Rubriek: Fiscaliteit

X krijgt niet meer dan pro rata aftrek hypotheekrente Spaanse woning

Carlo Douven Geschreven door
24 december 2017

In deze verwijzinguitspraak beslist Hof Den Haag dat X, als inwoner van Spanje, in Nederland pro rata recht heeft op hypotheekrenteaftrek voor zijn Spaanse woning. Bij de berekening mag Nederland geen rekening met het progressievoorbehoud. Nederland hoeft de aftrek maar pro rata te verlenen omdat Zwitserland ook een tegemoetkoming voor de hypotheekrente kent.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 5 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3582

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische circulaire uitfaseren pensioen eigen beheer is uit!

Carlo Douven Geschreven door
22 december 2017

Belgie heeft de fiscale behandeling van de afkoop van pensioen eigen beheer beschreven in een circulaire. België zal de korting effectief belasten. Onduidelijk blijft voorlopig nog hoe de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting fiscaal behandeld wordt in België.

Bron: FOD Financiën, 21 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Amerikanen kunnen niet bij alle banken terecht

Carlo Douven Geschreven door
22 december 2017

‘US-persons’ kunnen door de FATCA-regelingen niet bij alle banken terecht voor diensten. Er is wel voldoende aanbod voor betaalrekeningen. Bepaalde beleggingsproducten worden niet aangeboden door de Amerikaanse Dodd Frank Act uit 2010.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 december 2017, kenmerk: 2017-0000233819

Gepubliceerd in Nieuws

Voormalige eigen woning staat feitelijk niet te koop

Carlo Douven Geschreven door
21 december 2017

Na de verhuizing kwalificeert de oude woning niet als eigen woning, omdat deze feitelijk niet te koop staat. De woning staat feitelijk niet te koop omdat de vraagprijs niet overeenkwam met de marktwaarde.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 5 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:10965

Gepubliceerd in Nieuws

Loon werknemer op boorschip is niet belast in Zuid-Korea

Carlo Douven Geschreven door
19 december 2017

Een in Nederland wonende werknemer werkt op een off-shore schip in Zuid-Korea. De autoriteiten van Zuid-Korea hebben de inspecteur bevestigd dat de werkgever geen vaste inrichting heeft in Zuid-Korea. Het loon van de werknemer is dan belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 5 december 2017: ECLI:NL:GHARL:2017:10604

Gepubliceerd in Nieuws

Uitruil loon in land- en tuinbouw wordt problematisch in 2018

Carlo Douven Geschreven door
19 december 2017

De inhouding van huisvestingskosten op het (minimum)loon in de land- en tuinbouwsector is nog een probleem. Meerwerkvergoedingen mogen m.i.v. 2018 niet meer uitgeruild worden tegen onbelaste onkostenvergoedingen. Dat kan alleen nog voor huisvesting die aan bepaalde normen voldoet, maar dat is nog niet ingeregeld in de branche.

Bron: Minister van SZW, 18 december 2017, kenmerk: 2017-0000196051

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland gaat buitenlandse socialezekerheidspremies in aftrek toelaten

Carlo Douven Geschreven door
18 december 2017

Duitsland gaat naar aanleiding van het arrest Bechtel van 22 juni 2017 van het EU Hof van Justitie in meer gevallen de buiten Duitsland betaalde premies voor sociale zekerheidpensioenen en ziektekosten in aftrek toelaten.

Bron: BMF-Schreiben, 11 december 2017, IV C 3 – S 2221/14/10005 :003 

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse dividendbelasting is niet altijd te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
17 december 2017

In een brief aan de Tweede Kamer legt staatsecretaris Snel uit in welke gevallen sprake kan zijn van niet-verrekenbare dividendbelasting in het buitenland. Hij gaat concreet in op de situatie van buitenlandse particuliere beleggers in Nederlandse aandelen.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 december 2017, kenmerk: 2017-0000236530 

Gepubliceerd in Nieuws

Afschaffing heffingskorting loonbelasting voor niet-inwoners is onderwerp van discussie

Carlo Douven Geschreven door
14 december 2017

In de Eerste Kamer is de afschaffing van de heffingskorting voor niet in Nederland wonende werknemers aan de orde geweest. De staatssecretaris heeft toegezegd nog eens goed te onderzoeken of de toepassing van de heffingskorting in loonbelasting niet beter kan aansluiten bij de rechthebbenden in de inkomstenbelasting. De Belastingdienst gaat de doelgroep actief informeren over de gevolgen in 2019 van het wetsvoorstel.

Bron: (ongecorrigeerd) Verslag plenaire vergadering Eerste Kamer van 12 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws

150 km geldt ook voor overgangsrecht 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
12 december 2017

Ook voor een werknemer die op 31 december 2012 nog geen 5 jaar gebruik maakte van de 30%-regeling is de 150 km-voorwaarde rechtsgeldig. Bij de tussentijdse toets na 5 jaar moet beoordeeld worden of de werknemer bij de ingangsdatum voldeed aan de 150 km-voorwaarde.

Bron: Hoge Raad, 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3083

Gepubliceerd in Nieuws