Rubriek: Duitsland

Duitsland codificeert arrest Bechtel

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2018

Het Hof van Justitie heeft beslist dat Duitsland voor inwoners premies voor oudedagsvoorzieningen en ziektekostenbijdragen die zien op niet in Duitsland belast inkomen in aftrek moet toelaten. Dit is nu ook in het ‘Einkommenssteuergesetz’ opgenomen. De aanpassing is van toepassing op alle nog openstaande gevallen.

Bron: Bundesfinanzministerium, 25 juni 2018, Jahressteuergesetz 2018. 

Gepubliceerd in Nieuws

De 10 geboden van de nieuwe privacywetgeving in Duitsland

Romy Latka Geschreven door
28-05-2018

Auteur: Dr. Romy Latka, Rechtsanwältin werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (latka@strick.de)

Wat in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt genoemd heet in Duitsland de Datenschutz-Grundverordnung. Die is zojuist in werking getreden en is hiermee opvolger van het Bundesdatenschutzgesetz.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Het belang van keuze van de Duitse 'Steuerklasse'

Birgit Scherpenborg Geschreven door
28-05-2018

Auteur: Birgit Scherpenborg, werkzaam op het gebied van grensoverschrijdende advisering van werknemers bij KPP Steuerberatungs GmbH in Kleve (Birgit.Scherpenborg@kpp.de)

In Duitsland vindt de heffing van de inkomstenbelasting bij werknemers plaats middels inhouding van “Lohnsteuer” (loonbelasting) door de Duitse werkgever. Naast de loonbelasting zelf wordt er tevens “Solidaritätszuschlag” (een toeslag op de loonbelasting) en “Kirchensteuer” (kerkbelasting, meestal n.v.t. in grensoverschrijdende gevallen) ingehouden. De loonbelasting alsmede de hierboven genoemde extra belastingen worden beschouwd als een vooruitbetaling op de inkomstenbelasting, maar kunnen er in enkele bijzondere situaties ook toe leiden dat wordt afgezien van een aangifteplicht. Onderstaand wordt beschreven, welke tariefgroepen er bij grensoverschrijdende situaties gekozen kunnen worden en wat de gevolgen zijn van deze keuzes.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Eindheffing voor getto-uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
21-05-2018

De Duitse getto-uitkeringen zijn een in beginsel belaste periodieke uitkeringen. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 wordt voor deze uitkeringen een eindheffing ingevoerd. Belastingplichtigen hoeven de uitkeringen dan niet meer in de Nederlandse aangifte te vermelden.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse fiscus licht toepassing arbeidsartikel toe

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2018

In Duitsland is een notitie verschenen over de wijze waarop Duitsland het verdragsartikel voor niet-zelfstandige arbeid toepast. Onder meer wordt ingegaan op het materiële werkgeversbegrip, uitzending, nabetalingen, ontslagvergoedingen, opties etc.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 3 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Privé-gebruik auto – Hoe werkt dat in Duitsland?

Carlo Douven Geschreven door
14-04-2018

In een BMF-Schreiben wordt de ter beschikkingstelling van een auto voor de Duitse belastingheffing toegelicht. Ingegaan wordt op woon-werkverkeer, catalogusprijs, verbod privé-gebruik etc.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 4 april 2018, dok 2018/0258099

Gepubliceerd in Nieuws

Uitleg over belastbaarheid en aftrek Duitse oudedagsvoorzieningen

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2018

Het Duitse Ministerie van Financiën heeft op een website uitleg gegeven over de wijze waarop in Duitsland pensioenen belast worden sinds 2005 en welk deel van de premies voor oudedagsvoorzieningen aftrekbaar is. Het belaste deel van de uitkering loopt op, afhankelijk van de ingangsdatum. Pensioenen die ingaan in 2040 zijn volledig belast.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 23 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen beantwoord over inwoner Nederland met klein Duits pensioen

Carlo Douven Geschreven door
27-02-2018

De inwerkingtreding van het verdrag met Duitsland per 1 januari 2016 kan voor inwoners van Nederland met Duitse oudedagsvoorzieningen kleiner dan 15.000 euro, afhankelijk van de individuele omstandigheden, negatieve inkomensgevolgen hebben. De staatssecretaris ziet geen reden voor een nieuwe overgangsregeling.

Bron: Ministerie van Financiën, 26 februari 2018, kenmerk: 2018-0000022187

Gepubliceerd in Nieuws

Snel beantwoordt vragen over Duitse tegemoetkoming zorgkosten

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2018

Inwoners van Nederland met een uitkering van de Duitse Rentenversicherung kunnen een Duitse tegemoetkoming (Zulage) krijgen voor de in Nederland betaalde premie WLZ en bijdrage ZVW. Deze Zulage behoort tot het Nederlandse belastbare inkomen in box 1, maar wordt niet als inkomsten uit arbeid gekort op een WAO-uitkering.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 februari 2018, kenmerk 2018-0000016354 

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland bevordert deelname aan pensioenregeling

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2018

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Duitsland een herziening van het tweedepijlerpensioen doorgevoerd. De wet versterkt tweedepijlerpensioenen en helpt meer werkenden aan een pensioen. De wet bevat regels betreffende het arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 23 augustus 2017.

Gepubliceerd in Nieuws