Rubriek: België

Voorkoming dubbele of non-heffing bij Belgische pensionado

Carlo Douven Geschreven door
18-04-2018

De Belastingdienst bericht over de wijze waarop dubbele of non-heffing wordt voorkomen bij in België wonende gepensioneerden. Eén bericht is gericht op de gepensioneerde en één op de inhoudingsplichtige. Op basis van de door de Belgische fiscus verstrekte gegevens wordt beoordeeld of de verdragsverklaringen worden hersteld

Bron: website belastingdienst, 16 april 2018

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ EU - België discrimineert buitenlandse omroerende zaken

Carlo Douven Geschreven door
13-04-2018

Inkomsten betreffende bepaalde in België gelegen onroerende goederen berekent België op een forfaitaire basis, terwijl diezelfde goederen gelegen in een andere staat berekend worden op basis van de reële huurwaarde. Een dergelijke regeling is in strijd met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 12 april 2018, ECLI:EU:C:2018:250

Gepubliceerd in Nieuws

Checklist voor expats in België

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2018

De ING-bank in België heeft een checklist ontwikkeld, met praktische informatie en verwijzingen, die het verhuizen naar België en het leven in België vlotter wil laten verlopen. Formaliteiten, documenten, belastingen, gezondheid, pensioen etc. komen allemaal aan de orde.

Bron: ING België, 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

België gaat voor sociale zekerheid arbeidsrelatie herkwalificeren

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2018

België sluit voor de heffing van de sociale zekerheidspremies niet langer aan bij de kwalificatie die het buitenland geeft aan arbeidsrelatie voor bijv. bestuurders, maar volgt de Belgische internrechtelijke kwalificatie (herkwalificatie). Dit volgt uit een standpuntwijziging van 21 december 2017 van de Belgische sociale zekerheidsdiensten.

Bron: Tiberghien advocaten, 29 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Overeenkomst over Belgische pensionado's in Staatscourant

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2018

De overeenkomst tussen Nederland en België betreffende de in België wonende gepensioneerden, die door de intrekking van de verdragsverklaringen dreigden dubbel belast te worden, is gepubliceerd in de staatscourant. De overeenkomst moet er toe leiden dat geen situatie ontstaat van dubbele heffing of non-heffing van de Nederlandse pensioenen bij inwoners van België,

Bron: Staatscourant, 28 maart 2018, nr. 17744

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische circulaire over onderlinge overlegprocedure belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2018

In een Belgische circulaire wordt uitgelegd hoe in België een onderlinge overlegprocedure ter voorkoming van dubbele belasting kan worden opgestart. Ook wordt beschreven in welke situaties een overlegprocedure kan worden opgestart, hoe de procedure verloopt en hoe de procedure zich verhoudt met andere beroepsmogelijkheden.

Bron: FOD Financiën, 7 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische fiscale informatie op vernieuwde Fisconetplus

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2018

De nieuwe Fisconetplus-website van de Belgische Federale overheidsdienst met uitgebreide informatie over Belgische belastingheffing is op 6 maart gelanceerd. Om de weg beter te kunnen vinden is op 16 maart een handleiding gepubliceerd.

Bron: Federale overheidsdienst Financiën, 6 maart en 16 maart.

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische Limosa-meldingsplicht wordt sectorspecifiek

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2018

In België moeten buitenlandse zelfstandigen en werknemers zich melden bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid alvorens een tijdelijk opdracht in België wordt uitgevoerd, de zogenoemde Limosa-meldingsplicht. Vanaf 2019 wordt dit in plaats van algemene meldingsplicht, een sectorspecifieke meldingsplicht van kracht.

Bron: Social News, openbare instellingen van Sociale Zekerheid, 14 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Voorkomingsbepaling in verdrag NL – B bevat geen subject-to-tax-bepaling

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2018

De bepaling van de voorkoming van dubbele belasting (art. 23, par. 1, sub a) in het belastingverdrag met België, geeft België niet de mogelijkheid inkomsten die Nederland niet effectief belast, wel in België te belasten.

Bron: Hof van Cassatie, 25 januari 2018, nr. F.16.0060.N

Gepubliceerd in Nieuws

Overeenkomst tussen België en Nederland over pensionado’s gesloten

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2018

Zoals aangekondigd hebben op 5 maart 2018 minister Overtveldt van België en staatssecretaris Snel een overeenkomst gesloten om de problematiek rondom de Belgische pensionado’s op te lossen. Gelijktijdig zijn Kamervragen beantwoord over deze problematiek én de Belgische circulaire over het uitfaseren pensioen eigen beheer.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws