Rubriek: Europese Unie

Overzicht minimumlonen in de EU

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2020

Eurostat heeft een overzicht gepubliceerd van de minimumlonen in de EU. De minimumlonen varieerden in januari 2019 tussen de 286 en de 2017 euro per maand. 6 lidstaten kennen geen minimumloon. Nederland staat op nummer 3.

Bron: Eurostat

Gepubliceerd in Nieuws

Find your pension

Carlo Douven Geschreven door
30-10-2019

Op 2 oktober 2019 heeft de kick off plaatsgevonden van de Europese pensioen track service. Dit project vanaf 2021 helpen bij het terugvinden van pensioenen opgebouwd door mobiele werknemers binnen de EU.

Bron: FindyourPension.eu, 2 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Europees erkend inlogmiddel gebruiken kan bij SVB

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2019

Via ‘Mijn SVB’ biedt de Sociale Verzekeringsbank online diensten. Sinds kort is ‘Mijn SVB’ ook beschikbaar voor personen met een BSN en een ‘Europees erkend inlogmiddel’. De inlogmiddelen van België, Duitsland, Estland, Kroatië en Spanje zijn inmiddels erkend. Een DigiD is dan niet nodig.

Bron: Nieuwsbrief BBZ / BDZ, juli 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Visa en paspoorten voor de superrijken

Carlo Douven Geschreven door
03-09-2018

Staatssecretaris Harbers antwoordt op Kamervragen over vooral Russische en Chinese superrijke migranten dat het aantal lidstaten met toelatingsregels voor buitenlandse investeerders toeneemt. Een aantal landen beperken de toelatingsregels ook. Lidstaten kunnen zelf bepalen welke regels ze stellen tot verkrijging van een (tweede) nationaliteit. Deze nieuwe EU-burgers kunnen zich dan vrij vestigen binnen de EU.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 29 augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

EC: Betalingsverkeer wordt goedkoper en transparanter

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2018

De Europese Commissie stelt voor de Verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten aan te passen. De wijziging bevat twee onderdelen: 1) gelijktrekking van kosten van grensoverschrijdende transacties met die van binnenlandse transacties en 2) transparantieverplichtingen bij betalingen met een valutawissel.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Eén digitaler Europa is dicht bij

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2018

De Europese eIDAS-Verordening is van toepassing vanaf 29 september 2018. Europese burgers moeten dan bij organisaties in de publieke sector van de lidstaten kunnen inloggen met een door Europa erkend inlogmiddel. Een aantal landen zijn tijdig klaar, anderen, waaronder Nederland, niet.

Bron: Verordening nr. 910/204

Gepubliceerd in Nieuws

1 juli 2018: Kroaten vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt

Carlo Douven Geschreven door
11-06-2018

Kroatië is sinds 1 juli 2013 lid van de EU. Nederland mocht en heeft Kroaten op grond van het overgangsregime vijf jaar uitgezonderd van het vrij verkeer van werknemers. Nederland wilde de Kroaten nog drie jaar uitsluiten, maar de Europese Commissie heeft daar een stokje voorgestoken.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Wijziging detacheringsrichtlijn en VO 883/2004 komt dichterbij

Carlo Douven Geschreven door
05-03-2018

Op 1 maart is een principeakkoord bereikt binnen de EU over de aanpassing van de detacheringsrichtlijn en de Sociale zekerheidsverordening 883/2004. 

In een brief van 23 februari aan de Kamer wordt ingegaan op het verkorten van de detacheringstermijn in de voorgestelde richtlijn. De detacheringstermijn in de VO 883/2004 verkorten wordt niet wenselijk geacht. Ook wordt ingegaan op het indexeren van gezinsbijslagen binnen de EU.

Bron: europa-nu.nl en Brief Minster SZW, 23 februari 2018, 21501-31, nr. 477 

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie publiceert ontwerp Brexit-akkoord

Carlo Douven Geschreven door
04-03-2018

De Europese Commissie heeft een ontwerp terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd. Het ontwerp gaat onder andere in op de rechten die burgers hebben tijdens een eventuele transitieperiode na 30 maart 2019.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 28 februari 2018

Gepubliceerd in Nieuws