Rubriek: België

Snel beantwoordt vragen over Belgische pensionado’s

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2018

Staatssecretaris van Financiën Snel antwoordt op Kamervragen dat door de intrekking van de verdragsverklaringen door de Nederlandse Belastingdienst voor Nederlandse pensioenen van in België wonende gepensioneerden, een ongewenste situatie is ontstaan. Op korte termijn zal een overleg plaatsvinden tussen de beide bevoegde autoriteiten om te komen tot een passende oplossing.

Bron: Brief van de staatssecretaris van Financiën, 9 februari 2018, kenmerk 2018-0000015215

Gepubliceerd in Nieuws

Minister Overtveldt vindt dat Nederland pensioenen inwoners België niet mag belasten

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2018

De Belgische Minister van Overtveldt heeft vragen beantwoord over de AOW en Nederlandse aanvullende pensioenen. De Minister is het niet eens met de Nederlandse Belastingdienst, dat België Nederlandse aanvullende pensioenen niet kan belasten. De Belgische administratie volgt de Belgische rechtspraak hierover niet en blijft de pensioenen integraal belasten. De Minister geeft aan in overleg te gaan met zijn Nederlandse ambtgenoot..

Bron: Integraal verslag commissie voor de Financiën en de Begroting, 6 februari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische en Nederlandse Kamerleden stellen vragen over pensioenen inwoners België

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2018

Zowel in het Nederlandse als in het Belgische parlement zijn vragen gesteld door respectievelijk Omtzigt en Terwingen over de mogelijke dubbele belastingheffing over pensioenen van inwoners van België. Naast enkele fiscaal-techische vragen wordt ook gevraagd of de Belgische en Nederlandse autoriteiten over dit onderwerp aan het overleggen zijn.

Bron: Tweede Kamer.nl, 19 januari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

België kan AOW vanaf 1 januari 2017 volledig belasten

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2018

Het Belgische wetsvoorstel om met ingang van 1 januari 2017 de Nederlandse AOW volledig te gaan belasten tegen het Belgische progressieve tarief is tijdig bekrachtigd door de Belgische Koning.

Bron: Federale overheidsdienst financiën, 25 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse fiscus vindt dat België pensioenen ten onrechte belast

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2017

De Nederlandse fiscus vindt dat België ten onrechte pensioenen die een Nederlandse bron zijn in de heffing betrekt bij inwoners van België. Nederland baseert zich daarbij op Belgische rechtspraak. Op grond van het belastingverdrag heeft Nederland dan het heffingsrecht. De Nederlandse Belastingdienst heeft 4000 inwoners van België laten weten dat men vanaf 1 januari 2018 in Nederland belasting moet betalen.

Bron: Het Belang van Limburg, 28 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische circulaire uitfaseren pensioen eigen beheer is uit!

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2017

Belgie heeft de fiscale behandeling van de afkoop van pensioen eigen beheer beschreven in een circulaire. België zal de korting effectief belasten. Onduidelijk blijft voorlopig nog hoe de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting fiscaal behandeld wordt in België.

Bron: FOD Financiën, 21 december 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Oplossing voor pensioengat Belgische grensarbeider uit zicht

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2017

De Belgische Raad van State ziet veel haken en ogen aan het Belgische wetsvoorstel om het pensioengaat van grensarbeiders te dichten. Dit pensioengat ontstaat als in een België wonende voormalige grensarbeider als zieke of werkloze uitkeringsgerechtige een Belgische uitkering krijgt tot 65 jaar. Zijn buitenlandse pensioen gaat meestal pas later in, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse AOW.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 14 december 2012
Gepubliceerd in Nieuws

België repareert arrest AOW met ingang van 1 januari 2017

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2017

De Belgische wetgever stelt voor de arresten van het Belgische Hof van Cassatie inzake de Nederlandse AOW te corrigeren. Alle pensioenen die onderdeel zijn van een wettelijke sociale beschermingsregeling worden volledig belastbaar met ingang van 1 januari 2017.

Bron: dekamer.be, wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen III, 29 november 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse pensioenen opgebouwd voor 2004 zijn niet belast in België

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2017

Een inwoner van België ontvangt pensioenen uit Nederland. Voor zover het pensioen is opgebouwd voor 1 januari 2004 heeft België geen heffingsrecht volgens de Belgische nationale wetgeving. Voor het saldo van de Nederlandse spaarrekening bestaat recht op een vrijstelling.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 17 oktober 2017, arrest 2016/AR/674

Gepubliceerd in Nieuws

Indienen van een aangifte als niet-inwoner in België, geen sinecure

Kirsten Franssen Geschreven door
26-10-2017

Auteurs: Kirsten Franssen en Ruth De Baere, resp. werkzaam bij Boxx Global Expat Solutions (kirsten@boxx-expat.com) en werkzaam als zelfstandig advocaat.

Iemand die fiscaal geen inwoner is van België, maar in België wel belastbare (beroeps)inkomsten geniet, heeft een verplichting om een belastingaangifte als niet-inwoner in te dienen in België (de zogenaamde BNI-aangifte). Voor inkomstenjaar 2016 is de indieningsdatum voor de papieren BNI-aangifte vastgesteld op 9 november 2017. Bij indienen via Tax-on-Web is er extra tijd tot 7 december 2017. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke aandachtspunten bij het invullen en indienen van de BNI-aangifte.

Gepubliceerd in Vakblad 10, 2017