Rubriek: Fiscaliteit

Opgaaf wereldinkomen 2015 is niet altijd nodig

Carlo Douven Geschreven door
28 februari 2017

De Belastingdienst informeert deze week met een brief een grote groep burgers over het formulier Opgaaf Wereldinkomen. Het formulier is nodig om het wereldinkomen vast te stellen op verzoek van Zorginstituut Nederland (vanaf 1 januari 2017 het CAK) en/of Belastingdienst Toeslagen. Het formulier is voor een aantal situaties niet meer nodig. Een ingeleverd formulier neemt de Belastingdienst niet in behandeling en als het nog formulier nog niet ingeleverd is, hoeft dan niet alsnog. 

Bron: Belastingdienst, Fiscaal forum dienstverleners, 27 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

In de aangifte LB moet ook niet belast loon worden opgenomen

Carlo Douven Geschreven door
27 februari 2017

Ook als de werknemer of pensioengerechtigde niet in Nederland verzekerd is of op grond van het belastingverdrag het loon niet (volledig) in Nederland belast is, moet het loon of de pensioenuitkering opgenomen worden in de loonaangifte. Het bedrag van de inhoudingen bedraagt dan nihil.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, nieuwsbrief 16 – 22 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Circulaire bespreekt nieuwe gewestelijke belastingregels in de BNI

Andy Cools Geschreven door
25 februari 2017

Auteur: Dr. Andy Cools, werkzaam bij de belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Een recente Belgische circulaire bespreekt de wijzigingen die door de Wet van 8 mei 2014 aan de wettelijke bepalingen van de belasting van niet-inwoners – natuurlijke personen (BNI) werden aangebracht (Circulaire AAFisc Nr. 38/2016 (nr. Ci.701.028) dd. 21.11.2016). In hoofdorde gaat het om een samenvatting van de wetgeving.

Gepubliceerd in Vakblad 5, 2017

Uitfasering pensioen eigen beheer - deel 2: Pensioengerechtigde woont in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
25 februari 2017

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Na jaren discussie over het pensioen in eigen beheer van de directeur-groot-aandeelhouder (dga), wordt de pensioenopbouw in eigen beheer afgeschaft. Op welke datum het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer(1) ingaat, is nog niet bekend op het moment van het schrijven van dit artikel. Op verzoek van staatssecretaris Wiebes is medio december 2016 de stemming over dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer uitgesteld.

Gepubliceerd in Vakblad 5, 2017

Conserverende aanslag pensioen niet in strijd met belastingverdrag Zweden

Carlo Douven Geschreven door
24 februari 2017

Een conserverende aanslag betreffende pensioenen opgelegd bij een emigratie naar Zweden is niet in strijd met het belastingverdrag met Zweden. In het belastingverdrag met Zweden is een bepaling opgenomen die bij bijv. afkoop de heffing aan Nederland kan toewijzen. Dit rechtvaardigt het opleggen van een conserverende aanslag.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 18 november 2016

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ - Verlengde navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing op Zwitserse effectenrekening

Carlo Douven Geschreven door
16 februari 2017

Het openen van een effectenrekening bij een bank, valt onder het vrij verkeer van kapitaal. In 2009 is al beslist dat de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar EU-rechtelijk toegestaan is, mits een redelijke voortvarendheid wordt toegepast bij het opleggen van de navorderingsaanslag. De standstillbepaling maakt mogelijk dat bij een Zwitserse bankrekening de verlengde navorderingstermijn gehanteerd kan worden, zonder de voortvarendheidseis.

Bron: Hof van Justitie, 15 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:119 

Gepubliceerd in Nieuws

OESO vindt dat Nederland de regelgeving voor buitenlandse kenniswerkers kan verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
15 februari 2017

De OESO heeft een rapport geschreven genaamd 'Recruiting Immigrants Workers: The Netherlands 2016'. In het rapport gaat de OESO in 236 blz. in op de Nederlandse migratieregels voor kenniswerkers. Er kan volgens de OESO het een en ander verbeterd worden en doet daartoe de nodige aanbevelingen.

Bron: OESO

Gepubliceerd in Nieuws

Overzicht van de door Duitsland gesloten belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
10 februari 2017

Net als Nederland, publiceert Duitsland ook een overzicht van de door Duitsland gesloten belastingverdragen. Bij 'lees meer' vindt u het overzicht naar de stand van zaken van 1 januari 2017.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 18 januari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Hof van Justitie EU - Aftrek Spaanse eigen woning evenredig toerekenen bij inkomen uit meerdere landen

Carlo Douven Geschreven door
09 februari 2017

Een inwoner van Spanje heeft nooit belast inkomen gehad in Spanje. Nederland moet hem 60% van zijn fiscale voordeel voor de eigen woning verlenen, nu 60% van zijn wereldinkomen in Nederland belast is. Zwitserland moet 40% van de Zwitserse fiscale voordelen verlenen, omdat 40% van het inkomen in Zwitserland belast is.

Bron: Hof van Justitie, 9 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:102

Gepubliceerd in Nieuws

Sporter krijgt voorkoming voor trainingen met sportclub in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
09 februari 2017

Een sporter werkt voor een sportclub en geniet ook inkomsten van de sportbond omdat hij in het nationale team meespeelt. Hij traint in het buitenland met de sportclub. Hij krijgt alleen een voorkoming van dubbele belasting voor de inkomsten die hij ontvangt van de sportclub en niet voor zijn inkomsten van de sportbond.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6797

Gepubliceerd in Nieuws