Rubriek: Fiscaliteit

Grensarbeidersbrochures 2017 van de Benelux verkrijgbaar

Carlo Douven Geschreven door
04 augustus 2017

De Benelux heeft de grensarbeidersbrochures 2017 gepubliceerd. De volgende brochures zijn te bestellen of down te loaden: Belgische grensarbeiders in Nederland, Nederlandse grensarbeiders in België, Belgische grensarbeiders in België en Luxemburgse grensarbeiders in België.

Bron: Benelux, 25 juli 2017

Gepubliceerd in Nieuws

WUV- en WUBO-uitkeringen voor inwoners België worden vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
02 augustus 2017

De uitkeringen ingevolge de Nederlandse Wet uitkering vervolgingsslachtoffers (WUV) en de Wet uitkeringen burger-slachtoffers 1940-1945 (WUBO) aan inwoners van België, worden voor de toepassing van de Belgische wetgeving zeer waarschijnlijk vrijgesteld. Het parlement moet het voorstel nog goedkeuren.

Bron: Verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers, 8 juni 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Uit Duitsland geïmporteerde auto geldt als nieuw

Carlo Douven Geschreven door
28 juli 2017

Een auto die in 2015 is gefabriceerd en in 2016 in Duitsland nieuw is gekocht en waarmee ruim 3000 kilometer is gereden en schade heeft, is voor de registratie in het Nederlandse kentekenregister voor de BPM aan te merken als een nieuwe auto waarop het tarief van 2016 van toepassing is.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 18 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1940

Gepubliceerd in Nieuws

Moment sluiten arbeidsovereenkomst relevant voor recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
21 juli 2017

Een werknemer woont binnen 150 km van de Nederlandse grens. Vanaf 1 januari 2012 bestaat dan geen recht meer op de 30%-regeling. De werknemer is in januari 2012 in dienst getreden, terwijl de arbeidsovereenkomst in december 2011 is gesloten. Volgens de rechtbank bestaat dan recht op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2017:7089

Gepubliceerd in Nieuws

Physical-presence-test geldt ook voor grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
15 juli 2017

Voor de toepassing van de 183-dagen-regeling zijn niet alleen de werkdagen bepalend, maar alle dagen van verblijf in het werkland, die enig verband houden met de werkzaamheden. Het commentaar bij art. 15 van het OESO-modelverdrag is daarbij leidend.

Bron: Hoge Raad, 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1326

Gepubliceerd in Nieuws

Conserverende aanslag pensioen en lijfrente is (deels) ongeldig

Carlo Douven Geschreven door
14 juli 2017

Een conserverende aanslag ter zake van pensioen is in strijd met het belastingverdrag voor zover de pensioenopbouw heeft plaatsgevonden voor 16 juli 2009. Voor lijfrenten geldt hetzelfde voor zover de premies zijn betaald na 31 december 2000 en voor 16 juli 2009.

Bron: Hoge Raad, 14 juli 2017, ECLI:NLHR:2017:1324

Gepubliceerd in Nieuws

Wiebes geeft update FATCA

Carlo Douven Geschreven door
13 juli 2017

De Amerikaanse FATCA-regelgeving heeft geleid tot de nodige onrust bij Amerikanen woonachtig in Nederland. Staatssecretaris Wiebes geeft de Kamer een update over o.a. over de plannen van Trump, de heffing over Nederlandse sociale zekerheidsuitkeringen, problemen met de Amerikaanse aangifte en de aanvraag van een Identificatie nummer.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 juli 2017, 2017-0000129957

Gepubliceerd in Nieuws

SNA-certificering (buitenlandse) uitzendbureau’s is verbeterd

Carlo Douven Geschreven door
11 juli 2017

Er zijn belangrijke stappen gezet om de kwaliteit en de reikwijdte van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid voor (buitenlandse) arbeidsbureau's te verbeteren. Zo zijn onder meer 9 cao-elementen aan de norm toegevoegd en is de onafhankelijkheid en kwaliteit van de inspectie-instellingen verbeterd.

Bron: Ministerie van SZW, 26 juni 2017, 2017-0000100336

Gepubliceerd in Nieuws

Interne documenten belastingverdrag Duitsland – Nederland openbaar

Carlo Douven Geschreven door
10 juli 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van een verzoek gebaseerd op de Wet openbaarheid bestuur een aantal interne documenten openbaar gemaakt betreffende de belastingverdragen tussen Nederland en Duitsland uit 1959 en 2012. De openbaar gemaakte stukken gaan onder meer over pensioen, sociale zekerheid en grensarbeid

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 30 juni 2017, 2017-0000110846

Gepubliceerd in Nieuws

A-G - Toepassen 150km-grens bij lopende 30%-regeling mag

Carlo Douven Geschreven door
07 juli 2017

Regels van een op 31 december 2011 nog lopende 30%-regeling mag worden gewijzigd door de wetgever. Bij de tussentijdse toets na 5 jaar mag de inspecteur toetsen aan de 150km-grens. De voor 1 januari 2012 afgegeven beschikking met een looptijd van 10 jaar, maakt dat niet anders.

Bron: Advocaat-Generaal Wattel, ECLI:NL:PHR:2017:565

Gepubliceerd in Nieuws