Rubriek: Europees recht

Alleen verplichte bijdragen pensioen aftrekbaar in werkland

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2018

Een inwoner van België is ook in Duitsland advocaat en betaalt premies voor oudedagsvoorzieningen in Duitsland. Duitsland, waar hij beperkt belastingplichtige is, moet de verplichte pensioenbijdragen voor de beroepspensioenregeling in aftrek toelaten. Dat hoeft niet voor onverplichte aanvullende en particulier betaalde bijdragen.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 december 2018, ECLI:EU:C:2018:987 

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit – Terugtrekkingsovereenkomst

Carlo Douven Geschreven door
03-12-2018

In de terugtrekkingsovereenkomst in het kader van de Brexit is een transitieperiode opgenomen tot 1 januari 2021. De meeste bestaande Europese regels blijven gedurende die periode van toepassing. In de overeenkomst zijn hiervoor nadere regels afgesproken. Of de overeenkomst in werking treedt hangt af van de verdere politieke ontwikkelingen.

Bron: Europese Commissie, 25 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Parlement wil arbeidsmobiliteit bevorderen

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2018

Het Europees Parlement wil meer flexibiliteit en duidelijkheid voor mobiele werknemers. De voorstellen zien op werkloosheidsregelingen, familiale voordelen en langdurige ziekte. Voor uitgezonden arbeidskrachten is een 18 maands-termijn voorgesteld voor de sociale zekerheid. Ook de samenwerking tussen de lidstaten moet verbeterd worden.

Bron: Europees Parlement, 20 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Lopende EU-wetgevingsdossiers SZW

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2018

Het Ministerie van SZW informeert over lopende EU-wetgevingsdossiers. Onder meer wordt duidelijk dat diverse voorgestelde aanpassingen in de VO 883/2004 inzake werkloosheid, toepasselijke wetgeving, detachering, A1-verklaringen veel weerstand ontmoeten. De richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zal binnenkort bij het Europees parlement worden behandeld.

Bron: Ministerie van SZW, 5 november 2011

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit - Wat bij een no-deal?

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2018

De Europese Commissie heeft informatie gepubliceerd met voorbereidings- en noodmaatregelen voor een no deal-scenario bij de Brexit. Vooral wordt ingegaan op visumplicht, reizen van en naar de VK, douanecontroles, geldigheid rijbewijzen, dierenpaspoort etc.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 14 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit: de gevolgen voor het vrij personenverkeer

Edith de Bourgraaf Door
05-11-2018

Auteur: drs E. de Bourgraaf, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (edith.de.bourgraaf@nl.ey.com)

Nog een klein half jaar en dan is de Brexit een feit. Wat betekent dit voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en voor Britten in Nederland? Het vrij personenverkeer is een van de grondbeginselen van het EU verdrag. Dankzij het vrij personenverkeer kunnen onderdanen van een EU lidstaat zich in een andere lidstaat vestigen zonder restricties. Na de Brexit zal dit recht ophouden te bestaan voor Britten in Nederland en voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. In dit artikel bespreek ik de verschillende fasen van de Brexit en de gevolgen voor de vrijheid van het personenverkeer.

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018

Artikel 15 OESO niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2018

Een inwoner van België werkt voor een Luxemburgse werkgever ook in derde landen. Op grond van de Belgische belastingverdragen wordt de heffing over de werkdagen in de derde landen toegewezen aan woonland België. Een dergelijke verdragsbepaling is niet in strijd met het vrij verkeer van werknemers.

Bron: Hof van Justitie EU, 24 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:856 

Gepubliceerd in Nieuws

EU-verordening Internationaal privaatrecht in wet opgenomen

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2018

De Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen is in het Staatsblad gepubliceerd. Deze bevat regels van internationaal privaatrecht bevat onder meer welke rechter bevoegd is, het recht van welke staat het vermogen van echtgenoten of partners beheerst en de uitvoerbaarheid van een beslissing in een ander land. De inwerkingtreding wordt nog nader bepaald.

Bron: Staatsblad 2018, nr. 332, 4 oktober 2018

De nieuwe wet in het Staatsblad 2018, nr. 332 van 4 oktober 2018, samen met het Besluit van 17 september 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen vindt u hier.

Gepubliceerd in Nieuws

DigiD niet toegankelijk voor buitenlandse werknemer

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2018

Het niet mogelijk maken door Nederland om DigiD beschikbaar te stellen voor in België wonende werknemers met de Belgische nationaliteit is niet strijd met het vrij verkeer van werknemers. Het gebruik van DigiD draagt niet bij de integratie van de migrerende werknemer en mobiliteit binnen de EU. DigiD is Europeesrechtelijk geen sociaal voordeel.

Bron: Rechtbank Den Haag, SGR 17/7528

Gepubliceerd in Nieuws

In 2021 is het EU-reisvergunningsysteem operationeel

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2018

Onderdanen van niet-EU-lidstaten die naar de EU willen reizen moeten in 2021 een reisvergunning aanvragen. De Europese Raad heeft het EU-reisvergunningsysteem ETIAS aangenomen. Dan kan ook een reisvergunning worden geweigerd aan onderdanen van derde landen die met vrijstelling van visumplicht naar het Schengengebied reizen.

Bron: De Europese Raad, 5 september 2018

Gepubliceerd in Nieuws