Rubriek: Europees recht

PEPP gaat door, ondanks Nederlandse weerstand

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2019

Het Europees parlement is akkoord gegaan met het voorstel van de Commissie voor een pan Europees pensioen product (PEPP). Hoe aantrekkelijk het PEPP voor de Nederlandse markt wordt moeten we afwachten. Veel Nederlandse steun voor het product is er nog niet.

Bron: Europese Commissie, 13 februari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

29-01-2019 EU verordening Huwelijksvermogensrecht treedt in werking

Carlo Douven Geschreven door
29-01-2019

 

Vandaag, 29 januari 2010, treedt de EU-verordening 2016/1103 in werking. Deze verordening moet er voor zorgen dat er een stelsel van uniforme regels voor het Huwelijksvermogensrecht ontstaat. De verordening is in 18 lidstaten van toepassing, waaronder Nederland.

Bron: Verordening 2016/1103 van 24 juni 2016

 

Gepubliceerd in Nieuws

EC wil af van unanimiteit bij belastingregels

Carlo Douven Geschreven door
14-01-2019

De Europese Commissie heeft voor het eerste kwartaal 2019 een ‘roadmap’ gepubliceerd. De EC wil af van het uitgangspunt dat uitsluitend bij unanimiteit Europese fiscale wetgeving tot stand kan komen. Een gekwalificeerde meerderheid op bepaalde terreinen moet voldoende zijn, vindt de EC.

Bron: Europese Commissie, 20 december 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Internetconsulatie Mandatory Disclosure-richtlijn staat open

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2018

Op 13 maart 2018 is de Europese richtlijn inzake meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies aangenomen. Het Nederlandse wetsvoorstel om de richtlijn te implementeren is ter consultatie gepubliceerd. Tot 1 februari 2019 kunnen reacties op het wetsvoorstel worden ingediend.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 december 2018

Gepubliceerd in Nieuws

De Mandatory Disclosure Richtlijn: geen ontkomen meer aan

Simone Broekhuizen Geschreven door
13-12-2018

Auteur: Simone Broekhuizen(1), werkzaam bij EY te Amsterdam (simone.broekhuizen@nl.ey.com)

Vanaf 25 juni 2018 is de zogenaamde Mandatory Disclosure Richtlijn van kracht. Deze richtlijn introduceert een verplichting tot het voorafgaand rapporteren van informatie over grensoverschrijdende constructies. De verplichting kan bestaan in veel (ook niet direct voor de hand liggende) gevallen en rust in principe op adviseurs (in de Richtlijn “intermediair” genoemd). Echter, in bepaalde situaties kan de verplichting naar de ondernemer verschuiven. Dit artikel beschrijft de gevolgen van de toepassing van de richtlijn en geeft daarnaast aanbevelingen waarmee het risico op niet-naleving van de richtlijn kan worden verkleind.

Gepubliceerd in Vakblad 19, 2018

Alleen verplichte bijdragen pensioen aftrekbaar in werkland

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2018

Een inwoner van België is ook in Duitsland advocaat en betaalt premies voor oudedagsvoorzieningen in Duitsland. Duitsland, waar hij beperkt belastingplichtige is, moet de verplichte pensioenbijdragen voor de beroepspensioenregeling in aftrek toelaten. Dat hoeft niet voor onverplichte aanvullende en particulier betaalde bijdragen.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 december 2018, ECLI:EU:C:2018:987 

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit – Terugtrekkingsovereenkomst

Carlo Douven Geschreven door
03-12-2018

In de terugtrekkingsovereenkomst in het kader van de Brexit is een transitieperiode opgenomen tot 1 januari 2021. De meeste bestaande Europese regels blijven gedurende die periode van toepassing. In de overeenkomst zijn hiervoor nadere regels afgesproken. Of de overeenkomst in werking treedt hangt af van de verdere politieke ontwikkelingen.

Bron: Europese Commissie, 25 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Parlement wil arbeidsmobiliteit bevorderen

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2018

Het Europees Parlement wil meer flexibiliteit en duidelijkheid voor mobiele werknemers. De voorstellen zien op werkloosheidsregelingen, familiale voordelen en langdurige ziekte. Voor uitgezonden arbeidskrachten is een 18 maands-termijn voorgesteld voor de sociale zekerheid. Ook de samenwerking tussen de lidstaten moet verbeterd worden.

Bron: Europees Parlement, 20 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Lopende EU-wetgevingsdossiers SZW

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2018

Het Ministerie van SZW informeert over lopende EU-wetgevingsdossiers. Onder meer wordt duidelijk dat diverse voorgestelde aanpassingen in de VO 883/2004 inzake werkloosheid, toepasselijke wetgeving, detachering, A1-verklaringen veel weerstand ontmoeten. De richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zal binnenkort bij het Europees parlement worden behandeld.

Bron: Ministerie van SZW, 5 november 2011

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit - Wat bij een no-deal?

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2018

De Europese Commissie heeft informatie gepubliceerd met voorbereidings- en noodmaatregelen voor een no deal-scenario bij de Brexit. Vooral wordt ingegaan op visumplicht, reizen van en naar de VK, douanecontroles, geldigheid rijbewijzen, dierenpaspoort etc.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 14 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws