft een samenlevingsovereenkomst gesloten met B. Ze zijn geen fiscale partners. B vergezelt A niet bij een langdurige uitzending. Ze voeren daardoor geen gezamenlijke huishouding meer. Daarmee is B voor de uitzendregeling eigen woning een derde. De woning is belast in box 3.

Bron: Rechtbank Gelderland, 21 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3209 

 

Gepubliceerd in Nieuws

EC stelt meldingsplicht voor grensoverschrijdende belastingbesparende constructies voor

Carlo Douven Geschreven door
26 juni 2017

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om tussenpersonen een verplichting op te leggen om potentieel agressieve belastingstructuren met een grensoverschrijdend element door te geven aan de Belastingdienst in het land waar de tussenpersoon is gevestigd. Is de tussenpersoon niet in de EU gevestigd, dan moet de belastingplichtige de verplichting nakomen. Vervolgens informeren de Belastingdiensten de andere betrokken landen via een centrale database.

Bron: Europese Commissie, 21 juni 2017, COM(2017)335 final

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland moet op grond van een verdrag vrijgesteld loon hetzelfde berekenen

Carlo Douven Geschreven door
23 juni 2017

De bepalingen inzake het vrij verkeer van werknemers zijn ook van toepassing op ambtenaren. De Duitse regeling die voorkomt dat Franse premies voor aanvullende pensioen- en ziektekostenverzekeringen niet aftrekbaar zijn, omdat het loon op grond van een belastingverdrag vrijgesteld is, is in strijd met het EU-recht.

Bron: Europese Hof van Justitie, zaak Bechtel, 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:488

Gepubliceerd in Nieuws

Overzichtspagina Personeel en Loon

Carlo Douven Geschreven door
20 juni 2017

De Belastingdienst heeft een nieuwe overzichtspagina Personeel en Loon gepubliceerd. Ook diverse internationale onderwerpen kunnen via deze overzichtspagina snel gevonden worden, zoals het handboek loonheffingen en de 30%-regeling. Ook is er een ‘bibliotheek’.

Bron: Belastingdienst

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Wel treaty override bij conserverende aanslag pensioenen, niet bij lijfrenten

Carlo Douven Geschreven door
19 juni 2017

A-G Niessen is van mening dat een conserverende aanslag ter zake van pensioen tegen het bedrag van de eerder afgetrokken premies in strijd is met het belastingverdrag met Frankrijk, omdat loon uit vroegere dienstbetrekking belast wordt. Bij een conserverende aanslag ter zake van lijfrenten is er geen strijd met het belastingverdrag, omdat geen inkomen wordt belast.

Bron: Conclusie Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad Niessen, 8 juni 2017,ECLI:NL:PHR:2017:417.

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling van belang voor vestigingsklimaat

Carlo Douven Geschreven door
14 juni 2017

Het fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit heeft op verzoek van de Netherlands Foreign Investment Agency een onderzoek gedaan naar de 30%-regeling, parallel aan de formele evaluatie van het Kabinet. Het onderzoek benadrukt het belang van de 30%-regeling voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

Bron: Fiscaal Economisch Instituut Erasmus Universiteit, 13 juni 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe kabinet beslist over toekomst 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
14 juni 2017

Het rapport ‘Evaluatie 30%-regeling’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoeksbureau Decisio stelt drie aanpassingen voor: verkorting looptijd naar 5 of 6 jaar, vergroten 150km-grens en verlaging forfait bij inkomens groter dan 100.000 euro. Het huidige kabinet heeft besloten de besluitvorming door te schuiven naar het volgende kabinet.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 13 juni 2017, kenmerk 2017-0000109434

Gepubliceerd in Nieuws

Feiten omtrent woonplaats beslissen procedure

Carlo Douven Geschreven door
13 juni 2017

Belanghebbende woont niet in het Verenigd Koninkrijk, maar in Nederland blijkens het uitgebreide feitenonderzoek. Hij is daarmee binnenlands belastingplichtige en wordt voor zijn wereldinkomen in de Nederlandse belastingheffing betrokken.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4084

Gepubliceerd in Nieuws