Rubriek: België

Folder 'Nederlandse werkgever met in België verzekerde werknemer' is herzien

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2017

Het Bureau voor Belgische Zaken van de SVB heeft de folder voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die in België sociaal verzekerd zijn, herzien.

Bron: Bureau voor Belgische zaken, 22 september 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Ombudsmannen vragen hulp voor Belgische werkloze/gepensioneerde grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2017

De Belgische en de Nederlandse ombudsman constateren dat in België wonende grensarbeiders die in Nederland werkloos zijn geworden vanaf hun 65e jaar geen Belgische sociale uitkeringen krijgen, terwijl hun pensioen pas later ingaat. De overheden wordt opgeroepen met een oplossing te komen ter overbrugging van deze periode.

Bron: De nationale ombudsman en de federaal ombudsman, 29 september 2017

Gepubliceerd in Nieuws

België past de Limosa-meldingsplicht aan

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2017

Een niet-Belgische werkgever of zelfstandige die een tijdelijke opdracht uitvoert in België moet bewijzen dat aan de Limosa-meldplicht is voldaan. De registratie is per 1 oktober 2017 gewijzigd, o.a. moet een verbindingspersoon worden opgegeven en de economische sector worden vermeld.

Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Directie internationale Betrekkingen, september 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

De Belgische belastingaangifte van niet-inwoners kan worden gedaan

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2017

Vanaf 14 september kunnen mensen die een Belgische bron van inkomen hebben, maar niet in België wonen de Belgische aangifte doen via tax-on-web, tot uiterlijk 7 november. De papieren aangifte wordt laatstelijk verstuurd begin oktober 2017 en moet uiterlijk 9 november binnen zijn. Op de website vindt u voorbeeldformulieren en toelichtingen.

Bron: financiën.belgium.be, 14 september 2017

Gepubliceerd in Nieuws

België handelt Nederlandse inkomensverklaring sneller af

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2017

De Belgische belastingkantoren kunnen de inkomensverklaring 2016 voor (kwalificerende) buitenlandse belastingplichtigen ondertekenen vanaf 1 augustus 2017. Dat is een versnelling t.o.v. de inkomensverklaring 2015. Toen kon de ondertekening vanaf 1 november 2016.

Bron: grensinfo.nl, 25 augustus 2017

Gepubliceerd in Nieuws

België gaat AOW weer belasten

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2017

Het arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 5 mei 2017 over de belastingheffing van de Nederlandse AOW voor inwoners van België wordt gerepareerd. Het arrest beperkte de Belgische heffingsmogelijkheden over de AOW aanzienlijk. De Nederlandse AOW-pensioenen zijn na invoering van het wetsvoorstel weer volledig belast in België.

Bron: Persbericht FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 20 juli 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Heffingsrecht afwaarderingsverlies ROW komt België toe

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2017

In België wonende DGA leidt in 2011 verlies uit resultaat overige werkzaamheden in verband met een afwaardering lening en rentevordering. Het verlies kan niet ten laste van het Nederlands inkomen komen, omdat de lening na de emigratie in 2006 is ontstaan en dus niet in het conserverend inkomen van het jaar van emigratie was begrepen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4805.

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische fiscaliteit: Verrekening rente bouwdepot en hypotheekrente mag

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2017

 

Ook voor de Belgische fiscale regelgeving kan de ontvangen rente op een bouwdepot worden verrekend met de betaalde hypotheekrente. De ontvangen rente op het bouwdepot is dan niet afzonderlijk belastbaar.

Bron: Hof van beroep Antwerpen, 6 juni 2017, 2015/AR/1915

 

Gepubliceerd in Nieuws

WUV- en WUBO-uitkeringen voor inwoners België worden vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2017

De uitkeringen ingevolge de Nederlandse Wet uitkering vervolgingsslachtoffers (WUV) en de Wet uitkeringen burger-slachtoffers 1940-1945 (WUBO) aan inwoners van België, worden voor de toepassing van de Belgische wetgeving zeer waarschijnlijk vrijgesteld. Het parlement moet het voorstel nog goedkeuren.

Bron: Verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers, 8 juni 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wachttijd Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering is verlengd

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2017

De wachttijd voor een Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering is vanaf 1 mei 2017 verlengd van 6 naar 12 maanden. Dit kan gevolgen hebben voor grensarbeiders of migranten, die een Belgisch arbeidsverleden hebben van korter dan 12 maanden.

Bron: Bureau voor Belgische zaken, svb.nl, 29 mei 2017 

Gepubliceerd in Nieuws