Rubriek: Fiscaliteit

A-G – TBS-resultaat heeft onvoldoende band met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
23 mei 2018

Het door een naar België geëmigreerde AB-houder genoten resultaat van een TBS-vordering ontstaan na emigratie heeft een onvoldoende band met Nederland. Over het resultaat heeft Nederland geen heffingsrecht.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 april 2018, ECLI:NL:PHR:2018:467

Gepubliceerd in Nieuws

Eindheffing voor getto-uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
21 mei 2018

De Duitse getto-uitkeringen zijn een in beginsel belaste periodieke uitkeringen. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 wordt voor deze uitkeringen een eindheffing ingevoerd. Belastingplichtigen hoeven de uitkeringen dan niet meer in de Nederlandse aangifte te vermelden.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse fiscus licht toepassing arbeidsartikel toe

Carlo Douven Geschreven door
18 mei 2018

In Duitsland is een notitie verschenen over de wijze waarop Duitsland het verdragsartikel voor niet-zelfstandige arbeid toepast. Onder meer wordt ingegaan op het materiële werkgeversbegrip, uitzending, nabetalingen, ontslagvergoedingen, opties etc.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 3 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur maakt Nederlandse bron Italiaanse crimineel niet aannemelijk

Carlo Douven Geschreven door
17 mei 2018

Een Italiaanse crimineel wordt in Nederland aangehouden. De inspecteur belast hem vanwege inkomsten uit criminele activiteiten, maar kan niet aannemelijk maken dat sprake is van een Nederlandse bron. Omdat hij ook geen inwoners van Nederland is, is belastingheffing niet mogelijk.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 20 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1071 

Gepubliceerd in Nieuws

Geen eigen woning als gescheiden vriendin daar verblijft

Carlo Douven Geschreven door
15 mei 2018

Een naar België uitgezonden werknemer heeft zijn woning te koop gezet. Een gescheiden vriendin mocht in de woning wonen in afwachting van de verkoop. Voor zowel de regeling rondom te koop staande eigen woning als voor de uitzendregeling van de eigen woning, is geen sprake meer van een eigen woning.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3818

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdrag met Denemarken wordt gewijzigd

Carlo Douven Geschreven door
14 mei 2018

Een nieuw protocol wijzigt het verdrag met Denemarken. Onder andere wordt voor pensioenen een bronstaatheffing ingevoerd met een overgangsregeling voor bestaande situaties. Wanneer het protocol in werking treedt is nog niet bekend. Ook de tekst is nog niet gepubliceerd.

Bron: Rijksoverheid.nl, 9 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoop PEB in buitenland kan verschillend uitpakken

Carlo Douven Geschreven door
11 mei 2018

Staatssecretaris Snel nuanceert het krantenbericht dat de grensoverschrijdende afkoop pensioen eigen beheer een dure grap is. De uiteindelijke heffing is afhankelijk van veel omstandigheden en kan per situatie sterk verschillen. Bijv. de heffing in het woonland, de conserverende aanslag, het belastingverdrag etc. beïnvloedt de uitkomst.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Verblijfplaats gezin geeft doorslag bij woonplaatsbepaling

Carlo Douven Geschreven door
10 mei 2018

Een docent aan een Engelse universiteit wordt in het VK en Nederland fiscaal als inwoner aangemerkt. Op grond van de tie-breaker-bepaling in het belastingverdrag is hij voor de verdragstoepassing inwoner van Nederland. De familiebanden geven uiteindelijk de doorslag.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3814 

Gepubliceerd in Nieuws

Geen recht op overgangsregeling bij wijziging 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
02 mei 2018

Een in België wonende orthodontist, ziet zijn 30%-regeling verloren gaan, bij de tussentijdse toets na 5 jaar. Het ingrijpen van de wetgever bij afgegeven beschikkingen kan als aan de ‘lawfulness’-voorwaarde is voldaan, sprake is van ‘legitimate aim’ en ‘fair balance’.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:1548

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingplichtige moet bewijzen waarom hij in Nederland aanwezig was

Carlo Douven Geschreven door
03 mei 2018

Belanghebbende stelt 181 dagen werkzaam te zijn geweest Nederland en dat daarom woonland België het heffingsrecht heeft over zijn arbeidsinkomsten. Belanghebbende voert geen enkel bewijs aan tegen de stelling van de inspecteur dat hij meer dagen, om privé-redenen, in Nederland is geweest. Belanghebbende voldoet niet aan de op hem rustende bewijslast

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3234

Gepubliceerd in Nieuws