Rubriek: België

België: In emigratiejaar fiscale voordelen pro-rata

Carlo Douven Geschreven door
29-08-2018

Vanaf aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) bestaat in België in het jaar van migratie nog maar pro-rata recht op belastingvrije sommen, belastingverminderingen en -vrijstellingen. Tot aanslagjaar 2017 bestond er nog volledig recht.

Bron: Fod Financiën België, circulaire 5 februari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Hof Antwerpen zet lijn buitenlandse pensioenen voort

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2018

Een inwoner van België ontvangt een Nederlands en een Duits pensioen. Het Nederlandse pensioen is een overheidspensioen. Nederland heeft dan het heffingsrecht. Het Duitse pensioen is opgebouwd voor 31 december 2003 en is tijdens de opbouw in het individueel voordeel opgebouwd. België heeft dan geen heffingsrecht.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 6 februari 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Werknemer of ZZP-er in België?

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2018

Als de aard van de arbeidsrelatie onduidelijk is als iemand in België gaat werken, kan zekerheid gevraagd worden bij Administratieve commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie. De commissie is onderdeel van de FOD Sociale zekerheid. Op de website kan een standaardformulier worden gedownload.

Bron: Website commissie arbeidsrelaties

 

Gepubliceerd in Nieuws

België beperkt belastingvoordelen in migratiejaar

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2018

Vanaf aanslagjaar 2018 (belastingjaar 2017) beperkt België de fiscale voordelen van migranten. Bepaalde fiscale voordelen worden vanaf dan nog maar pro-rata toegekend. Het betreft o.a. basisbedragen belastingvrije som, bedrag huwelijksquotiënt, beroepskosten, inkomensschijven etc.

Bron: FOD Financiën, 5 februari 2018, 2018/C/17

Gepubliceerd in Nieuws

Het Belgische Hof van Cassatie veegt de “subject-to-tax” voorwaarde van de kaart

Marian Manders Geschreven door
28-05-2018

Auteurs: Marian Manders-van de Vinne en Ruth De Baere, respectievelijk werkzaam bij Boxx Global Expat Solutions (Marian@boxx-expat.com) en werkzaam als zelfstandig advocaat

In sommige door België gesloten verdragen ter vermijding van dubbele belasting wordt enkel vrijstelling van buitenlandse inkomsten toegekend als aangetoond kan worden dat deze inkomsten onderworpen zijn aan een buitenlandse belastingheffing. Deze zogenaamde “subject to tax” clausule zorgt al jaren voor discussie tussen de fiscus en de belastingplichtigen en was ook aanleiding voor tegenstrijdige rechtspraak. Een recente uitspraak van het Hof van Cassatie biedt nu uitkomst.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Voorkoming dubbele of non-heffing bij Belgische pensionado

Carlo Douven Geschreven door
18-04-2018

De Belastingdienst bericht over de wijze waarop dubbele of non-heffing wordt voorkomen bij in België wonende gepensioneerden. Eén bericht is gericht op de gepensioneerde en één op de inhoudingsplichtige. Op basis van de door de Belgische fiscus verstrekte gegevens wordt beoordeeld of de verdragsverklaringen worden hersteld

Bron: website belastingdienst, 16 april 2018

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ EU - België discrimineert buitenlandse omroerende zaken

Carlo Douven Geschreven door
13-04-2018

Inkomsten betreffende bepaalde in België gelegen onroerende goederen berekent België op een forfaitaire basis, terwijl diezelfde goederen gelegen in een andere staat berekend worden op basis van de reële huurwaarde. Een dergelijke regeling is in strijd met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 12 april 2018, ECLI:EU:C:2018:250

Gepubliceerd in Nieuws

Checklist voor expats in België

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2018

De ING-bank in België heeft een checklist ontwikkeld, met praktische informatie en verwijzingen, die het verhuizen naar België en het leven in België vlotter wil laten verlopen. Formaliteiten, documenten, belastingen, gezondheid, pensioen etc. komen allemaal aan de orde.

Bron: ING België, 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

België gaat voor sociale zekerheid arbeidsrelatie herkwalificeren

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2018

België sluit voor de heffing van de sociale zekerheidspremies niet langer aan bij de kwalificatie die het buitenland geeft aan arbeidsrelatie voor bijv. bestuurders, maar volgt de Belgische internrechtelijke kwalificatie (herkwalificatie). Dit volgt uit een standpuntwijziging van 21 december 2017 van de Belgische sociale zekerheidsdiensten.

Bron: Tiberghien advocaten, 29 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Overeenkomst over Belgische pensionado's in Staatscourant

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2018

De overeenkomst tussen Nederland en België betreffende de in België wonende gepensioneerden, die door de intrekking van de verdragsverklaringen dreigden dubbel belast te worden, is gepubliceerd in de staatscourant. De overeenkomst moet er toe leiden dat geen situatie ontstaat van dubbele heffing of non-heffing van de Nederlandse pensioenen bij inwoners van België,

Bron: Staatscourant, 28 maart 2018, nr. 17744

Gepubliceerd in Nieuws