Rubriek: België

Belgische rechter past formeel bestuurdersbegrip toe

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2019

V woont in België en is gevolmachtigd directeur van een Nederlandse BV. België mag haar beloning belasten. Het bestuurdersartikel in het belastingverdrag is niet van toepassing nu zij geen formeel bestuurder is. Ze had ook geen soortgelijke functie.

Bron: Hof van Antwerpen, 18 december 2018, rolnr. 2017/AR/1035

Gepubliceerd in Nieuws

De mogelijke impact op personeelskosten van kortingen op Belgische loonheffing

Ruben Goossens Geschreven door
01-11-2019

Auteurs: Ruben Goossens en Yves Cuypers, respectievelijk Consultant People Advisory Services, EY België (ruben.goossens@be.ey.com) en Manager People Advisory Services, EY België (yves.cuypers@be.ey.com)

Chocolade, bier en torenhoge loonkosten zijn slechts enkele trefwoorden waaraan men spontaan zou kunnen denken bij het land België. Als één van de Europese koplopers op het vlak van loonlasten voor de werkgever, lijkt België maar weinig aantrekkelijk op de internationale markt. Toch voorziet de Belgische wetgever in welomschreven omstandigheden in een vrijstelling voor het doorstorten van Belgische loonbelasting (de zogenaamde bedrijfsvoorheffing) aan de Staat.

Gepubliceerd in Vakblad 26, 2019

Hervormingen Vlaanderen: het Groeipakket

Nick Tax Geschreven door
01-11-2019

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau Belgische Zaken

In deze rubriek is plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda en het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) te Nijmegen. BBZ en BDZ zijn kenniscentra op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland, België en Duitsland. De Bureaus zijn onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeren als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening. Deze keer hebben we het over de omvorming binnen Vlaanderen van de kinderbijslag tot het zogenaamde “Groeipakket”. Vanaf 1 januari is het kinderbijslagstelsel in België namelijk hervormd van een federaal stelstel naar een gewestelijk stelsel. Ieder gewest heeft nu een eigen regeling en eigen uitvoeringsorganisatie(s) voor de kinderbijslag. Het Vlaamse gewest heeft de kinderbijslag omgevormd tot het Groeipakket. Hierbij de belangrijkste wijzigingen die daarmee gepaard gaan.

Gepubliceerd in Vakblad 26, 2019

Paneuropese pensioenfondsen moeten uitkeringen melden

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2019

In België gevestigde paneuropese pensioenfondsen hoeven geen belasting in te houden op pensioenen uitgekeerd aan niet-inwoners van België, als België geen fiscaal voordeel heeft verleend. Ze moeten wel deze vrijgestelde pensioenen melden voor de internationale gegevensuitwisseling.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 28 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

België moet Nederlandse WAO vrijstellen

Carlo Douven Geschreven door
28-10-2019

België kent voor Belgische arbeidsongeschiktheidspensioenen een fiscale vrijstelling. Op grond van het EU-recht moet België dan ook buitenlandse arbeidsongeschiktheidspensioenen, zoals de Nederlandse WAO-uitkering, vrijstellen.

Bron: Hof van Justitie EU, 24 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:894

Gepubliceerd in Nieuws

Benelux gaat fiscale fraude beter bestrijden

Carlo Douven Geschreven door
23-10-2019

Nederland gaat intensiever samenwerken met België en Luxemburg om fiscale fraude aan te pakken. Men gaat beter informatie uitwisselen en fraudeverschijnselen gezamenlijk detecteren. Ook zullen er strategische overleggen gevoerd worden.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

België vult circulaire afkoop PEB aan

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2019

Op 21 december 2017 heeft België een circulaire gepubliceerd betreffende de uitfasering pensioen in eigen beheer in Nederland. De gevolgen voor de omzetting van het pensioen in een oudedagsverplichting zijn nu ook in de circulaire opgenomen.

Bron: Belgische Ministerie van Financiën, 18 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Grensarbeidersbrochures 2019

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2019

De Benelux heeft de geactualiseerde grensarbeidersbrochures 2019 gepubliceerd. De vier uitgebreide brochures gaan over grensarbeid in Nederland - België en België - Luxemburg.

Bron: Benelux, 12 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Verschillen Nederland en België bij zaken doen

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2019

BDO heeft een brochure gemaakt over de verschillen in zakendoen tussen België en Nederland. In de brochure wordt ingegaan op boekhoudkundige, fiscale, juridische en sociaalrechtelijke aspecten.

Bron: BDO, juli 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Grensinformatiepunten mooie uitkomst van Interreg-project

Pascalle Pechholt Geschreven door
05-07-2019

Auteur: Pascalle Pechholt, adviseur bij Grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en werkzaam als zelfstandig adviseur

Er moeten veel drempels op o.a. arbeidsrechtelijk, juridisch en fiscaal gebied verdwijnen, wil het werken en leren over de grens makkelijker worden. Daarop richtte het Interreg-project Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland zich. Tijdens de slotconferentie op 16 mei 2019 in Antwerpen werden de uitkomsten gepresenteerd. Een mooi resultaat zijn bijvoorbeeld de grensinformatiepunten (GIPs). Hier kun je terecht met al je vragen over werken, leren en stage lopen over de Nederlands-Vlaamse grens.

Gepubliceerd in Vakblad 24, 2019