Rubriek: Duitsland

Wijzigingen Duitse fiscale regels voor 2019

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2018

Op 1 januari 2019 gaan in Duitsland fiscale regels wijzigen. Het Bundesfinanzministerium geeft een overzicht daarvan. Het gaat o.m. de halvering van de bijtelling bij een hybrideauto, de belastingvrije terbeschikkingstelling van een (elektrische) fiets en de mogelijke vrije vergoeding voor woon-werkverkeer.

Bron: Bundesfinanzministerium, 10 december 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Vakantiedagen naar beneden afronden mag niet

Gisela Surmann Geschreven door
05-11-2018

Auteur: Gisela Surmann, Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (surmann@strick.de)

Werkgevers mogen vakantieaanspraken van hun medewerkers niet zomaar afronden zonder desbetreffende contractuele regeling. Aldus een recente uitspraak door het Bundesarbeitsgericht, dat in het kader hiervan vaststelde dat het een werkgever zonder een expliciete regeling niet is geoorloofd zelfs kleinere gedeeltes van vakantiedagen ten nadele van de werknemer af te ronden. Volgens de rechters is van een aldus luidende mogelijkheid ook in de desbetreffende wet, die het minimum aantal vakantiedagen regelt, geen sprake.

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018

SVB informeert over detachering naar Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2018

De SVB heeft een informatieblad uitgegeven voor werkgevers, die werknemers naar Duitsland detacheren.

Bron: SVB, oktober 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland sorteert fiscaal voor op de Brexit

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2018

Duitsland kent een fiscaal wetsvoorstel om de Brexit fiscaal te begeleiden. Het wettelijke regeling moet voorkomen dat door de Brexit voor belastingplichtigen nadelige fiscale rechtsgevolgen ontstaan.

Bron: Bundesfinanzministerium, 9 oktober 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse belastingheffing en buitenlandse SV-premies

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2018

Duitsland heeft in een BMF-Schreiben beschreven hoe bij de Duitse belastingheffing en de Lohnsteuerbescheinigung door de werkgever omgegaan moet worden met buitenlandse (o.a. Belgische en Engelse) sociale zekerheidsbijdragen. Beschreven wordt welk deel toe te rekenen is aan de Altervorsrgeaufwendungen, Kranken- en Pflegeversicherung en overige Vorsorgeaufwendungen.

Bron: BMF-Schreiben, 9 oktober 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland codificeert arrest Bechtel

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2018

Het Hof van Justitie heeft beslist dat Duitsland voor inwoners premies voor oudedagsvoorzieningen en ziektekostenbijdragen die zien op niet in Duitsland belast inkomen in aftrek moet toelaten. Dit is nu ook in het ‘Einkommenssteuergesetz’ opgenomen. De aanpassing is van toepassing op alle nog openstaande gevallen.

Bron: Bundesfinanzministerium, 25 juni 2018, Jahressteuergesetz 2018. 

Gepubliceerd in Nieuws

De 10 geboden van de nieuwe privacywetgeving in Duitsland

Romy Latka Geschreven door
28-05-2018

Auteur: Dr. Romy Latka, Rechtsanwältin werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (latka@strick.de)

Wat in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt genoemd heet in Duitsland de Datenschutz-Grundverordnung. Die is zojuist in werking getreden en is hiermee opvolger van het Bundesdatenschutzgesetz.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Het belang van keuze van de Duitse 'Steuerklasse'

Birgit Scherpenborg Geschreven door
28-05-2018

Auteur: Birgit Scherpenborg, werkzaam op het gebied van grensoverschrijdende advisering van werknemers bij KPP Steuerberatungs GmbH in Kleve (Birgit.Scherpenborg@kpp.de)

In Duitsland vindt de heffing van de inkomstenbelasting bij werknemers plaats middels inhouding van “Lohnsteuer” (loonbelasting) door de Duitse werkgever. Naast de loonbelasting zelf wordt er tevens “Solidaritätszuschlag” (een toeslag op de loonbelasting) en “Kirchensteuer” (kerkbelasting, meestal n.v.t. in grensoverschrijdende gevallen) ingehouden. De loonbelasting alsmede de hierboven genoemde extra belastingen worden beschouwd als een vooruitbetaling op de inkomstenbelasting, maar kunnen er in enkele bijzondere situaties ook toe leiden dat wordt afgezien van een aangifteplicht. Onderstaand wordt beschreven, welke tariefgroepen er bij grensoverschrijdende situaties gekozen kunnen worden en wat de gevolgen zijn van deze keuzes.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Eindheffing voor getto-uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
21-05-2018

De Duitse getto-uitkeringen zijn een in beginsel belaste periodieke uitkeringen. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 wordt voor deze uitkeringen een eindheffing ingevoerd. Belastingplichtigen hoeven de uitkeringen dan niet meer in de Nederlandse aangifte te vermelden.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse fiscus licht toepassing arbeidsartikel toe

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2018

In Duitsland is een notitie verschenen over de wijze waarop Duitsland het verdragsartikel voor niet-zelfstandige arbeid toepast. Onder meer wordt ingegaan op het materiële werkgeversbegrip, uitzending, nabetalingen, ontslagvergoedingen, opties etc.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 3 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws