Rubriek: Fiscaliteit

Verschillen Nederland en België bij zaken doen

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2019

BDO heeft een brochure gemaakt over de verschillen in zakendoen tussen België en Nederland. In de brochure wordt ingegaan op boekhoudkundige, fiscale, juridische en sociaalrechtelijke aspecten.

Bron: BDO, juli 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Onderlinge overlegprocedures gaan steeds beter

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2019

De OESO heeft een 2e ‘peer-review’ gedaan op de afdoening van de onderlinge overlegprocedures (mutual agreement procedure). Nederland voldoet in vergaande mate aan de criteria van de OESO (actie 14 BEPS). De gemiddelde doorlooptijd van een procedure bedraagt 15,63 maanden.

Bron: OESO, 13 augustus 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Fiscus België zit achter ‘inwoners’ Monaco aan

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2019

De Belgische fiscus doet al enige jaren woonplaatsonderzoeken naar Belgen die aangeven geëmigreerd te zijn naar Monaco. In veel gevallen is al gebleken dat de fiscale woonplaats in België is gebleven (domiciliefraude). De Belgische fiscus claimt 100 miljoen belasting tegoed te hebben.

Bron: De Tijd, 7 augustus

Gepubliceerd in Nieuws

Crisisheffing kan door de verdragsrechtelijke beugel

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2019

De crisisheffing van 556.209 euro is niet in strijd met de goede verdragstrouw van het belastingverdrag met Oostenrijk. Nederland heeft het heffingsrecht over het inkomen. Hoe, bij wie en hoeveel Nederland dan belasting heft is dan aan Nederland. De heffing is ook niet strijd met het EU-recht.

Bron: Advocaat-Generaal Wattel, 13 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:633

Gepubliceerd in Nieuws

Medewerker ambassade kan inhouding LH niet bewijzen

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2019

P werkt in Nederland bij de Indonesische ambassade. Gezien zijn status is hij in Nederland belasting- en premieplichtig. Omdat de ambassade geen (verplichte) inhoudingsplichtige is in Nederland (art. 6, lid 4 Wet LB), is geen loonheffing ingehouden en kan P die ook niet verrekenen. 

Bron: Rechtbank Den Haag, 16 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3947

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw belastingverdrag met Duitsland leidt tot 1200% hogere heffing

Carlo Douven Geschreven door
31-07-2019

Een inwoner van Duitsland ontvangt in 2017 uit Nederland een invaliditeitsuitkering groter dan 15.000 euro. De uitkering is belast in Nederland op grond van het pensioenartikel. Dat door het nieuwe belastingverdrag de heffing 1200% hoger is, vormt geen inbreuk op de rechten van de mens.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:2248

Gepubliceerd in Nieuws

Cypriotische Limited is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
30-07-2019

Een Cypriotische Limited houdt alleen twee grote vorderingen. Alle beslissingen werden feitelijk in Nederland genomen en alleen geformaliseerd door het bestuur in Cyprus. De Limited is in Nederland gevestigd. Door het jaren stilzitten van de inspecteur kan niet nagevorderd worden.

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6296

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie druk met inbreukprocedures

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2019

De Europese Commissie heeft het maandelijks overzicht van inbreukbeslissingen gepubliceerd. België, Spanje en Portugal moet o.m. regels aanpassen van belasting- en verblijfsrecht. België o.m. voor de verblijfsregels uitzending binnen concernverband, aftrekbaarheid alimentatie en investeringen in buitenlandse onroerend zaken.

Bron: Europese Commissie, 25 juli 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Vrijgesteld inkomen EU beïnvloedt niet de heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2019

Het vrijgesteld inkomen van een werknemer van een agentschap van de Europese Unie mag niet mee in aanmerking worden genomen voor de bepaling van (de afbouw) van de hoogte van de algemene heffingskorting.

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2091, ECLI:NL:HR:2019:1221

Gepubliceerd in Nieuws

Begeleiding bouw schip vormt geen VI

Carlo Douven Geschreven door
22-07-2019

Begeleiding bij bouwwerkzaamheden aan een schip vormen geen vaste inrichting. De onderneming wordt niet (deels) in Zuid-Korea uitgeoefend. Ook is geen sprake van een vaste inrichting als een plaats van uitvoering van bouwwerkzaamheden (art. 5, lid 2, ond. h Verdrag).

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1220 

Gepubliceerd in Nieuws