Rubriek: Erfrecht

Wonen in Nederland en schenken van onroerend goed in België

Kerstin van de Ven Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Mr. Dr. Kerstin M.L.L. van de Ven, verbonden aan Maastricht University en aan Athena Advies en Praktijk (kerstin.vandeven@maastrichtuniversity.nl)

In deze bijdrage staat de grensoverschrijdende schenking door een in Nederland woonachtige schenker in verband met onroerend goed in België centraal . Daarbij wordt met name ingegaan op de gevolgen van schenking van een eigen woning door ouders aan kinderen. Zijdelings komt ook de schenking aan derden ter sprake.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Wijzigingen in het Belgisch erfrecht 2017

Kerstin van de Ven Geschreven door
26-10-2017

Auteur: Mr. Dr. Kerstin M.L.L. van de Ven, verbonden aan de Universiteit Maastricht en aan Athena Advies en Praktijk (kerstin.vandeven@maastrichtuniversity.nl)

Op 1 september 2017 werd de Wet tot wijziging van het Belgisch Burgerlijk Wetboek wat betreft de erfenissen en giften in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.(1) De nieuwe regels treden pas in werking op 1 september 2018 en zijn van toepassing op nalatenschappen die vanaf die datum open vallen. Tot die tijd blijven de huidige regels gelden. Het overgangsrecht is echter al direct - met ingang van 1 september 2017 - in werking getreden. Daarmee moet worden voorkomen dat burgers ná 1 september 2018 worden geconfronteerd met een onbedoelde uitwerking van een eerder gemaakt testament of een gedane gift. In deze bijdrage wordt op enkele wijzigingen in het nieuwe Belgische erfrecht ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 10, 2017

De Europese erfrechtverordening en de Europese verklaring van erfrecht

Branko Reumkens Geschreven door
30-06-2017

Auteurs: mr. Branko Reumkens en mr. Susan Drijer, beiden werkzaam bij Metis Notarissen (info@metisnotarissen.nl)

In ons eerste artikel, in nummer 6, hebben we uitvoerig gesproken over de erfrechtverordening en het belang van het maken van een rechtskeuze. Immers, sinds 17 augustus 2015 zullen nalatenschappen geheel beheerst worden door één nationaal erfrecht. In dit artikel willen wij eens de achterkant van de verordening belichten, namelijk: wie is bevoegd tot afwikkeling en hoe werkt dit in de praktijk? Hierbij willen we dan ook graag het nieuwe kindje van de Erfrechtverordening bespreken: de Europese erfrechtverklaring.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

Internationale nalatenschappen, internationale huwelijken en de belastingen: hoe loopt dat nu?

Kerstin van de Ven Geschreven door
29-05-2017

Auteur: Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven, werkzaam bij Maastricht University (kerstin.vandeven@maastrichtuniversity.nl)

Op 29 januari 2019 wijzigen de Nederlandse regels over bevoegdheid, wetsconflicten, erkenning en tenuitvoerlegging inzake het toepasselijke huwelijksvermogensrecht en het recht inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen.(1) Vanaf dat moment gelden voor de achttien lidstaten(2) die de Europese huwelijksvermogensrechtverordening en verordening voor geregistreerde partners hebben getekend, een uniform stelsel van regels van internationaal privaatrecht. Deze wijziging betekent een voorlopige afronding van de in 2011 door de Europese Commissie gelanceerde voorstellen tot invoering van een uniform conflictenrecht voor het huwelijksvermogensrecht en het vermogensrecht voor geregistreerde partners.

Reeds eerder, per 17 augustus 2017, is in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, de Europese Erfrechtverordening van toepassing geworden. De eerste ervaringen zijn daarmee opgedaan.(3)

Gepubliceerd in Vakblad 7, 2017

De Europese erfrechtverordening en de rechtskeuze

Branko Reumkens Geschreven door
31-03-2017

Auteurs: mr. Branko Reumkens en mr. Susan Drijer, beiden werkzaam bij Metis Notarissen (info@metisnotarissen.nl)

Ons kantoor is gelegen in het mooie Limburgse land en met een klein team zijn wij dagelijks bezig met internationale vraagstukken, het zogenaamde internationaal privaatrecht (IPR). Het was dan ook aftellen geblazen tot 17 augustus 2015, zijnde de dag dat de Europese Erfrechtverordening van kracht zou worden en de vererving en afwikkeling van nalatenschappen in bijna de hele Europese Unie zou versimpelen. In een reeks artikelen willen wij u meenemen in onze bevindingen met deze Europese Erfrechtverordening en aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien waar u in internationale situaties rondom erfrecht aan dient te denken en waar de valkuilen liggen.In dit eerste artikel willen wij uitwijden over de werking en toepasselijkheid van de nieuwe verordening, in het bijzonder met betrekking tot de rechtskeuze die u in een testament kunt maken.

Gepubliceerd in Vakblad 6, 2017