Rubriek: België

30%-vergoeding is in België een onbelaste vergoeding.

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2020

Een inwoner van België maakte gebruik van de 30%-regeling. Het Antwerpse Hof beslist, dat de 30%-vergoeding in België onbelast is. Er is sprake van een vergoeding van kosten eigen aan de werkgever.

Bron: Nieuwsbrief Meijburg & Co, 23 januari 2020, Hof van Beroep Antwerpen, 26 november 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Belgisch bouwbedrijf gaat aan de slag in Nederland; wat dan?

Remco den Haan Geschreven door
11-12-2019

Auteur: Remco den Haan, Tax manager bij Interfisc Consult BV in Voorburg

De economie draait nog steeds op volle toeren en daar plukt ook de bouwsector haar vruchten van. In onze praktijk hebben wij dan ook regelmatig contact met Belgische bouwbedrijven die in Nederland een bouwproject gaan uitvoeren. Voor velen is het de eerste keer dat zij met het werken over de grens in aanraking komen. Na de vreugde van het winnen van de opdracht, volgt de schrik: moeten we iets regelen voor het personeel, en zo ja wat? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zal stapsgewijs uiteen worden gezet wat de gevolgen zijn van zo’n project voor de arbeidsvoorwaarden van de betrokken medewerkers en voor wat betreft de afdracht van sociale zekerheidspremies en loonbelasting. De gebruikte bedrijfsnaam is fictief.

Gepubliceerd in Vakblad 27, 2019

Grensdata levert grensoverschrijdende data op maat

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2019

Het CBS heeft een website gelanceerd met een databank met, op maat te maken, cijfers over arbeidsmarkt, economie en samenleving voor de grensregio’s van Nederland met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en met de Belgische gewesten.

Bron: CBS, 28 november 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioenconsultant ziet af van pensioenverhuizingen naar België

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2019

Op 16 augustus 2018 maakte AON pensioenconsultants bekend het eigen pensioenfonds en dat van veel klanten te willen verhuizen naar België. AON is va deze voornemens afgestapt. De sentimenten en de vele wijzigingen in Nederland maken de verhuizing te lastig.

Bron: AMweb.nl, 29 november 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe loonbelastingtabellen voor inwoners België

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2019

Inwoners van België, Aruba en Suriname die loon ontvangen uit Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 het belastingdeel van de algemene heffingskorting in de loonheffing laten toepassen. De Belastingdienst maakt hiervoor aparte loonbelastingtabellen. 

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 28 november 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Uitfaseren PEB en wonen in België. Aktie voor 2020?

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2019

Op 18 oktober 2019 heeft België de circulaire over uitfaseren pensioen eigen beheer gepubliceerd. Kurt van Heerewaarden heeft de circulaire voor het vakblad Grensoverschrijdend op de pijnbank gelegd. Lees of u nog voor 1 januari 2020 iets moet doen. De voorpublicatie vindt u hier.

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische rechter past formeel bestuurdersbegrip toe

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2019

V woont in België en is gevolmachtigd directeur van een Nederlandse BV. België mag haar beloning belasten. Het bestuurdersartikel in het belastingverdrag is niet van toepassing nu zij geen formeel bestuurder is. Ze had ook geen soortgelijke functie.

Bron: Hof van Antwerpen, 18 december 2018, rolnr. 2017/AR/1035

Gepubliceerd in Nieuws

De mogelijke impact op personeelskosten van kortingen op Belgische loonheffing

Ruben Goossens Geschreven door
01-11-2019

Auteurs: Ruben Goossens en Yves Cuypers, respectievelijk Consultant People Advisory Services, EY België (ruben.goossens@be.ey.com) en Manager People Advisory Services, EY België (yves.cuypers@be.ey.com)

Chocolade, bier en torenhoge loonkosten zijn slechts enkele trefwoorden waaraan men spontaan zou kunnen denken bij het land België. Als één van de Europese koplopers op het vlak van loonlasten voor de werkgever, lijkt België maar weinig aantrekkelijk op de internationale markt. Toch voorziet de Belgische wetgever in welomschreven omstandigheden in een vrijstelling voor het doorstorten van Belgische loonbelasting (de zogenaamde bedrijfsvoorheffing) aan de Staat.

Gepubliceerd in Vakblad 26, 2019

Hervormingen Vlaanderen: het Groeipakket

Nick Tax Geschreven door
01-11-2019

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau Belgische Zaken

In deze rubriek is plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda en het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) te Nijmegen. BBZ en BDZ zijn kenniscentra op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland, België en Duitsland. De Bureaus zijn onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeren als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening. Deze keer hebben we het over de omvorming binnen Vlaanderen van de kinderbijslag tot het zogenaamde “Groeipakket”. Vanaf 1 januari is het kinderbijslagstelsel in België namelijk hervormd van een federaal stelstel naar een gewestelijk stelsel. Ieder gewest heeft nu een eigen regeling en eigen uitvoeringsorganisatie(s) voor de kinderbijslag. Het Vlaamse gewest heeft de kinderbijslag omgevormd tot het Groeipakket. Hierbij de belangrijkste wijzigingen die daarmee gepaard gaan.

Gepubliceerd in Vakblad 26, 2019

Paneuropese pensioenfondsen moeten uitkeringen melden

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2019

In België gevestigde paneuropese pensioenfondsen hoeven geen belasting in te houden op pensioenen uitgekeerd aan niet-inwoners van België, als België geen fiscaal voordeel heeft verleend. Ze moeten wel deze vrijgestelde pensioenen melden voor de internationale gegevensuitwisseling.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 28 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws