Rubriek: België

België kan AOW alleen belasten voor zover er arbeid is geweest

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2017

 

België kan de AOW-uitkeringen alleen belasten voor zover deze zijn opgebouwd tijdens een beroepswerkzaamheid in Nederland en zodoende aan de financiering van de AOW heeft bijgedragen. Ook AOW opgebouwd met vrijwillige premiebetalingen dient buiten beschouwing te blijven.

Bron: Hof van Cassatie, 5 mei 2017, F.15.0119.N

 

Gepubliceerd in Nieuws

België heeft geen heffingsrecht over exit bonus CEO

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2017

 

De exit bonus van een CEO komt ter heffing toe aan Duitsland. De CEO was gedeeltelijk werkzaam voor een Belgische groepsentiteit naast werkzaamheden voor andere groepsentiteiten. De exit bonus zag vooral op werkzaamheden ten behoeve van een andere dan de Belgische groepsentiteit. België heeft dan geen heffingsrecht.

Bron: Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, 14 maart 2017, nr. 2017.094

 

Gepubliceerd in Nieuws

Berekeningsmodule Belgische personenbelasting online

Carlo Douven Geschreven door
14-05-2017

België heeft de berekeningsmodule van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten jaar 2016) online gezet. Daarmee kan op anonieme wijze een raming van de belastingen worden gemaakt. 

Bron: www.belgium.be/nl

 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische managementvennootschappen, buitenlands inkomen en vermogen in beeld bij Belgische fiscus

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2017

De Belgische FOD Financiën gaat zich in het toezicht focussen op managementvennootschappen, buitenlandse inkomsten en geld in het buitenland. Het toezicht op de managementvennootschappen valt samen met jurisprudentie van Hof Antwerpen. Kosten ten laste van vennootschappen zijn beperkter aftrekbaar. Aftrekbare kosten moeten samenhangen met werkelijke prestaties verricht ten behoeve van de vennootschap.

Bron: FOD Financiën, 18 april 2017, Het belang van limburg, 15 april 2017 en Hof van beroep Antwerpen, 28 maart 2017.

 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische sociale zekerheid bij grensoverschrijdend wonen of werken

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2017

Op de website socialsecurity.be is een simulatietool te vinden voor personen die emigreren uit België, immigreren naar België of in België gaan werken of studeren. De tools brengen de sociale zekerheidsgevolgen (o.a. Pensioen, arbeidsongeschiktheid, kinderbijslag en zorgkosten) in beeld.

Bron: E-News FOD sociale zekerheid, 28 maart 2017

Gepubliceerd in Nieuws

België pakt schijnconstructies in transportsector aan

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2017

De Belgische overheid gaat de strijd met de sociale dumping in de vorm van schijnconstructies aanpakken. De opbrengst, die nu 20 miljoen is, moet flink opgekrikt worden door inzet van meer personeel. Gisteren zijn al 31 vrachtwagens in beslag genomen.

Bron: Website - Het laatste nieuws, berichten 27 maart 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Eerste pijler pensioen uit Belgie? Let op met bijverdienen

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2017

Als iemand een Belgisch rust- of overlevingspensioen krijgt, kan het zijn dat bijverdiensten worden gekort op de uitkering. Tot bepaalde bedragen aan bijverdiensten en vanaf een bepaalde leeftijd vindt er geen korting plaats. De SVB heeft de regels betreffende de bijverdiensten en mogelijke kortingen toegelicht voor inwoners van Nederland, die een Belgisch rust- of overlevingspensioen ontvangen.

Bron: nieuwsbrief BBZ, nr. 1 - maart 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Vervreemdingswinst ter beschikking gestelde onroerende zaken is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2017

Een in België wonende DGA van een Nederlandse vennootschap verkoopt zijn aandelen en zijn aan zijn BV ter beschikking gestelde onroerende zaken. Art. 13 van het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over de verkoopwinst op de onroerende zaken toe aan Nederland. Of de verkoop van de onroerende zaken voor of na de verkoop van de aandelen plaatsvindt, is daarbij niet relevant.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5278

 

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen beantwoord over uitfaseren pensioen eigen beheer en inwoner van België

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2017

Gevolgen uitfaseren pensioen eigen beheer: De staatssecretaris is van mening dat Nederland het heffingsrecht heeft over de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer, als de DGA in België woont. Onduidelijk is nog of België de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting als een belastbaar moment ziet. Over onder meer dit aspect, wil de staatssecretaris in overleg treden met de Belgen.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel 34662, 28 februari 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Werknemer of zelfstandige in België? Vraag de Commissie Arbeidsrelaties

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2017

In België speelt ook de vraag wanneer bij een arbeidsrelatie sprake is van een werkenemer of een zelfstandige. Een vergelijkbaar punt als bij de Nederlandse Wet DBA-problematiek. Bij België kan ook een beoordeling vooraf gevraagd worden bij de Commissie Arbeidsrelaties.

Bron: FOD Sociale Zekerheid, E-news, 31 januari 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws