Rubriek: Fiscaliteit

Verhuizing in buitenland doorgeven aan Nederlandse autoriteiten

Carlo Douven Geschreven door
05 september 2017

Aanslagen gestuurd naar het oude adres van belanghebbende in Zuid-Afrika zijn op juiste wijze bekend gemaakt. Belanghebbende had de verhuizing binnen Zuid-Afrika moeten doorgeven aan de Belastingdienst.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 maart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1727

Gepubliceerd in Nieuws

België handelt Nederlandse inkomensverklaring sneller af

Carlo Douven Geschreven door
04 september 2017

De Belgische belastingkantoren kunnen de inkomensverklaring 2016 voor (kwalificerende) buitenlandse belastingplichtigen ondertekenen vanaf 1 augustus 2017. Dat is een versnelling t.o.v. de inkomensverklaring 2015. Toen kon de ondertekening vanaf 1 november 2016.

Bron: grensinfo.nl, 25 augustus 2017

Gepubliceerd in Nieuws

België gaat AOW weer belasten

Carlo Douven Geschreven door
30 augustus 2017

Het arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 5 mei 2017 over de belastingheffing van de Nederlandse AOW voor inwoners van België wordt gerepareerd. Het arrest beperkte de Belgische heffingsmogelijkheden over de AOW aanzienlijk. De Nederlandse AOW-pensioenen zijn na invoering van het wetsvoorstel weer volledig belast in België.

Bron: Persbericht FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 20 juli 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Kleine ondernemersregeling OB niet van toepassing bij verhuur vakantiehuis

Carlo Douven Geschreven door
29 augustus 2017

Twee inwoners van Duitsland verhuren een in Nederland gelegen vakantiehuis via een verhuurkantoor. Zij zijn ondernemer voor de omzetbelasting. De vakantiewoning is geen vaste inrichting en de twee eigenaren verrichten zelf geen activiteit welke als zelfstandige verrichting van de verhuur (hoofddienst) kwalificeert. Er bestaat dan geen recht op de kleine ondernemersregeling (art. 25 Wet OB).

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3230

Gepubliceerd in Nieuws

Privileges NAVO gecodificeerd

Carlo Douven Geschreven door
22 augustus 2017

De staatssecretaris heeft de uitwerking van bestaande verdragen, die gelden voor (personeelsleden van) buitenlandse NAVO-strijdkrachten die in Nederland zijn gestationeerd, gecodificeerd. De codificatie bevordert de rechtszekerheid en geeft een beter overzicht van de geldende afspraken.

Bron: Staatscourant 2017-47567

Gepubliceerd in Nieuws

Minder dan 183 dagen in verdragslanden gewerkt, Nederland heeft heffingsrecht

Carlo Douven Geschreven door
18 augustus 2017

 

Belanghebbende heeft in 2010 en 2011 in diverse verdragslanden gewerkt, maar nergens meer dan 183 dagen. Het loon is dan belast in de woonstaat Nederland. Niet aannemelijk is gemaakt dat het loon wordt betaald door of namens een werkgever in de werkstaat of dat sprake is van een vaste inrichting in de werkstaat.

Bron: Hoge Raad, 11 augustus 2017, ECLI:NL:HR:2017:1621

 

Gepubliceerd in Nieuws

Heffingsrecht afwaarderingsverlies ROW komt België toe

Carlo Douven Geschreven door
16 augustus 2017

In België wonende DGA leidt in 2011 verlies uit resultaat overige werkzaamheden in verband met een afwaardering lening en rentevordering. Het verlies kan niet ten laste van het Nederlands inkomen komen, omdat de lening na de emigratie in 2006 is ontstaan en dus niet in het conserverend inkomen van het jaar van emigratie was begrepen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4805.

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische fiscaliteit: Verrekening rente bouwdepot en hypotheekrente mag

Carlo Douven Geschreven door
15 augustus 2017

 

Ook voor de Belgische fiscale regelgeving kan de ontvangen rente op een bouwdepot worden verrekend met de betaalde hypotheekrente. De ontvangen rente op het bouwdepot is dan niet afzonderlijk belastbaar.

Bron: Hof van beroep Antwerpen, 6 juni 2017, 2015/AR/1915

 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgisch rustpensioen hoort tot Nederlands wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
09 augustus 2017

Het Belgische rustpensioen is bij een inwoner van Nederland onderdeel van het belastbaar inkomen en het premie-inkomen. Het pensioen is volledig belast bij de rechthebbende en niet deels aan zijn echtgenote toe te rekenen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6114

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur legt conserverende aanslag in verkeerde jaar op

Carlo Douven Geschreven door
07 augustus 2017

Belanghebbende woonde, gezien de feiten en omstandigheden, in 2010 al enige jaren in Thailand. De over het jaar 2010 opgelegde conserverende aanslag is daarmee niet opgelegd in verband met het ophouden binnenlandse belastingplichtige zijn en moet worden vernietigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 juni 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3697

Gepubliceerd in Nieuws