Rubriek: Fiscaliteit

Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2018

Carlo Douven Geschreven door
20 september 2017

Grensoverschrijdend werken is voor 2018 bij de belastingplannen geen groot thema. Uiteraard zijn er wel een aantal noemenswaardige onderwerpen. De voor de dagelijkse praktijk belangrijkste wijziging gaat in per 1 januari 2019. In de loonbelasting wordt dan de toepassing van de heffingskortingen bij niet in Nederland wonende werknemers sterk beperkt. Daarnaast wordt de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking ook doorgetrokken voor de niet-uitvoerende bestuurder van een beursgenoteerd vennootschap. Met ingang van 1 mei 2016 was dat al gebeurd voor de commissaris.

Een ander onderwerpen met een internationaal tintje is de wijziging in de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen. Deze eindheffing komt bij werknemers die grensoverschrijdend werken en expats regelmatig in beeld.

In het besloten deel vindt u de tarieven, schijfgrenzen en heffingskortingen voor 2018. Verder per hierboven genoemd onderwerp de tekst van de wetsvoorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

Gepubliceerd in Nieuws

Tweede Kamer ontvangt overzicht stand van zaken FATCA

Carlo Douven Geschreven door
20 september 2017

Wiebes rapporteert schriftelijk aan de Tweede Kamer over moties en toezeggingen. Hij gaat in de brief onder meer in op de inspanningen die gedaan zijn in het FATCA-dossier. Ook geeft hij enige adviezen voor US-persons in Nederland.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 19 september 2017, 2017-0000184902

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische pensioenregeling is na 5 jaar onzuiver

Carlo Douven Geschreven door
18 september 2017

Na 5 jaar is de aanwijzing van de Belgische pensioenregeling verlopen. De Belgische regeling is vanaf dat moment onzuiver, o.a. vanwege de afkoopmogelijkheid. Het werkgeversaandeel van de pensioenpremie is vanaf dan belast loon

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4440

Gepubliceerd in Nieuws

Geen aanpassing belastingverdrag voor inwoners Nederland met Duits pensioen

Carlo Douven Geschreven door
15 september 2017

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de inkomensachteruitgang van in Nederland wonende gepensioneerden met een Duits pensioen van minder dan 15.000 euro. Wiebes antwoord dat zijns inziens geen sprake is van een inkomensachteruitgang ter zake van het in 2012 tot stand gekomen verdrag. De financiële gevolgen zijn ontstaan door andere fiscale wijzigingen. Ook de gegeven voorlichting acht hij adequaat.

Bron: Brief staatssecretaris van Financiën, 14 september 2017, nr. 2017-0000180312

Gepubliceerd in Nieuws

Tweede Kamer ontvangt veel schriftelijke commentaren over evaluatie 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
13 september 2017

De Tweede Kamer heeft veel reacties gekregen op het evaluatierapport over de 30%-regeling. De reacties van o.a. de Nederlandse orde van belastingadviseurs, Register belastingadviseurs, Netherlands Foreign Investment Agency, KNVB, FNV etc. zijn te vinden op de site van de Tweede Kamer.

Bron: Tweede Kamer.nl, 7 september 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Vrijstellingsmethode voor loon uit Golfstaten

Carlo Douven Geschreven door
12 september 2017

 

Bij besluit is goedgekeurd dat de vrijstellingsmethode van toepassing is bij bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder de belastingverdragen met Golfstaten. Het besluit beëindigt verschillen in behandeling voor werknemers en lost concurrentienadelen op voor inwoners van Nederland die aldaar in dienstbetrekking werkzaam zijn. Het besluit werkt terug tot 1 januari 2015

Bron: Staatscourant, 12 september 2017, nr. 52188

 

Gepubliceerd in Nieuws

Voorstel update 2017-wijzigingen OESO-modelverdrag is bekend

Carlo Douven Geschreven door
11 september 2017

De OESO brengt ook in 2017 een update uit van het OESO-modelverdrag. Naast enige voorstellen tot wijziging van de tekst van het modelverdrag worden ook wijzigingen van het commentaar voorgesteld.  De wijzigingen zijn vooral BEPS-gerelateerd, maar betreffen ook voorstellen over de woonplaats en internationaal vervoer.

Bron: OESO, Draft contents of the 2017 update to the OECD Model tax convention, 11 augustus 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffingsaanslag BPM geleende Duitse auto blijft in stand

Carlo Douven Geschreven door
08 september 2017

 

Een inwoner van Nederland leent een auto van een inwoner van Duitsland en wordt binnen 14 dagen twee maal gesignaleerd. Het vermoeden dat de auto feitelijk ter beschikking staat en duurzaam gebruikt wordt op de Nederlandse weg, wordt niet ontzenuwd. De nageheven BPM en de boete zijn terecht.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4502

Gepubliceerd in Nieuws

Kamervragen beantwoord over de inkomensverklaring

Carlo Douven Geschreven door
07 september 2017

In een brief naar aanleiding van het algemeen overleg van 8 juli 2017 in de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Wiebes aan dat de Belastingdienst maatregelen heeft getroffen om de afgifte van inkomensverklaringen door andere landen te bevorderen.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 6 september 2017, kenmerk 2017-0000178196

Gepubliceerd in Nieuws

Rechtbank torpedeert schijnconstructie met Bulgaarse uitzendkrachten

Carlo Douven Geschreven door
06 september 2017

Een Nederlandse onderneming die personeel bemiddelt heeft in Bulgarije arbeidskrachten geworven en in dienst genomen. Vanaf 2009 werkte een deel van de Bulgaren voor een Bulgaarse vennootschap, die opdrachten uitvoerde via aanneming van werk. De rechtbank is van mening dat sprake is van een schijnconstructie. De Bulgaren bleven feitelijk in dienst van de Nederlandse onderneming.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4881

Gepubliceerd in Nieuws