Rubriek: Fiscaliteit

Prejudiciële vragen over conserverende aanslag pensioen en lijfrente emigrant naar Frankrijk

Carlo Douven Geschreven door
14 maart 2017

Een inwoner van Frankrijk is uit Nederland geemigreerd en heeft een conserverende aanslag ontvangen ter zake van zijn lijfrente en pensioen. Is sprake van treaty override? Gezien het grote belang bij veel emigranten en een lopende procedure bij de Hoge Raad, stelt de rechtbank prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 maaart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1464

Gepubliceerd in Nieuws

Hypotax maakt dat sprake is van ingehouden loonbelasting

Carlo Douven Geschreven door
10 maart 2017

Nettoloon waarbij rekening is gehouden met een hypotax op basis van Amerikaans belastingrecht, heeft te gelden als afgezonderde en ingehouden loonbelasting. De brutering van het nettoloon heeft daarmee plaats gevonden in 2012 en niet in 2013, het jaar van afdracht van de loonheffing.  Over het gebruteerde loon is de crisisheffing verschuldigd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 22 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1220

Gepubliceerd in Nieuws

Bestuurder BV woont niet in Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
08 maart 2017

Bestuurder van een Nederlandse BV woont volgens het Gerechtshof in Nederland en niet in Zwitserland. De inschrijving en de woning in Zwitserland maken dat niet anders. Het centrum van levensomstandigheden ligt in Nederland, waar zijn echtgenote woont en waar hij regelmatig is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 22 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5750

Gepubliceerd in Nieuws

Ontheffing beschikking SVB kan niet aan de orde worden gesteld in belastingprocedure

Carlo Douven Geschreven door
07 maart 2017

Belanghebbende woont in Nederland en ontvangt een Belgische arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hij is volgens de Europese verordening verzekerd in Nederland, maar de SVB kan ontheffing verlenen (art. 22 BUB). Bij een geschil over de datum van ontheffing is de belastingrechter niet bevoegd. Belanghebbende had bezwaar moeten maken tegen de ontheffing en niet tegen de belastingaanslag.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 10 november 2016 ECLI:NL:GHSHE:2016:5007

Gepubliceerd in Nieuws

Aangiftetijd: Vrijstelling ZVW voor militairen en Compensatieregeling met Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
06 maart 2017

Bij het doen van de belastingaangifte van al dan niet in het buitenland wonende Nederlandse militairen gaat het regelmatig mis. Vooral bij het vermelden van de vrijstelling voor de premies Zorgverzekeringswet worden veel fouten gemaakt. De Belastingdienst heeft een invulinstructie gegeven. Ook geeft de Belastingdienst hulp voor het toepassen van de compensatieregeling in het belastingverdrag met Duitsland.

Bron: Belastingdienst - Fiscaal forum dienstverleners – 2 en 3 maart 2017

Gepubliceerd in Nieuws

HR - Onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting kent geen onbeperkte terugwerkende kracht

Carlo Douven Geschreven door
03 maart 2017

In de tijd onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting (art. 66, derde lid SW) voor buitenlandse vermogen is niet van toepassing als de navorderingstermijn die voor de invoering van de nieuwe wetgeving gold al verlopen is. Uit de bepaling blijkt niet dat een onbeperkte terugwerkende kracht beoogd is.

Bron: Hoge Raad, 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:356

Gepubliceerd in Nieuws

Revisierente verschuldigd over volledige lijfrenteafkoopsom

Carlo Douven Geschreven door
02 maart 2017

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat bij een afkoop van een lijfrente ook revisierente berekend moet worden over het rendement in de lijfrentepolis. Belanghebbende was van mening dat de revisierente alleen gerekend mag worden over de in het verleden afgetrokken premies.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1064

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen beantwoord over uitfaseren pensioen eigen beheer en inwoner van België

Carlo Douven Geschreven door
01 maart 2017

Gevolgen uitfaseren pensioen eigen beheer: De staatssecretaris is van mening dat Nederland het heffingsrecht heeft over de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer, als de DGA in België woont. Onduidelijk is nog of België de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting als een belastbaar moment ziet. Over onder meer dit aspect, wil de staatssecretaris in overleg treden met de Belgen.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel 34662, 28 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland kent ook een vrijstelling voor hogere kosten levensonderhoud (COLA)

Carlo Douven Geschreven door
28 februari 2017

Voor de Duitse belastingheffing van door Duitse werkgevers naar het buitenland uitgezonden werknemers, kan de werkgever een belastingvrije vergoeding van de extra levensonderhoudskosten verstrekken. Deze vergoeding wordt ook wel de ‘cost of living-allowance’ (COLA) genoemd.

Bron: Bundesfinanzministerium, 29 december 2016

Gepubliceerd in Nieuws

Opgaaf wereldinkomen 2015 is niet altijd nodig

Carlo Douven Geschreven door
28 februari 2017

De Belastingdienst informeert deze week met een brief een grote groep burgers over het formulier Opgaaf Wereldinkomen. Het formulier is nodig om het wereldinkomen vast te stellen op verzoek van Zorginstituut Nederland (vanaf 1 januari 2017 het CAK) en/of Belastingdienst Toeslagen. Het formulier is voor een aantal situaties niet meer nodig. Een ingeleverd formulier neemt de Belastingdienst niet in behandeling en als het nog formulier nog niet ingeleverd is, hoeft dan niet alsnog. 

Bron: Belastingdienst, Fiscaal forum dienstverleners, 27 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws