Rubriek: België

Benelux gaat fiscale fraude beter bestrijden

Carlo Douven Geschreven door
23-10-2019

Nederland gaat intensiever samenwerken met België en Luxemburg om fiscale fraude aan te pakken. Men gaat beter informatie uitwisselen en fraudeverschijnselen gezamenlijk detecteren. Ook zullen er strategische overleggen gevoerd worden.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

België vult circulaire afkoop PEB aan

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2019

Op 21 december 2017 heeft België een circulaire gepubliceerd betreffende de uitfasering pensioen in eigen beheer in Nederland. De gevolgen voor de omzetting van het pensioen in een oudedagsverplichting zijn nu ook in de circulaire opgenomen.

Bron: Belgische Ministerie van Financiën, 18 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Grensarbeidersbrochures 2019

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2019

De Benelux heeft de geactualiseerde grensarbeidersbrochures 2019 gepubliceerd. De vier uitgebreide brochures gaan over grensarbeid in Nederland - België en België - Luxemburg.

Bron: Benelux, 12 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Verschillen Nederland en België bij zaken doen

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2019

BDO heeft een brochure gemaakt over de verschillen in zakendoen tussen België en Nederland. In de brochure wordt ingegaan op boekhoudkundige, fiscale, juridische en sociaalrechtelijke aspecten.

Bron: BDO, juli 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Grensinformatiepunten mooie uitkomst van Interreg-project

Pascalle Pechholt Geschreven door
05-07-2019

Auteur: Pascalle Pechholt, adviseur bij Grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en werkzaam als zelfstandig adviseur

Er moeten veel drempels op o.a. arbeidsrechtelijk, juridisch en fiscaal gebied verdwijnen, wil het werken en leren over de grens makkelijker worden. Daarop richtte het Interreg-project Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland zich. Tijdens de slotconferentie op 16 mei 2019 in Antwerpen werden de uitkomsten gepresenteerd. Een mooi resultaat zijn bijvoorbeeld de grensinformatiepunten (GIPs). Hier kun je terecht met al je vragen over werken, leren en stage lopen over de Nederlands-Vlaamse grens.

Gepubliceerd in Vakblad 24, 2019

Wonen in België met buitenlands inkomen

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2019

De Federale Overheidsdienst Financiën beidt op haar website met een rekenprogramma hulp bij het aangeven van de inkomsten in de Belgische aangifte, het land dat de inkomsten belast en of de inkomsten aan de gemeenbelasting onderworpen zijn. Voor nadere vragen kan men terecht bij Belintax.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

Gepubliceerd in Nieuws

België: Nieuwe fictie voor fiches en inhouding bedrijfsvoorheffing

Sofie Matthys Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Vanaf 1 maart 2019(1) geldt er een nieuwe fictie in België voor voordelen toegekend door buitenlandse entiteiten aan werknemers werkzaam in België voor een Belgische werkgever. De Belgische werkgever zal bedrijfsvoorheffing moeten inhouden en doorstorten en zal deze voordelen moeten rapporteren op de fiche 281.10 van de werknemer, ook al speelt de Belgische werkgever geen actieve rol bij de toekenning van deze voordelen. Het spreekt voor zich dat dit een grote impact zal hebben op de Belgische bedrijven en werknemers.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Wonen in Nederland en schenken van onroerend goed in België

Kerstin van de Ven Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Mr. Dr. Kerstin M.L.L. van de Ven, verbonden aan Maastricht University en aan Athena Advies en Praktijk (kerstin.vandeven@maastrichtuniversity.nl)

In deze bijdrage staat de grensoverschrijdende schenking door een in Nederland woonachtige schenker in verband met onroerend goed in België centraal . Daarbij wordt met name ingegaan op de gevolgen van schenking van een eigen woning door ouders aan kinderen. Zijdelings komt ook de schenking aan derden ter sprake.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Met de auto van de zaak de grens over (II)

Remco den Haan Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Remco den Haan, werkzaam als tax manager bij Interfisc Consult BV te Voorburg

In het eerste deel van deze reeks, te vinden in het vorige vakblad, is de situatie besproken waarin een Belgische onderneming in Nederland haar producten wilde verkopen door een Nederlandse verkoper in dienst te nemen. Om de afzetmarkt te bedienen heeft de werkgever aan hem een auto van de zaak toegezegd. Er zijn in dat artikel enkele opties uitgewerkt om die toezegging vorm te geven. Inmiddels hebben zich wijzigingen voorgedaan waardoor de situatie voor die Belgische onderneming er weer anders uitziet. In dit tweede deel ga ik in op de fiscale gevolgen van de auto van de zaak met Belgisch kenteken in Nederland.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Wonen in België, werken in Nederland: verzekering voor Anw, WIA of WAO

Nick Tax Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale Verzekeringsbank Breda

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus u advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt: "Wonen in België, werken in Nederland: hoe is de verzekering voor de Volksverzekeringen bij Anw, WIA of WAO uit Nederland geregeld?"

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019