Rubriek: Fiscaliteit

A-G - Vakantie gedurende uitzending naar niet-verdragslanden telt mee

Carlo Douven Geschreven door
15 januari 2018

Als geen belastingverdrag van toepassing is, kan recht bestaan op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting als een werknemer langer dan drie aaneengesloten maanden arbeid heeft verricht in niet-verdragslanden. De periode van vakantieverlof die voor de toerekening aan de periode van drie maanden in aanmerking moet worden genomen, wordt beoordeeld over de gehele periode van uitzending naar de niet-verdragslanden.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 7 december 2017, nr. 17/02487

Gepubliceerd in Nieuws

Geen pro-rata aftrek voor inwoner Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
10 januari 2018

 

Een inwoner van Duitsland maakt gebruik van het keuzerecht en claimt een giftenaftrek in Nederland. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en daarom hoeft Nederland geen fiscale faciliteiten te verlenen voor de giften. Het inkomen in Duitsland is hoog genoeg om daar faciliteiten te krijgen. Er bestaat ook geen recht op een pro-rata aftrek, voor het deel van het inkomen dat wel belast is in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11199

 

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdragenoverzicht per 1 januari 2018

Carlo Douven Geschreven door
09 januari 2018

Ieder kwartaal publiceert het Ministerie van Financiën een overzicht van belastingverdragen. De versie met de stand van zaken per 1 januari 2018 is uit. In 2017 is alleen het wijzigingsprotocol van het verdrag met Indonesië in werking getreden. Het wijzigingsprotocol is vooral van belang voor de bronheffing op interest en dividend.

Bron: rijksoverheid.nl, 2 januari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Algemene heffingskorting partner bij aanslag teruggevorderd

Carlo Douven Geschreven door
08 januari 2018

Aan belanghebbende, inwoonster van België, is een negatieve voorlopige aanslag opgelegd naar aanleiding van een verzoek om uitbetaling van de algemene heffingskorting. Er blijkt geen recht te bestaan op de algemene heffingskorting en de inspecteur zet dat recht middels een aanslag. Dat had de inspecteur met een art. 15 AWR-beschikking moeten doen. De aanslag wordt van rechtswege omgezet in een art. 15 AWR-beschikking, zodat de aanslag ‘terecht’ is.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3800

Gepubliceerd in Nieuws

Ook buitenlandse instelling moet een ANBI zijn

Carlo Douven Geschreven door
03 januari 2018

Belanghebbende heeft giften gedaan aan Nederlandse algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Ze heeft ook giften gedaan soortgelijke buitenlandse instellingen. De giften aan de buitenlandse instellingen zijn niet aftrekbaar, omdat deze instellingen niet aangemerkt zijn als een ANBI.

Bron: Rechtbank Den Haag, 11 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10443

Gepubliceerd in Nieuws

België kan AOW vanaf 1 januari 2017 volledig belasten

Carlo Douven Geschreven door
02 januari 2018

Het Belgische wetsvoorstel om met ingang van 1 januari 2017 de Nederlandse AOW volledig te gaan belasten tegen het Belgische progressieve tarief is tijdig bekrachtigd door de Belgische Koning.

Bron: Federale overheidsdienst financiën, 25 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Inkomensgrenzen 30%-regeling 2018

Carlo Douven Geschreven door
30 december 2017

De inkomensgrens voor de toepassing van de 30%-regeling in 2018 wordt 37.296. Is de werknemer nog geen 30 jaar, dan wordt de inkomensgrens 28.350.

Bron: Belastingdienst, Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse fiscus vindt dat België pensioenen ten onrechte belast

Carlo Douven Geschreven door
29 december 2017

De Nederlandse fiscus vindt dat België ten onrechte pensioenen die een Nederlandse bron zijn in de heffing betrekt bij inwoners van België. Nederland baseert zich daarbij op Belgische rechtspraak. Op grond van het belastingverdrag heeft Nederland dan het heffingsrecht. De Nederlandse Belastingdienst heeft 4000 inwoners van België laten weten dat men vanaf 1 januari 2018 in Nederland belasting moet betalen.

Bron: Het Belang van Limburg, 28 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Heffing excessieve vertrekvergoeding over deel transfersom voetballer

Carlo Douven Geschreven door
28 december 2017

Een betaaldvoetbalorganisatie heeft een voetballer getransfereerd naar het buitenland. Van de transfersom is 10% betaald aan de voetballer. Op het doorbetaalde deel is de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen van toepassing.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3602

Gepubliceerd in Nieuws

Datum tewerkstelling is beslissend voor 150-kilometercriterium

Carlo Douven Geschreven door
27 december 2017

De boordeling of aan het 150-kilometercriterium is voldaan voor de toepassing van de 30%-regeling staat los van de toets of sprake is van schaarse specifieke deskundigheid. Voor het 150km-criterium is beslissend de datum van tewerkstelling. Voor de specifieke deskundigheid is relevant de datum totstandkoming van de arbeidsovereenkomst.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3606

Gepubliceerd in Nieuws