Rubriek: Europees recht

Arbitrage belastinggeschillen treedt op 1 juli in werking

Carlo Douven Geschreven door
04-07-2019

Op 1 juli 2019 zijn de nieuwe EU-regels in werking getreden om belastinggeschillen tussen llidstaten sneller en doeltreffender op te lossen. Als een onderlinge ovrlegprocedure niet tot een oplossing leidt, moet een adviescommissie worden ingeschakeld, die binnen 6 maanden beslist.

Bron: Europese Commissie, 1 juli 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Europese minimumregels voor flexibele arbeidskrachten

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2019

Het voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers (oproepwerkers en freelancers) is door het Europees Parlement aangenomen en moet binnen drie jaar door de lidstaten worden ingevoerd. Ook voor trainingen en proefperiodes komen nieuwe regels.

Bron: Europees parlement, 16 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Groen licht oprichting EU-arbeidsautoriteit

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2019

Het Europees Parlement is akkoord met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Via deze instantie worden de nationale arbeidsinspecties aan elkaar gekoppeld. De ELA moet leiden tot een verbeterd toezicht op de naleving van arbeidswetten.

Bron: Europa-nu, 16 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Besluitvorming wijziging VO 883/2004 uitgesteld

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2019

De voorstellen tot wijziging van de VO 883/2004 zijn uitgesteld tot na de Europese verkiezingen en er een nieuwe Europees Parlement is. Met name de voorgestelde exportmogelijkheden van de werkloosheidsuitkeringen zijn controversieel.

Bron: Europa-nu, 18 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Europese richtsnoeren voor ‘no-deal’-Brexit

Carlo Douven Geschreven door
15-04-2019

De Europese commissie heeft richtsnoeren opgesteld inzake o.m. verblijf en sociale zekerheid. Deze moeten zorgen voor een vlotte implementatie van noodmaatregelen zoals de sociale zekerheidsverordening 2019/500 bij een ‘no-deal’-Brexit.

Bron: Europese Commissie, 11 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel UBO-register is ingediend

Carlo Douven Geschreven door
10-04-2019

Het wetsvoorstel leidt tot implementatie van Richtlijn 2018/843 tot het bijhouden en centraal registreren van de uiteindelijk gerechtigde (UBO) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. De implementatie moet op 10 januari 2020 rond zijn. Er komt een separaat voorstel voor trusts en dergelijke.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Europees pensioenproduct komt er definitief

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2019

Het Europees Parlement heeft de Verordening inzake een Pan-Europees Pensioen Plan aangenomen. Over 20 dagen wordt de Verordening officieel gepubliceerd. !2 maanden daarna, in 2020, is de Verordening in werking.

Bron: Europees Parlement, 4 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlands verzet tegen wijziging VO 883/2004

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2019

De coördinatieverordening voor de sociale zekerheid gaat gewijzigd worden. Op Europees niveau is er een meerderheid voor de aanpassingen. De wijziging heeft vooral gevolgen voor detacheringen en de export van ww-uitkeringen. Nederland wil de controle op deze export intensiveren.

Bron: Ministerie van SZW, 2 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

A-G HvJ - Duitse mini-job leidt tot Nederlandse uitkeringsrechten

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2019

De A-G van het Hof van Justitie is van mening dat een in Nederland wonende werknemer, die uitsluitend een mini-job in Duitsland heeft, in Nederland uitkeringsrechten opbouwt. Belanghebbende is in Nederland als inwoner verzekerd, ook al werkt hij in een andere lidstaat.

Bron: Conclusie A-G Sharpston, 26 maart 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Wijziging VO 883/2004 lijkt door te gaan

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2019

De blokkering van de voorstellen om de Socialezekerheidsverordening 883/2004 door Nederland en een aantal gelijkgezinde landen dreigt niet te lukken. Op 27 maart zal waarschijnlijk een definitief voorstel tot stand komen. Nederland is vooral tegen de voorstellen betreffende de export van de WW.

Bron: Ministerie van SZW, 25 maart 2019

Gepubliceerd in Nieuws