Rubriek: België

Belgische Limosa-meldingsplicht wordt sectorspecifiek

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2018

In België moeten buitenlandse zelfstandigen en werknemers zich melden bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid alvorens een tijdelijk opdracht in België wordt uitgevoerd, de zogenoemde Limosa-meldingsplicht. Vanaf 2019 wordt dit in plaats van algemene meldingsplicht, een sectorspecifieke meldingsplicht van kracht.

Bron: Social News, openbare instellingen van Sociale Zekerheid, 14 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Voorkomingsbepaling in verdrag NL – B bevat geen subject-to-tax-bepaling

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2018

De bepaling van de voorkoming van dubbele belasting (art. 23, par. 1, sub a) in het belastingverdrag met België, geeft België niet de mogelijkheid inkomsten die Nederland niet effectief belast, wel in België te belasten.

Bron: Hof van Cassatie, 25 januari 2018, nr. F.16.0060.N

Gepubliceerd in Nieuws

Overeenkomst tussen België en Nederland over pensionado’s gesloten

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2018

Zoals aangekondigd hebben op 5 maart 2018 minister Overtveldt van België en staatssecretaris Snel een overeenkomst gesloten om de problematiek rondom de Belgische pensionado’s op te lossen. Gelijktijdig zijn Kamervragen beantwoord over deze problematiek én de Belgische circulaire over het uitfaseren pensioen eigen beheer.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

België past fiscale voordelen in migratiejaar pro rata toe

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2018

De Belgische minister van Overtveldt vindt het pro rata geven van fiscale inkomensgerelateerde voordelen in een migratiejaar niet in strijd met het EU-recht. De belastingvermindering voor overwerk is van toepassing als op het loon geen vermindering voor inkomsten uit het buitenland van toepassing is.

Bron: Commissie voor de Financiën en de Begroting, 21 februari 2018.

Gepubliceerd in Nieuws

Einde aan dubbele belasting pensioenen grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2018

Nederland ziet af van de heffing van pensioenen van inwoners van België als de Belgische administratie kan aantonen dat de pensioenen in België worden belast. Afspraken tussen België en Nederland leiden er toe dat zowel situaties van dubbele heffing als situaties van non-heffing worden voorkomen. De belastingadministraties zullen een en ander rechtzetten.

Bron: Vanovertveldt.belgium.be, 23 februari 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Snel beantwoordt vragen over Belgische pensionado’s

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2018

Staatssecretaris van Financiën Snel antwoordt op Kamervragen dat door de intrekking van de verdragsverklaringen door de Nederlandse Belastingdienst voor Nederlandse pensioenen van in België wonende gepensioneerden, een ongewenste situatie is ontstaan. Op korte termijn zal een overleg plaatsvinden tussen de beide bevoegde autoriteiten om te komen tot een passende oplossing.

Bron: Brief van de staatssecretaris van Financiën, 9 februari 2018, kenmerk 2018-0000015215

Gepubliceerd in Nieuws

Minister Overtveldt vindt dat Nederland pensioenen inwoners België niet mag belasten

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2018

De Belgische Minister van Overtveldt heeft vragen beantwoord over de AOW en Nederlandse aanvullende pensioenen. De Minister is het niet eens met de Nederlandse Belastingdienst, dat België Nederlandse aanvullende pensioenen niet kan belasten. De Belgische administratie volgt de Belgische rechtspraak hierover niet en blijft de pensioenen integraal belasten. De Minister geeft aan in overleg te gaan met zijn Nederlandse ambtgenoot..

Bron: Integraal verslag commissie voor de Financiën en de Begroting, 6 februari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische en Nederlandse Kamerleden stellen vragen over pensioenen inwoners België

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2018

Zowel in het Nederlandse als in het Belgische parlement zijn vragen gesteld door respectievelijk Omtzigt en Terwingen over de mogelijke dubbele belastingheffing over pensioenen van inwoners van België. Naast enkele fiscaal-techische vragen wordt ook gevraagd of de Belgische en Nederlandse autoriteiten over dit onderwerp aan het overleggen zijn.

Bron: Tweede Kamer.nl, 19 januari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

België kan AOW vanaf 1 januari 2017 volledig belasten

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2018

Het Belgische wetsvoorstel om met ingang van 1 januari 2017 de Nederlandse AOW volledig te gaan belasten tegen het Belgische progressieve tarief is tijdig bekrachtigd door de Belgische Koning.

Bron: Federale overheidsdienst financiën, 25 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse fiscus vindt dat België pensioenen ten onrechte belast

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2017

De Nederlandse fiscus vindt dat België ten onrechte pensioenen die een Nederlandse bron zijn in de heffing betrekt bij inwoners van België. Nederland baseert zich daarbij op Belgische rechtspraak. Op grond van het belastingverdrag heeft Nederland dan het heffingsrecht. De Nederlandse Belastingdienst heeft 4000 inwoners van België laten weten dat men vanaf 1 januari 2018 in Nederland belasting moet betalen.

Bron: Het Belang van Limburg, 28 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws