Rubriek: Fiscaliteit

LIV hoger door uitruil ET-kosten?

Carlo Douven Geschreven door
19 februari 2018

FNV is van mening dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) omzeild wordt door de samenloop met de uitruil van onbelaste extra-territoriale kostenvergoedingen. Koolmees ziet hierin onvoldoende aanleiding om de voorwaarden voor het LIV aan te scherpen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 13 februari 2018, kenmerk: 2018-0000019000 

Gepubliceerd in Nieuws

Snel beantwoordt vragen over Duitse tegemoetkoming zorgkosten

Carlo Douven Geschreven door
16 februari 2018

Inwoners van Nederland met een uitkering van de Duitse Rentenversicherung kunnen een Duitse tegemoetkoming (Zulage) krijgen voor de in Nederland betaalde premie WLZ en bijdrage ZVW. Deze Zulage behoort tot het Nederlandse belastbare inkomen in box 1, maar wordt niet als inkomsten uit arbeid gekort op een WAO-uitkering.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 februari 2018, kenmerk 2018-0000016354 

Gepubliceerd in Nieuws

Verlengde navorderingstermijn is ook van toepassing voor in Nederland gegenereerde inkomsten

Carlo Douven Geschreven door
15 februari 2018

Voor de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar moet sprake zijn van ‘in het buitenland opgekomen’ inkomsten. Daar moeten ook onder worden begrepen inkomsten die in Nederland zijn gegenereerd en rechtstreeks door de Nederlandse afnemer naar een buitenlandse bankrekening worden overgemaakt, waardoor deze inkomsten aan het zicht van de Nederlandse fiscus zijn onttrokken.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 november 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7178 

Gepubliceerd in Nieuws

Gedetineerde woont voor verdragstoepassing in Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
14 februari 2018

Een Nederlander zit voor drie jaar gevangen in Duitsland. Omdat belanghebbende geen woning ter beschikking heeft in Nederland en zijn gewoonlijk (fysiek) verblijf door de detentie in Duitsland is, is hij voor de toepassing van het belastingverdrag inwoner van Duitsland. De woonplaats voor de sociale zekerheid sluit niet aan bij de verdragsrechtelijke woonplaats.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 16 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:291

Gepubliceerd in Nieuws

Snel beantwoordt vragen over Belgische pensionado’s

Carlo Douven Geschreven door
09 februari 2018

Staatssecretaris van Financiën Snel antwoordt op Kamervragen dat door de intrekking van de verdragsverklaringen door de Nederlandse Belastingdienst voor Nederlandse pensioenen van in België wonende gepensioneerden, een ongewenste situatie is ontstaan. Op korte termijn zal een overleg plaatsvinden tussen de beide bevoegde autoriteiten om te komen tot een passende oplossing.

Bron: Brief van de staatssecretaris van Financiën, 9 februari 2018, kenmerk 2018-0000015215

Gepubliceerd in Nieuws

Revisierente afkoopsom lijfrente is niet in strijd met EVRM

Carlo Douven Geschreven door
12 februari 2018

De casus betreft een inwoner van Nederland. Ook veel emigranten of buitenlandse belastingplichtigen komen in aanraking met de revisierente bijv. bij de conserverende aanslag. De Hoge Raad heeft beslist dat de in rekening gebrachte revisierente bij de afkoop van een lijfrente niet in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Bron: Hoge Raad, 9 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:167

Gepubliceerd in Nieuws

Minister Overtveldt vindt dat Nederland pensioenen inwoners België niet mag belasten

Carlo Douven Geschreven door
07 februari 2018

De Belgische Minister van Overtveldt heeft vragen beantwoord over de AOW en Nederlandse aanvullende pensioenen. De Minister is het niet eens met de Nederlandse Belastingdienst, dat België Nederlandse aanvullende pensioenen niet kan belasten. De Belgische administratie volgt de Belgische rechtspraak hierover niet en blijft de pensioenen integraal belasten. De Minister geeft aan in overleg te gaan met zijn Nederlandse ambtgenoot..

Bron: Integraal verslag commissie voor de Financiën en de Begroting, 6 februari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse ‘Gebrauchtwagen’ is voor BPM geen gebruikte personenauto

Carlo Douven Geschreven door
06 februari 2018

Een uit Duitsland ingevoerde auto met 303 kilometer op de teller en zonder gebruikssporen, moet voor de BPM aangemerkt worden als een nieuwe auto. De auto was eerder op een Duits kenteken gesteld ten name van een derde, waar belanghebbende de auto van gekocht heeft. In Duitsland werd de auto aangemerkt als een ‘Gebrauchtwagen’.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5856

 

Gepubliceerd in Nieuws

Werkzaamheden wetenschapper in VS in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
02 februari 2018

Een inwoner van Nederland werkt als wetenschapper twee jaar aan een Amerikaanse universiteit. Voor de hooglerarenbepaling in het verdrag met de VS is het woonland niet relevant. De grammaticale lezing van het artikel leidt tot heffing in Nederland. Dat toepassing van het OESO-modelverdrag en andere verdragen tot een andere uitkomst kan leiden, maakt dit niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:93

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffingsaanslagen Luxemburgs uitzendbureau vernietigd

Carlo Douven Geschreven door
31 januari 2018

Een in Luxemburg gevestigde onderneming stelt arbeidskrachten ter beschikking op binnenvaartschepen. De inspecteur vindt dat sprake is van ter beschikking stelling van arbeidskrachten en vindt dat de onderneming inhoudingsplichtige is. De inspecteur kan de juistheid van de naheffingsaanslagen niet onderbouwen. De naheffingsaanslagen worden daarom vernietigd.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5846

Gepubliceerd in Nieuws