Rubriek: Fiscaliteit

Eindejaarstips en aandachtspunten voor de salarisprofessional

Carlo Douven Geschreven door
04 december 2017

Tips en aandachtspunten voor 2018: voldoe aan de Wet aanpak schijnconstructies; verzoek om toepassing IB-tarieven bij loonaangifte 30%-er; optimaliseer pensioenopbouw 30%-er; beoordeel salarisnorm 30%-er en kennismigrant; belast alleen de Nederlandse dagen en verwerk de buitenlandse sociale zekerheidspremies.

Bron: PWC

Gepubliceerd in Nieuws

Inkomensverklaring - knelpunten grotendeels opgelost

Carlo Douven Geschreven door
01 december 2017

Volgens de 20e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst zijn de knelpunten rondom de inkomensverklaring bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen grotendeels opgelost. Onderzocht wordt of op basis van risicoanalyse het weer mogelijk wordt voorlopige aanslagen op te leggen.

Bron: Staatsecretaris van Financiën, 29 november 2017, kenmerk 2017-000027714 

Gepubliceerd in Nieuws

Onderlinge overlegprocedures belastingzaken gaan veel sneller

Carlo Douven Geschreven door
29 november 2017

BEPS actiepunt 14 ziet op een verbetering van de behandeling van onderlinge overlegprocedures bij dubbele belastingheffing. De OESO rapporteert dat de gemiddelde doorlooptijd in Nederland 3,71 maanden bedraagt en dat in 6% van de gevallen geen (volledige) oplossing wordt gevonden. Er zijn in 2016 85 nieuwe zaken opgestart.

Bron: OESO, 27 november 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Italië mag heffen over loon piloot easyJet

Carlo Douven Geschreven door
28 november 2017

Een inwoner van Nederland vliegt voor easyJet en is gestationeerd in Milaan. De feitelijke leiding van easyJet is in het VK. Het pilotenartikel is dan niet van toepassing. Italië heeft het heffingsrecht, omdat easyJet een vaste inrichting heeft in Italië en de beloning daaraan toegerekend moet worden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 september 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7617 

Gepubliceerd in Nieuws

Emigrant naar Israël krijgt conserverende aanslag voor pensioen

Carlo Douven Geschreven door
27 november 2017

De Hoge Raad bevestigt het arrest van 14 juli 2017. Het verdrag wijst de heffing over het pensioen toe aan Israël. Ook dan vormt de pensioenaanspraak bij emigratie naar Israël, voor zover opgebouwd na 15 juli 2009, conserverend inkomen.

Bron: Hoge Raad, 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2985

Gepubliceerd in Nieuws

Update 2017 OESO-modelverdrag geaccordeerd

Carlo Douven Geschreven door
26 november 2017

In de update 2017 van het OESO-modelverdrag zijn wijzigingen aangebracht. De belangrijkste betreffen de artikelen over de vaste inrichting (art. 5), woonplaats (art. 4) en internationaal vervoer (artt. 3, 8 en 15, par. 3).

Bron: OESO, 21 november 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Engels pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
24 november 2017

De Engelse pensioeninkomsten die een inwoner van Nederland ontvangt zijn belast in Nederland. Het overgangsrecht is niet van toepassing ook niet op nabetalingen waarop al recht bestond voor de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag met het VK. Dat het VK pensioenuitkeringen vrijstelt, maakt het niet anders.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 18 oktober 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:8527 

Gepubliceerd in Nieuws

Betaling Duitse Versorgungszuschlag is aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
24 november 2017

Een inwoner van Nederland is door de Duitse Bundeswehr gedetacheerd naar Nederland. Hij is in Duitsland sociaal verzekerd, maar vrijgesteld van de Rentenversicherung. Wel moet hij een Versorgungszuschlag  betalen aan het Duitse Ministerie van Defensie ter voorkoming van verlies van pensioenrechten. De Zuschlag is op basis van het gelijkheidsbeginsel met de premie voor de Duitse Rentenversicherung aftrekbaar.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 10 november 2017, ECLI:GHSHE:2017:4841

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingdienst publiceert rapport 'Private Equity'

Carlo Douven Geschreven door
22 november 2017

De Belastingdienst heeft een uitgebreid rapport over 'private equity' gepubliceerd. Bij ‘private equity gaat het om beleggen van privaat risicodragend vermogen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. In hoofdstuk 9.8 zijn de internationale aspecten lucratief belang in beeld gebracht.

Bron: Belastingdienst, 21 november 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Verificatie-, bewaar- en zorgplicht werkgever in de praktijk

Carlo Douven Geschreven door
21 november 2017

Hoe controleer je de identiteit van werknemers? Wat houdt de verificatieplicht, bewaarplicht en de zorgplicht van de werkgever in? De inspectie SZW geeft praktische tips en verwijzingen hoe dit in de praktijk uit te voeren.

Bron: website inspectie SZW

Gepubliceerd in Nieuws