Rubriek: Fiscaliteit

Documenten internationale gegevensuitwisseling openbaar

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2018

Op grond van een WOB-verzoek betreffende internationale gegevensuitwisseling heeft staatssecretaris Snel een geactualiseerde versie gepubliceerd van de procedurele stappen die doorlopen moeten worden voordat aan een verzoek om gegevensuitwisseling wordt voldaan.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Aanpak Vermogen in het buitenland Belastingdienst deels openbaar

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2018

Op grond van een WOB-verzoek naar de ‘paraplu aanpak’ Vermogen in het buitenland heeft staatssecretaris Snel documenten vrijgegeven over het programma Vermogen in het buitenland. Het gaat om onder meer vergaderverslagen, beschrijving programma, capaciteitsplanning en memo’s.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Belastingrechter mag niet oordelen over A1-verklaring

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2018

A-G Niessen is van mening dat de belastingrechter een geldige A1-verklaring niet inhoudelijk mag toetsen. Dat geldt ook als de A1-verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 3 augustus 2018, ECLI:NL:PHR:2018:839 en 840

Gepubliceerd in Nieuws

Conserverende aanslag bij emigratie naar de Filippijnen

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2018

 

Bij een emigratie naar de Filippijnen is de conserverende aanslag voor lijfrenten terecht opgelegd tegen de waarde in het economisch verkeer. In het vedrag is niets opgenomen over lijfrente-afkoopsommen, zodat de Nederlandse wetgeving van toepassing is. De heffing bij afkoop is dan aan Nederland. Voor de conserverende aanslag voor pensioenen mag alleen de premie betaald na 15 juli 2009 als conserverend inkomen worden aangemerkt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:2796

 

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale waardeoverdrachten pensioen binnen EU moet zonder belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2018

De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Nederland, omdat Nederland belasting heft over overdrachten van pensioenkapitaal door mobiele werknemers naar 13 EU-lidstaten. Nederland moet een overdracht van pensioen dat afkoopbaar is toestaan, vindt de Europese Commissie.

Bron: Europese Commissie, 19 juli 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Hof Antwerpen zet lijn buitenlandse pensioenen voort

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2018

Een inwoner van België ontvangt een Nederlands en een Duits pensioen. Het Nederlandse pensioen is een overheidspensioen. Nederland heeft dan het heffingsrecht. Het Duitse pensioen is opgebouwd voor 31 december 2003 en is tijdens de opbouw in het individueel voordeel opgebouwd. België heeft dan geen heffingsrecht.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 6 februari 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdende constructies nu al vastleggen

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2018

De Belastingdienst informeert intermediairs over wat moet worden vastgelegd om te voldoen aan de per 1 januari 2020 in te voeren meldplicht grensoverschrijdende constructies. De aan te leveren informatie gaat terug tot adviezen sinds 25 juni 2018.

Bron: Nieuwsbrief Forum Fiscaal Dienstverleners, 18 juli 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwsbrief loonheffingen 2019 van de Belastingdienst is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
23-07-2018

In onderdeel 1 van de nieuwsbrief wordt toegelicht dat per 1 januari 2019 niet-inwoners van Nederland geen recht meer hebben op het belastingdeel van de heffingskorting. De vaststelling van het woonland van de werknemer door de werkgever wordt daarmee belangrijker. Deze wijziging leidt ook tot een toename van het aantal loonbelastingtabellen. Verder zal het niet goed opnemen van het buitenlandse adres, bijv. het tijdelijke Nederlandse adres, van een buitenlandse werknemer leiden tot toepassing van het anoniementarief.

Bron: Belastingdienst, nieuwsbrief loonheffingen 2019, uitgave 1 

Gepubliceerd in Nieuws

Saldomethode toepassen vanaf ingang pensioen

Carlo Douven Geschreven door
24-07-2018

Als van een pensioen, opgebouwd voor 14 september 1999, de premie (deels) niet gefaciliteerd is geweest, zijn de uitkeringen pas belast als de uitkeringen het bedrag van de niet aftrekbare premies overschrijden (saldomethode). De saldomethode moet vanaf de ingangsdatum van het pensioen worden toegepast.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 3 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1970 

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlands pensioen belast in Portugal

Carlo Douven Geschreven door
17-07-2018

Het Nederlandse pensioen van een inwoner van Portugal is aldaar belast tegen 15%. Nederland mag het pensioen echter niet belasten, omdat belanghebbende reguliere inwoner is van Portugal (geen non-habitual resident), maar ook omdat de pensioenpremies in Nederland niet tot het loon behoorden, dan wel aftrekbaar waren.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2263

Gepubliceerd in Nieuws