Rubriek: Fiscaliteit

Piloot is belast in woonland Nederland

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2019

Een in Nederland wonende piloot is gestationeerd op een vliegveld in Parijs en werkt daar 33 dagen. Op basis van de bepaling over internationaal vervoer in het arbeidsartikel heeft Nederland het heffingsrecht. Het begrip internationaal verkeer moet uitgelegd worden overeenkomstig art. 7.3 Wet IB.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 11 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:927

Gepubliceerd in Nieuws

Overzicht lopende onderhandelingen belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2019

Nederland onderhandelt in 2019 over de wijziging van onder meer de belastingverdragen met België, Curaçao, Frankrijk, Marokko en Oostenrijk. Als het parlement akkoord gaat met het Multilateraal Instrument zal dat ook tot veel aanpassingen van belastingverdragen in 2019 leiden.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 februari.

Gepubliceerd in Nieuws

Bulgaarse stukadoors werken in dienstbetrekking

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2019

X heeft een eenmanszaak en maakt gebruik van vijf Bulgaarse stukadoors, die samen in een vof werken. De rechtbank is van mening dat de stukadoors feitelijk in dienst zijn van X en X dus inhoudingsplichtige is. Aan alle voorwaarden voor een dienstbetrekking is voldaan.

Bron: Rechtbank Gelderland, 29 januari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Werkgever moet zelf woonland bepalen

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2019

De werkgever moet zelf het woonland van zijn werknemer bepalen. De Belastingdienst geeft geen woonlandverklaringen af. Het belang van het woonland is in 2019 groter geworden door de beperking van het belastingdeel van de heffingskortingen bij niet in Nederland wonende werknemers.

Bron: Belastingdienst, 11 februari 2019

 

Gepubliceerd in Nieuws

Aanvraagformulier 30%-regeling 2019 is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2019

Het nieuwe aanvraagformulier voor de toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers is gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Naast de aanpassing betreffende de verkorting van de looptijd van 8 naar 5 jaar, is het aanvraagformulier op meerdere punten aangepast.

Bron: Belastingdienst, 13 februari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Tweede Kamer akkoord met Multilateraal instrument

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2019

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het goedkeuringsvoorstel Multilateraal Verdrag is. Hiermee kunnen door Nederland wereldwijd gesloten verdragen in lijn worden gebracht om oneigenlijk gebruik van verdragen te beteugelen en geschillen sneller te beslechten. O.a. gaat dit op termijn leiden tot een gewijzigd vaste inrichtingen-begrip.

Bron: Tweede Kamer, 12 februari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Vakantiewoning is geen vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2019

Twee Duitsers, die samen een vakantiewoning verhuren in Nederland, hebben voor de omzetbelasting geen recht op de kleine-ondernemers-regeling. Een zelfstandig tussenpersoon regelde feitelijk de verhuur. De vakantiewoning als zodanig kan niet aangemerkt worden als een vaste inrichting.

Bron: Hoge Raad, 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:194

Gepubliceerd in Nieuws

Aanpak import gebruikte voertuigen

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2019

Het Kabinet komt met oplossingsrichtingen voor de parallelimport van auto’s. In 2017 werden 255.000 gebruikte auto's geïmporteerd, veelal met schade. Voor de waardebepaling komt mogelijk een gevalideerd waarderingsrapport. Ook wordt een oplossing gezocht voor de vele bezwaren en procedures.

Bron: Mnisterie van Financiën, 31 januari 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit - VK blijft bij ‘no deal’ in 2019 fiscaal EU-lidstaat

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2019

Er komt een besluit waarin voor diverse belastingwetten wordt geregeld dat bij een no-deal-Brexit voor 2019 de VK nog beschouwd wordt als een lidstaat van de EU. Voor de sociale zekerheid wordt bij een ‘no deal’ na de Brexit mogelijk teruggevallen op de nationale wetgeving en niet op het sociale zekerheidsverdrag met het VK.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 januari 2019 en 4 februari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Handboek loonheffingen 2019 is beschikbaar

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2019

De 2019-versie van het Handboek Loonheffingen is gepubliceerd. Hoofdstuk 17 en 18 gaan over 'werken over de grens'. Hoodstuk 17 gaat over de loonbelasting en hoofdstuk 18 gaat over de sociale zekerheid. Het Handboek is beleid en wekt daarmee vertrouwen op.

Bron: Website Belastingdienst, 31 januari 2019.

 

Gepubliceerd in Nieuws