Rubriek: Duitsland

Duitse Steuer-Handbücher staan online

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2019

Het Duitse Bundesministerium der Finanzen heeft diverse fiscale handboeken uitgegeven. Zo zijn er onder meer het Amtliches Lohnsteuer-Handbuch en het Einkommenssteuer-Handbuch. Het Lohnsteuer-Handbuch 2019 is onlangs gepubliceerd.

Bron: Bundesministerium der Finanzen

Gepubliceerd in Nieuws

De Duitse bouwpremie: in tijden van lage rente de moeite waard

Anja Romijnders Geschreven door
29-05-2019

Auteur: Anja Romijnders, werkzaam als Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

De Europese Commissie heeft onlangs besloten Duitsland een met redenen omkleed advies te sturen voor het weigeren van een bouwpremie (Wohnungsbauprämie) aan grensarbeiders. Belastingplichtigen die in Duitsland werken en aan de Duitse inkomstenbelasting onderworpen zijn maar in een andere lidstaat of een EER-land wonen, worden met betrekking tot deze premie minder gunstig behandeld dan binnenlandse belastingplichtigen. Met name de jaarlijkse bouwspaarpremie wordt in principe alleen aan ingezetenen toegekend en kan enkel worden gebruikt voor de verwerving of bouw van een door de eigenaar bewoonde woning in Duitsland. Deze regels kunnen derhalve belastingplichtigen ervan weerhouden hun uit het Verdrag voortvloeiende rechten met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers en de vrijheid van vestiging uit te oefenen. Als Duitsland binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

Gepubliceerd in Vakblad 23, 2019

Duitse werkgevers moeten personeel wijzen op vakantietegoed

Anja Romijnders Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Anja Romijnders, werkzaam als Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

Duitse werkgevers moeten er voortaan bij hun medewerkers op aandringen dat deze hun nog niet aangevraagde wettelijke verlofdagen opnemen en er tevens op wijzen dat deze vakantiedagen anders komen te vervallen. Aldus een actueel principebesluit door het Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt, dat daarmee Duits recht in overeenstemming brengt met geldend EU-recht. Een automatisch verval van het recht op vakantie is hiermee van de baan. Voor de personeelsafdelingen van grote bedrijven betekent dit besluit ongetwijfeld een hoop extra werk – en sommige werknemers hebben in 2019 wellicht meer vakantiedagen dan verondersteld.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Betaald ouderschapsverlof in België en Duitsland

Ger Essers Geschreven door
08-03-2019

Auteur: Ger Essers, bestuurslid van www.geengrens.eu. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Het Belgische betaald ouderschapsverlof is een thematisch verlof, waarbij een werknemer de mogelijkheid krijgt minder te werken in verband met de opvoeding van kinderen. De betrokkene kan dan aanspraak maken op een vaste maandelijkse uitkering. Eventueel bestaat ook recht op een Vlaamse 'aanmoedigingspremie'. Het Duits betaald ouderschapsverlof is een wettelijke regeling voor werknemers. Betrokkenen hebben recht op een inkomensafhankelijk Basiselterngeld, het Elterngeldplus of de Partnerschaftsbonus. Het Europees Parlement onderhandelt momenteel met de Sociale Raad van Ministers over een Richtlijn die het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers beoogt te verbeteren. In dit artikel wordt ingegaan op de bestaande regels betreffende betaald ouderschapsverlof in België en Duitsland en op de belangrijkste artikelen voor betaald ouderschapsverlof in de voorgestelde Richtlijn.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Leeftijdsdiscriminatie in een Duitse vacature

Torsten Viebahn Geschreven door
08-03-2019

Auteur: Torsten Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Stel, een bedrijf is op zoek naar een “junior consultant” en benadrukt in de vacature dat de kandidaat in een “jong dynamisch team” aan de slag zal gaan. Dan kan de afwijzing van een niet meer zo jonge kandidaat in Duitsland in beginsel een geval van leeftijdsdiscriminatie betekenen. Dit heeft het Bundesarbeitsgericht onlangs bepaald.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Het verschil tussen een zelfstandige zonder personeel in Duitsland en Nederland

Bert van der Laan Geschreven door
31-01-2019

Auteur: Ir. Bert van der Laan, adviseur Stichting Nederlands-Duitse Bouwexport, info@nedubex.nl, tel. 070-2500079

De definitie van een zelfstandige zonder personeel is in Duitsland en Nederland dezelfde, toch gaan beide landen er in de praktijk geheel anders mee om. Waar liggen de meest opmerkelijke verschillen?

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019

Rechten en plichten van Duitse werknemers in geval van sneeuwchaos

Anja Romijnders Geschreven door
31-01-2019

Auteur: Anja Romijnders, als Rechtsanwältin werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (Romijnders@strick.de)

Code rood in Duitse en Oostenrijkse skigebieden, verschuivende sneeuwladingen op de daken van huizen, aanhoudend lawinegevaar en vooral geen enkele kans met auto of trein de weg terug naar huis te aanvaarden. Het nieuwe jaar is voor een groot aantal vakantiegangers begonnen met een onvrijwillige verlenging van het kerstverlof in de Alpen. In het Oostenrijkse plaatsje Saalbach-Hinterglemm waren in het eerste weekend na de jaarwisseling tijdelijk circa 12.000 wintersporters van de buitenwereld afgesloten, rond de helft van hen was afkomstig uit Duitsland. Zij moesten noodgedwongen hun reis naar huis – en hierdoor dus ook naar hun werk - één of meer dagen uitstellen.

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019

Duitse A1 aanvragen moet soms digitaal

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2019

Met ingang van 1 januari 2019 moet een Duitse A1-verklaring voor uitzendkrachten en seizoensarbeiders elektronisch aangevraagd worden bij de AOK. Een Duitse A1 aanvragen voor werken in meerdere lidstaten, moet op papier aangevraagd worden bij de DVKA

Bron: AOK en DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland)

Gepubliceerd in Nieuws

Wijzigingen Duitse fiscale regels voor 2019

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2018

Op 1 januari 2019 gaan in Duitsland fiscale regels wijzigen. Het Bundesfinanzministerium geeft een overzicht daarvan. Het gaat o.m. de halvering van de bijtelling bij een hybrideauto, de belastingvrije terbeschikkingstelling van een (elektrische) fiets en de mogelijke vrije vergoeding voor woon-werkverkeer.

Bron: Bundesfinanzministerium, 10 december 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Vakantiedagen naar beneden afronden mag niet

Gisela Surmann Geschreven door
05-11-2018

Auteur: Gisela Surmann, Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (surmann@strick.de)

Werkgevers mogen vakantieaanspraken van hun medewerkers niet zomaar afronden zonder desbetreffende contractuele regeling. Aldus een recente uitspraak door het Bundesarbeitsgericht, dat in het kader hiervan vaststelde dat het een werkgever zonder een expliciete regeling niet is geoorloofd zelfs kleinere gedeeltes van vakantiedagen ten nadele van de werknemer af te ronden. Volgens de rechters is van een aldus luidende mogelijkheid ook in de desbetreffende wet, die het minimum aantal vakantiedagen regelt, geen sprake.

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018