Rubriek: België

WUV- en WUBO-uitkeringen voor inwoners België worden vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2017

De uitkeringen ingevolge de Nederlandse Wet uitkering vervolgingsslachtoffers (WUV) en de Wet uitkeringen burger-slachtoffers 1940-1945 (WUBO) aan inwoners van België, worden voor de toepassing van de Belgische wetgeving zeer waarschijnlijk vrijgesteld. Het parlement moet het voorstel nog goedkeuren.

Bron: Verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers, 8 juni 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wachttijd Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering is verlengd

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2017

De wachttijd voor een Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering is vanaf 1 mei 2017 verlengd van 6 naar 12 maanden. Dit kan gevolgen hebben voor grensarbeiders of migranten, die een Belgisch arbeidsverleden hebben van korter dan 12 maanden.

Bron: Bureau voor Belgische zaken, svb.nl, 29 mei 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische kinderbijslag verschilt sinds juli 2017 per regio

Carlo Douven Geschreven door
17-07-2017

Het Belgische federaal agentschap voor de kinderbijslag laat weten dat sinds 30 juni 2017 (publieke sector) of 8 juli 2017 (werknemers en zelfstandigen), de kinderbijslag-bedragen gewijzigd zijn. De hoogte van de kinderbijslag kan per regio anders zijn.

Bron: Famifed, 1 juni 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Werkgeversverplichtingen in België

Nick Tax Geschreven door
30-06-2017

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale verzekeringsbank te Breda.

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de SVB. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord, geven de Bureaus advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt: welke werkgeversverplichtingen gelden in België?

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

Belgische belastingvrijstelling geldt ook voor buitenlandse spaardeposito’s

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2017

 

De Belgische belastingvrijstelling voor spaardeposito’s geldt zonder onderscheid voor vergoedingen van spaarrekeningen geopend in België of een andere EER-lidstaat. Echter voor spaardeposito’s in andere lidstaten kan men feitelijk niet in aanmerking komen voor de vrijstelling. Geen ander land kent een systeem, zoals in België, waarbij de vergoeding van de spaarrekeningen bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Bron: Europese Hof van Justitie, 8 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:429

 

Gepubliceerd in Nieuws

België kan AOW alleen belasten voor zover er arbeid is geweest

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2017

 

België kan de AOW-uitkeringen alleen belasten voor zover deze zijn opgebouwd tijdens een beroepswerkzaamheid in Nederland en zodoende aan de financiering van de AOW heeft bijgedragen. Ook AOW opgebouwd met vrijwillige premiebetalingen dient buiten beschouwing te blijven.

Bron: Hof van Cassatie, 5 mei 2017, F.15.0119.N

 

Gepubliceerd in Nieuws

België heeft geen heffingsrecht over exit bonus CEO

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2017

 

De exit bonus van een CEO komt ter heffing toe aan Duitsland. De CEO was gedeeltelijk werkzaam voor een Belgische groepsentiteit naast werkzaamheden voor andere groepsentiteiten. De exit bonus zag vooral op werkzaamheden ten behoeve van een andere dan de Belgische groepsentiteit. België heeft dan geen heffingsrecht.

Bron: Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, 14 maart 2017, nr. 2017.094

 

Gepubliceerd in Nieuws

Berekeningsmodule Belgische personenbelasting online

Carlo Douven Geschreven door
14-05-2017

België heeft de berekeningsmodule van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten jaar 2016) online gezet. Daarmee kan op anonieme wijze een raming van de belastingen worden gemaakt. 

Bron: www.belgium.be/nl

 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische managementvennootschappen, buitenlands inkomen en vermogen in beeld bij Belgische fiscus

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2017

De Belgische FOD Financiën gaat zich in het toezicht focussen op managementvennootschappen, buitenlandse inkomsten en geld in het buitenland. Het toezicht op de managementvennootschappen valt samen met jurisprudentie van Hof Antwerpen. Kosten ten laste van vennootschappen zijn beperkter aftrekbaar. Aftrekbare kosten moeten samenhangen met werkelijke prestaties verricht ten behoeve van de vennootschap.

Bron: FOD Financiën, 18 april 2017, Het belang van limburg, 15 april 2017 en Hof van beroep Antwerpen, 28 maart 2017.

 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische sociale zekerheid bij grensoverschrijdend wonen of werken

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2017

Op de website socialsecurity.be is een simulatietool te vinden voor personen die emigreren uit België, immigreren naar België of in België gaan werken of studeren. De tools brengen de sociale zekerheidsgevolgen (o.a. Pensioen, arbeidsongeschiktheid, kinderbijslag en zorgkosten) in beeld.

Bron: E-News FOD sociale zekerheid, 28 maart 2017

Gepubliceerd in Nieuws