Duitsland

De kinderen over de grens naar school sturen? Niet vanzelfsprekend in Duitsland

Nina Buttgen Door
17-05-2024

Auteur: N. Büttgen, voorlichter bij GrensInfoPunt Aken/Eurode. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Gezinnen die in Duitsland wonen maar hun kinderen in Nederland of België naar school willen sturen, hebben een vrijstelling van de Duitse schoolplicht nodig. De regio rondom Aken, het Duitse gedeelte van de Euregio Maas-Rijn, staat ervoor bekend dat deze vrijstelling kennelijk best moeilijk te verkrijgen zou zijn. Dit verslag belicht de voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn en oppert een voorbeeld van een succesvolle aanvraag.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

Ontslag binnen proeftijd van werknemer met Schwerbehinderung nietig

Torsten Viebahn Geschreven door
17-05-2024

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater

Naar Duitse recht genieten werknemers algemene ontslagbescherming als zij langer dan 6 maanden in dienst zijn en hun werkgever meer dan tien werknemers in dienst heeft. Hiervan te onderscheiden is de situatie waarin werknemers bijzondere ontslagbescherming genieten, bijvoorbeeld op grond van een zgn. Schwerbehinderung (vastgestelde beperking van meer dan 50%). Werknemers met een dergelijke vastgestelde beperking hebben ook pas na zes maanden recht op bijzondere ontslagbescherming. In de recentere rechtspraak worden steeds vaker strengere eisen gesteld aan het ontslag van werknemers met een Schwerbehinderung, ook al gedurende de eerste zes maanden van het dienstverband. Het Arbeitsgericht Köln oordeelde onlangs dat het ontslag van een werknemer met een Schwerbehinderung binnen de proeftijd van zes maanden, nietig was (Arbeitsgericht Köln, zaaknummer 18 Ca 3954/23). De werkgever had de problemen al tijdens het dienstverband moeten aanpakken en preventieve maatregelen moeten treffen.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

Wettelijke bijzondere ontslagbescherming in Duitsland

Anja Romijnders Geschreven door
18-04-2024

Auteur: Anja Romijnders, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht bij Strick (romijnders@strick.de)

Er bestaan talloze situaties waarin werknemers bijzondere ontslagbescherming genieten. De betreffende voorschriften zijn niet alleen te vinden in de wet Kündigungsschutzgesetz (Duitse wet inzake ontslagbescherming, KSchG), maar ook in diverse andere arbeidsrechtelijk gezien, relevante wetgeving. Hieronder vindt u een samenvatting van de beroepsgroepen die in Duitsland bijzondere ontslagbescherming genieten.

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Discriminatiezaken in Duitsland: misbruik van Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz leidt tot rechtszaken en juridische vraagtekens

Thomas Dillmann Geschreven door
18-04-2024

Auteur: Thomas Dillmann, Rechtsanwält für Arbeitsrecht bij Alpmann-Fröhlich (dillmann@alpmann-froehlich.de

In Duitsland zijn alle antidiscriminatiebepalingen verankerd in de Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, de AGG (Algemene Wet Gelijke Behandeling). Deze wet verbiedt discriminatie op basis van etnische afkomst, geslacht, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele identiteit, zoals vastgelegd in de DSGVO Datenschutz Grundverordnung (Duitse AVG).

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Herziene visie van Duitse Finanzverwaltung over vaststelling verdragswoonplaats

Ursula Beste Door
07-03-2024

Auteur: Ursula Beste, als Steuerberaterin werkzaam op bureau vaktechniek van EY Duitsland (ursula.beste@de.ey.com)

In welk land een werknemer voor verdragstoepassing woont, is van doorslaggevend belang bij de beantwoording van de vraag welk land belasting mag heffen over de inkomsten die deze werknemer genereert met de grensoverschrijdende werkzaamheden. In haar herziene circulaire (Schreiben) van 12 december 2023(1) hanteert de Duitse Finanzverwaltung de zienswijze dat bij detacheringen van Duitsland naar andere landen de woonplaats van betrokkene in de meeste gevallen in Duitsland blijft. Andere landen zullen dit standpunt vaak niet volgen, waardoor het risico bestaat dat inkomsten gedeeltelijk dubbel worden belast. Daarnaast zal naar verwachting de administratieve lastendruk toenemen, zowel voor detacheringen van als naar Duitsland, vanwege de grote hoeveelheid informatie die nodig is om de woonplaats vast te stellen. Het BMF Schreiben is algemeen van toepassing in alle openstaande gevallen(2). Betrokken werkgevers en belastingadviseurs moeten de eisen van de belastingdienst analyseren en beslissen hoe ze deze gaan implementeren. Hieronder ga ik nader in op de details.

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024

Duitse visie op verdragstoepassing arbeidsinkomsten

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2024

In Duitsland is een uitgebreid besluit gepubliceerd over de toepassing van belastingverdragen bij inkomsten uit niet zelfstandige arbeid. O.a. komen aan de orde ontslagvergoedingen, opties en dat de 30%-vergoeding belast is in Duitsland (Ruckfallklausel).

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 12 december 2023, IV B 2 - S 1300/21/10024 :005

Gepubliceerd in Nieuws

Uitleg verdrag Duitsland-Luxemburg bij thuiswerken

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2024

Duitsland en Luxemburg hebben afspraken gemaakt over uitleg van hun belastingverdrag. Het gaat over het thuiswerken van werknemers en overheidspersoneel. Het uitgangspunt is dat thuiswerken in het woonland belast is, waarbij een thuiswerkregeling dit deels voorkomt.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 15 januari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Duits Arbeidsrecht 2024: wat verandert er voor werkgevers met personeel in Duitsland?

Katharina Neuroth Geschreven door
12-01-2024

Auteurs: Katharina Neuroth en Thomas Dillmann, respectievelijk Rechtsanwältin/ Fachanwältin für Arbeitsrecht (neuroth@alpmann-froehlich.de) en Rechtsanwalt & Partner bij Alpmann-Fröhlich (dillmann@alpmann-froehlich.de)

Werkgevers en HR-managers in Duitsland dienen in 2024 rekening te houden met de volgende wettelijke veranderingen. Onderstaand treft u een beknopte samenvatting aan van de belangrijkste wijzigingen.

Gepubliceerd in Vakblad 60, 2024

Overgangsregeling pensioenen verdrag Duitsland niet voor AOW

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2024

De overgangsregeling voor pensioenen die gold tot 2021 door de wijziging van het belastingverdrag met Duitsland vanaf 2016 is niet van toepassing op de Nederlandse AOW-uitkering van een inwoner van Duitsland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2860

Gepubliceerd in Nieuws

Workation: de combinatie van werk en vakantie - juridische uitdagingen en mogelijkheden

Katharina Neuroth Geschreven door
05-12-2023

Auteur: Katharina Neuroth, Rechtsanwältin/Fachanwältin für Arbeitsrecht bij Alpmann-Fröhlich (neuroth@alpmann-froehlich.de)

Het concept van "Workation" (enkele weken naar een ander land reizen voor een combinatie van vakantie en werk) heeft sinds de Coronapandemie aan populariteit gewonnen, omdat werknemers steeds meer flexibiliteit en vrijheid willen in waar en wanneer ze werken. Hierbij wordt vakantie gecombineerd met werk, wat voor veel werknemers aantrekkelijk is. Voor werkgevers kan het aanbieden van Workation mogelijk een troef zijn in de strijd om talent en gekwalificeerde medewerkers. Echter, er zijn enkele juridische uitdagingen waar zowel werkgevers als werknemers rekening mee moeten houden.

Gepubliceerd in Vakblad 59, 2023