Rubriek: Fiscaliteit

Inwonerschap Nederland betekent (nog) niet inwonerschap voor belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
16 november 2017

In het Nederlandse GBA ingeschreven alleenstaande gaat twee jaar als hoogleraar werken in de VS. De band met Nederlands is zo sterk gebleven dat hij inwoner van Nederland is gebleven. Of dit ook betekent dat hij voor de verdragstoepassing inwoner van Nederland is moet nader worden onderzocht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 oktober 2010, ECLI:NL:RBZWB:2017:6850 

Gepubliceerd in Nieuws

Inlener moet identiteit vaststellen én vastleggen

Carlo Douven Geschreven door
14 november 2017

Hof Den Bosch benadrukt in twee uitspraken het belang van de inlener om de identiteit van ingeleend personeel goed vast te leggen en te documenteren. Alleen dan kan de aansprakelijkheid beperkt worden. Een storting op de G-rekening is geen vrijwaring voor de aansprakelijkheid. De ontvanger mag voor de inlenersaansprakelijkheid een doelmatigheidsgrens stellen van 500 euro.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4573 en 4529 

Gepubliceerd in Nieuws

AG HvJ - Frauduleus verkregen A1 is niet bindend

Carlo Douven Geschreven door
10 november 2017

Als een detacheringsverklaring (A1) door fraude is verkregen, mag het werkland de verklaring naast zich neer leggen. De fraude bestond uit het geven van een valse voorstelling van zaken bij het verkrijgen van de A1. Dat Bulgarije op het verzoek van België de A1 niet heeft ingetrokken, maakt dat niet anders.

Bron: Advocaat-generaal EU Hof van Justitie, 9 november 2017, C-359/16 

Gepubliceerd in Nieuws

AB in Duitse vennootschap leidt tot navordering buiten 5-jaarstermijn

Carlo Douven Geschreven door
09 november 2017

Een inwoner van Nederland heeft een AB-winst behaald met de verkoop van zijn Duitse aandelen tegen een te lage prijs aan zijn Nederlandse BV. De navordering ziet op bijna 5 miljoen inkomen van Duitse oorsprong. De inspecteur mag de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar hanteren.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2017:9205

Gepubliceerd in Nieuws

EU Richtlijn ter beslechting geschillen dubbele belasting vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
08 november 2017

De Raad van de EU heeft de richtlijn gepubliceerd, die moet zorgen voor een doeltreffende beslechting van geschillen betreffende de uitleg en toepassing bilaterale belastingverdragen en van het arbitrageverdrag van de Unie, en met name van geschillen die tot dubbele belasting leiden. Uiterlijk 30 juni 2019 moeten de lidstaten aan de richtlijn voldoen.

Bron: Raad van de Europese Unie, 14 oktober 2017, Richtlijn (EU) 2017/1852

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse pensioenen opgebouwd voor 2004 zijn niet belast in België

Carlo Douven Geschreven door
07 november 2017

Een inwoner van België ontvangt pensioenen uit Nederland. Voor zover het pensioen is opgebouwd voor 1 januari 2004 heeft België geen heffingsrecht volgens de Belgische nationale wetgeving. Voor het saldo van de Nederlandse spaarrekening bestaat recht op een vrijstelling.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 17 oktober 2017, arrest 2016/AR/674

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen over afschaffing heffingskorting buitenlandse werknemers beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
03 november 2017

Staatssecretaris van Financiën Snel antwoordt op vragen dat de afschaffing van de heffingskorting voor niet-inwoners in de loonbelasting niet het bedrag van de heffingskortingen beïnvloedt waar de werknemer recht op heeft. Voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen komt er een mogelijkheid voor een voorlopige aanslag als men eerder kwalificeerde en de omstandigheden niet gewijzigd zijn.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 november 2018, kenmerk 2017-0000210280 

Gepubliceerd in Nieuws

Aanslag schenkbelasting in 2015 over schenking in 1991

Carlo Douven Geschreven door
02 november 2017

Belanghebbende heeft zwart geld op een buitenlandse bankrekening. Na ingekeerd te hebben en een vaststellingsovereenkomst voor de inkomstenbelasting gesloten te hebben krijgt hij wel nog een aanslag schenkbelasting in 2015 ter zake van een schenking in 1991. De rechtbank motiveert waarom de aanslag schenkbelasting juist is.

Bron: Rechtbank Den Haag, 30 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:8108

Gepubliceerd in Nieuws

Nato-medewerker heeft wel box 3-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
31 oktober 2017

Een medewerker van de NATO woont in Nederland. Hij is van mening dat Nederland geen heffingrecht heeft over zijn box 3-inkomen. Het Gerechtshof s-Hertogenbosch concludeerde dat hij geen recht heeft op een algehele belastingvrijstelling. De Hoge Raad sluit zich daarbij aan.

Hoge Raad, 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2783

Gepubliceerd in Nieuws

Informatie over belastingheffing wereldwijd

Carlo Douven Geschreven door
30 oktober 2017

Op de website van PWC staat een tool, die informatie verschaft over de belastingheffing wereldwijd van bedrijven en particulieren. EY heeft de 'Worldwide Personal Tax and Immigration guide online' staan, met eveneens veel informatie over buitenlandse belastingheffing en gerelateerde onderwerpen. 

Bron: Websites PWC, EY

Gepubliceerd in Nieuws