Rubriek: Fiscaliteit

Belgische fiscale informatie op vernieuwde Fisconetplus

Carlo Douven Geschreven door
17 maart 2018

De nieuwe Fisconetplus-website van de Belgische Federale overheidsdienst met uitgebreide informatie over Belgische belastingheffing is op 6 maart gelanceerd. Om de weg beter te kunnen vinden is op 16 maart een handleiding gepubliceerd.

Bron: Federale overheidsdienst Financiën, 6 maart en 16 maart.

Gepubliceerd in Nieuws

ZW-uitkering inwoner Spanje leidt tot Nederlandse inkomensheffing

Carlo Douven Geschreven door
15 maart 2018

De Nederlandse ziektewetuitkering van een inwoner van Spanje is belast in Nederland als loon in verband met een dienstbetrekking. Belanghebbende is over de ZW-uitkering ook premies volksverzekeringen verschuldigd in Nederland.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 23 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:389 

Gepubliceerd in Nieuws

Verplichte rapportage grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
14 maart 2018

De EU-raad heeft overeenstemming over de uitbreiding van de richtlijn voor administratieve samenwerking. De aangepaste richtlijn (DAC 6) schept een verplichting aan tussenpersonen om potentieel agressieve grensoverschrijdende constructies te melden bij de autoriteiten. Deze meldingen moeten de autoriteiten internationaal uitwisselen. Op 1 juli 2020 worden de nieuwe regels van toepassing.

Bron: Persbericht EU-raad, 13 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

In België wonende en werkende? directeur BV belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
13 maart 2018

Een inwoner van België werkt via een Nederlandse BV als directeur voor een Belgische NV. De dienstbetrekking wordt geacht geheel in Nederland te zijn vervuld. Op grond van het belastingverdrag met België heeft Nederland het heffingsrecht over het loon van de Nederlandse BV.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:516 

Gepubliceerd in Nieuws

Voorkomingsbepaling in verdrag NL – B bevat geen subject-to-tax-bepaling

Carlo Douven Geschreven door
12 maart 2018

De bepaling van de voorkoming van dubbele belasting (art. 23, par. 1, sub a) in het belastingverdrag met België, geeft België niet de mogelijkheid inkomsten die Nederland niet effectief belast, wel in België te belasten.

Bron: Hof van Cassatie, 25 januari 2018, nr. F.16.0060.N

Gepubliceerd in Nieuws

Staatssecretaris trekt beroep in cassatie zaak X in

Carlo Douven Geschreven door
09 maart 2018

De staatssecretaris heeft het beroep in cassatie ingetrokken in de zaak X die gaat over de pro-rata-aftrek van fiscale voordelen in de inkomstenbelasting. De staatssecretaris is het echter niet eens met Gerechtshof Den Haag. Verder kondigt de staatssecretaris een wetswijziging aan, vooraf gegaan door een besluit, naar aanleiding van deze zaak.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 maart 2018, nr. 2018-0000029258 

Gepubliceerd in Nieuws

Wijziging fiscale stelsel VS treft inwoners Nederland

Carlo Douven Geschreven door
08 maart 2018

Het Amerikaanse belastingstelsel is recent fundamenteel gewijzigd. De gevolgen voor inwoners van Nederland met de Amerikaanse nationaliteit is nog niet duidelijk. De ingevoerde ‘Toll Tax’ kan er toe leiden dat buiten de VS al eerder behaalde winsten alsnog door de VS worden belast. Omdat in belastingverdragen de VS zich heeft voorbehouden het wereldinkomen van personen met de Amerikaanse nationaliteit te belasten (saving clause), is deze heffing niet in strijd met het verdrag. Samen met de EU-lidstaten probeert Nederland tot een rechtvaardige oplossing te komen.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 maart 2018, kenmerk: 2018-0000024945 

Gepubliceerd in Nieuws

Overeenkomst tussen België en Nederland over pensionado’s gesloten

Carlo Douven Geschreven door
07 maart 2018

Zoals aangekondigd hebben op 5 maart 2018 minister Overtveldt van België en staatssecretaris Snel een overeenkomst gesloten om de problematiek rondom de Belgische pensionado’s op te lossen. Gelijktijdig zijn Kamervragen beantwoord over deze problematiek én de Belgische circulaire over het uitfaseren pensioen eigen beheer.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Gezinsleden, vreemden in eigen huis?

Maarten Greijn Geschreven door
05 maart 2018

Auteur: Mr. M.H.R. Greijn, werkzaam als Tax Manager bij Meijburg & Co (greijn.maarten@kpmg.com)

De afgelopen jaren is regelmatig jurisprudentie gewezen over de zogenoemde uitzendregeling voor de eigen woning. Meer dan eens is de belastingplichtige achteraf voor het voldongen feit komen te staan dat de ‘uitzendregeling’ niet van toepassing was gedurende de uitzending. Als gevolg hiervan was onder andere geen hypotheekrenteaftrek mogelijk tijdens de uitzending. Een nare verrassing, omdat de gevolgen hiervan aanzienlijk kunnen zijn en niet hersteld kunnen worden.

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de uitzendregeling is dat de woning niet aan derden ter beschikking mag worden gesteld. Omdat over deze voorwaarde de laatste jaren herhaaldelijk in de rechtspraak discussie is geweest, ga ik hieronder in op de fiscale gevolgen van de terbeschikkingstelling van de eigen woning aan een derde tijdens een uitzending en meer specifiek wie in dit kader als derde kwalificeert. Voordat ik dit doe zal ik kort ingaan op de wettelijke regeling van hypotheekrenteaftrek en de mogelijke gevolgen die een uitzending hierop heeft.

Gepubliceerd in Vakblad 13, 2018

Belastingheffing privégebruik Duitse auto van de zaak

Ricardo te Kaat Geschreven door
05 maart 2018

Auteur: drs. R.W.M. te Kaat, belastingadviseur bij Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten te Doetinchem en Zevenaar (r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl)

In dit artikel ga ik in op de situatie waarin een inwoner van Nederland eigenaar is van een Duitse onderneming en een auto van die onderneming privé gebruikt. Tevens ga ik in op de situatie waarin een Duitse werkgever een auto van de zaak ter beschikking stelt aan een in Nederland wonende werknemer. De fiscale aspecten die daarbij een rol spelen komen in deze bijdrage aan de orde.

Gepubliceerd in Vakblad 13, 2018