Rubriek: België

De strijd van België tegen grensoverschrijdende sociale fraude

Yves Stox Geschreven door
08-03-2019

Auteur: mr. Y. Stox, vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB en Senior Legal Counsel bij Partena Professional

België poogde in 2012 door middel van een antimisbruikbepaling een halt toe te roepen aan detacheringsfraude. Belgische rechters, instellingen van sociale zekerheid en sociaal inspecteurs zouden een A1-verklaring naast zich neer kunnen leggen. Het Europese Hof van Justitie bleek echter niet bereid om de bindende kracht van de A1-verklaring zo makkelijk te nuanceren. België werd veroordeeld. Onlangs heeft België deze antimisbruikbepaling daarom weer ingetrokken. Toch blijkt het niet allemaal voor niets te zijn geweest.

In dit artikel wordt ingegaan op de strijd van België tegen grensoverschrijdende sociale fraude: einde van een antimisbruikbepaling, bevestiging van een algemeen rechtsbeginsel.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

België: wat brengt 2019 voor (mobiele) werknemers en zelfstandigen?

Sofie Matthys Geschreven door
08-03-2019

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Het nieuwe jaar brengt weer een aantal nieuwigheden in het sociale en/of fiscale landschap voor werknemers of zelfstandigen. Nog niet alle “nieuwe” wetten zijn reeds van kracht, maar zullen op korte termijn mogelijk worden goedgekeurd, tenzij de huidige Belgische regering van lopende zaken toch niet alles gefinaliseerd krijgt vóór de verkiezingen van 26 mei 2019. Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen terug.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Akkoordje met de fiscus kan voor iedereen in België

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2019

Op de site van de Universiteit van Vlaanderen staat een video over het sluiten van rulings met de Belgische fiscus. Professor dr. Elly van de Velde legt onder meer uit hoe iederéén een deal kan sluiten met de Belgische fiscus, bij de speciale rulingdienst.

Bron: Universiteit van Vlaanderen

Gepubliceerd in Nieuws

Vervoersbepaling belastingverdrag schendt niet de Belgische Grondwet

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2019

De internationaal vervoersbepaling in het belastingverdrag Zwitserland - België geldt niet voor vervoer over de weg. Het artikel sluit ook voor looninkomsten aan bij de toedeling van het heffingsrecht over de winst van scheepvaart- en luchtvaartondernemingen. Het artikel schendt niet de Belgische Grondwet.

Bron: Grondwettelijk Hof, 29 november 2018, nr. 163/2018

Gepubliceerd in Nieuws

Grensarbeider kan na 65 jaar Belgische WW krijgen

Carlo Douven Geschreven door
07-01-2019

België verleent aan inwoners van 65 jaar of ouder met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 aan voormalige grensarbeiders een werkloosheidsuitkering. Voorwaarde is dat men in een buurland werkloos wordt, maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt van dat land.

Bron: Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, 31 december 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Digitaal inloggen bij Belgische overheid

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2018

 

In België wordt eID gebruikt om in te loggen bij de online diensten van overheden. Als voor de emigratie op de website van CSAM een nieuwe digitale sleutel aangevraagd wordt kan ook na de emigratie worden ingelogd. Woont men al in het buitenland dan is er een omslachtigere procedure.

Bron: Nieuwsbrief BBZ / BDZ, oktober 2018

 

Gepubliceerd in Nieuws

België stelt alleen vrij als Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2018

De Belgische autoriteiten volgen niet het arrest van het Hof van Cassatie over de toepassing van de voorkomingsbepaling in het verdrag met Nederland. Ze blijven vasthouden aan de voorwaarde dat alleen een vrijstelling wordt verleend als in Nederland de inkomsten zijn belast. Dit standpunt is bijv. van belang voor inwoners van België met een Nederlands pensioen in eigen beheer of in Nederland sporten of als artiest optreden.

Bron: FOD Financiën, Circulaire 2018/C/94, 20 juli 2018

Gepubliceerd in Nieuws

België: In emigratiejaar fiscale voordelen pro-rata

Carlo Douven Geschreven door
29-08-2018

Vanaf aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) bestaat in België in het jaar van migratie nog maar pro-rata recht op belastingvrije sommen, belastingverminderingen en -vrijstellingen. Tot aanslagjaar 2017 bestond er nog volledig recht.

Bron: Fod Financiën België, circulaire 5 februari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Hof Antwerpen zet lijn buitenlandse pensioenen voort

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2018

Een inwoner van België ontvangt een Nederlands en een Duits pensioen. Het Nederlandse pensioen is een overheidspensioen. Nederland heeft dan het heffingsrecht. Het Duitse pensioen is opgebouwd voor 31 december 2003 en is tijdens de opbouw in het individueel voordeel opgebouwd. België heeft dan geen heffingsrecht.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 6 februari 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Werknemer of ZZP-er in België?

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2018

Als de aard van de arbeidsrelatie onduidelijk is als iemand in België gaat werken, kan zekerheid gevraagd worden bij Administratieve commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie. De commissie is onderdeel van de FOD Sociale zekerheid. Op de website kan een standaardformulier worden gedownload.

Bron: Website commissie arbeidsrelaties

 

Gepubliceerd in Nieuws