Rubriek: Fiscaliteit

Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid toe rekenen aan werkland

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2019

Een nabestaandenpensioen is volledig belast in Nederland. De premie zijn betaald toen de erflater in Nederland woonde en werkte. De verdere opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid vond plaats nadat de echtgenoten geëmigreerd waren. Dit beïnvloedt niet het Nederlandse heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:540

Gepubliceerd in Nieuws

Begeleiding bouw schip leidt niet tot VI

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2019

De A-G vindt dat de begeleiding bij de bouw en oplevering van een boorschip door een Koreaans bedrijf niet leidt tot een vaste inrichting in Korea. Belanghebbende kan niet bewijzen, dat de ter beschikking gestelde kantoorruimte tot een VI leidt.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:308

Gepubliceerd in Nieuws

België: Nieuwe fictie voor fiches en inhouding bedrijfsvoorheffing

Sofie Matthys Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Vanaf 1 maart 2019(1) geldt er een nieuwe fictie in België voor voordelen toegekend door buitenlandse entiteiten aan werknemers werkzaam in België voor een Belgische werkgever. De Belgische werkgever zal bedrijfsvoorheffing moeten inhouden en doorstorten en zal deze voordelen moeten rapporteren op de fiche 281.10 van de werknemer, ook al speelt de Belgische werkgever geen actieve rol bij de toekenning van deze voordelen. Het spreekt voor zich dat dit een grote impact zal hebben op de Belgische bedrijven en werknemers.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Fiscale behandeling van de ontslagvergoeding bij grensoverschrijdend werken

Linh Pham Geschreven door
22-04-2019

Auteur: mr. T.L. Pham, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

De aangekondigde versoepeling van het ontslagrecht versterkt de tendens dat werknemers gemakkelijker ontslagen kunnen worden. We zullen naar verwachting vaker horen over de verschillende soorten ontslagvergoedingen. Ook een reorganisatie is een veel voorkomende reden dat een werknemer wordt ontslagen en vervolgens een ontslagvergoeding meekrijgt. Als een werknemer bij het ontslag een ontslagvergoeding ontvangt, is het verstandig om deze onder de fiscale loep te nemen. In dit artikel zal ik nader ingaan op de fiscale consequenties van ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Met de auto van de zaak de grens over (II)

Remco den Haan Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Remco den Haan, werkzaam als tax manager bij Interfisc Consult BV te Voorburg

In het eerste deel van deze reeks, te vinden in het vorige vakblad, is de situatie besproken waarin een Belgische onderneming in Nederland haar producten wilde verkopen door een Nederlandse verkoper in dienst te nemen. Om de afzetmarkt te bedienen heeft de werkgever aan hem een auto van de zaak toegezegd. Er zijn in dat artikel enkele opties uitgewerkt om die toezegging vorm te geven. Inmiddels hebben zich wijzigingen voorgedaan waardoor de situatie voor die Belgische onderneming er weer anders uitziet. In dit tweede deel ga ik in op de fiscale gevolgen van de auto van de zaak met Belgisch kenteken in Nederland.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Tijdsevenredige vermindering heffingskortingen bij remigratie; discriminatoir of niet?

Asmae Bousrou Door
22-04-2019

Auteur: Asmae Bousrou, werkzaam bij de People Advisory Services praktijk van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (asmae.bousrou@nl.ey.com)

Op grond van de Nederlandse wet wordt het premiedeel van de heffingskorting tijdsevenredig verminderd bij remigratie. Maar is de nationale wetgeving wel EU-proof? Biedt het Blanckaert en/of het Schumacker arrest wellicht een antwoord op deze vraag? Deze vragen kwamen allemaal aan de orde in het Zyla arrest. Allereerst zal ik een korte casusbeschrijving geven van de zaak Zyla. Voordat ik inga op de procedure, zal ik de Europese sociale zekerheidsverordening en het nationale recht bespreken. Vervolgens worden het Blanckaert arrest, het Schumacker arrest en de prejudiciële vragen besproken.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

OESO – Gemiddelde belastingdruk daalt iets

Carlo Douven Geschreven door
17-04-2019

In België is de belastingdruk gedaald, maar België kent nog steeds het hoogste gemiddelde tarief (52,7%) voor alleenstaande werknemers. Bij eenverdiener-families staat België (>37%) gedeeld tweede, na Frankrijk, terwijl het gemiddelde 26,6% bedraagt binnen de OESO. In Nederland is de gemiddelde druk iets toegenomen.

Bron: OESO, 11 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

WOB-verzoek LLP levert weinig op

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2019

Er is een WOB-verzoek gedaan over het beleid van de Belastingdienst dat ziet op de belastingplicht van naar het recht van de VK opgerichte Limited Liability Partnership (LLP). De Belastingdienst kent hiervoor geen specifiek beleid. Het besluit van 11 december 2009 wordt toegepast.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Beleid Belastingdienst payrollconstructies is openbaar

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2019

Het (landelijk) beleid van de Belastingdienst met betrekking tot de aanpak van internationale payrollconstructies is na een WOB-verzoek bekend gemaakt. De publicatie bevat een memo schijnconstructies en de procesbeschrijving en aandachtspunten boekonderzoeken.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

HR – Rijden in Nederland met Poolse auto

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2019

Een Pool staat ingeschreven in Nederland. Hij rijdt in Nederland met een in Polen geregistreerde auto. Hij heeft een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting gekregen over bijna 4,5 jaar. De Hoge Raad beantwoordt vragen over het verblijfsvermoeden en de berekeningsvoorschriften.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:483

Gepubliceerd in Nieuws