Rubriek: België

Coronavirus-maatregelen: Fiscale overeenkomst met België verlengd

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2020

De fiscale overeenkomst met België in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020 is verlengd tot 30 juni 2020. De overeenkomst met Duitsland hoeft niet verlengd te worden. Die is geldig tot opzegging door Nederland of Duitsland.

Bron: Staatscourant 27 mei 2020, 28917

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Fiscale overeenkomst met België is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2020

De fiscale overeenkomst tussen Nederland en België over de coronavirus-maatregelen van 30 april 2020 is gepubliceerd.

Bron: Staatscourant 8 mei 2020, 25956 en Federale overheidsdienst Financiën, 7 mei 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Fiscale overeenkomst met België is nader toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2020

De Belastingdienst heeft de fiscale afspraken met België toegelicht. Voor de thuiswerkdagen kan gekozen worden voor heffing in het werkland. Thuiszitdagen zijn belast in het land waar men gewerkt zou hebben. De Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering is in België belast.

Bron: Belastingdienst, 6 mei 2020

Gepubliceerd in Nieuws

België geeft ook vrijstelling voor buitenlandse spaardeposito’s

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2020

België heeft een vrijstelling gepubliceerd van de inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s ontvangen door in het buitenland gevestigde kredietinstellingen. Daarmee komt er ook voor buitenlandse spaardeposito’s een vrijstelling roerende voorheffing.

Bron: FOD Financiën, 21 februari 2020, Circulaire 2020/C/33

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: afspraak belastingverdrag Nederland – België?

Carlo Douven Geschreven door
22-04-2020

Er is een oplossing in de maak om de thuiswerkdagen van grensarbeiders te belasten in het werkland voor de toepassing van het belastingverdrag België - Nederland. De Belgische minister van Financien De Croo heeft dat geantwoord op kamervragen.

Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 21 april 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen – grensoverschrijding om te werken

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2020

Werkers in een vitale sector werken of cruciaal beroep kunnen een vignet krijgen bij het Nationaal crisiscentrum in België. Ander grensarbeiders die over de grens moeten werken hebben een werkgeversverklaring nodig.

Bron: Rijksoverheid.nl en crisiscentrum.be, 22 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen België – Sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2020

De Belgische autoriteiten hebben besloten dat telewerken op Belgisch grondgebied door grensarbeiders t.g.v. het coronavirus niet in aanmerking komt voor de vaststelling van de sociale zekerheid en daarmee geen invloed hebben op de aansluiting bij de sociale zekerheid.

Bron: Nieuwsbrief RSZ, 18 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Geen Belgisch progressievoorbehoud voor Nederlandse lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2020

In België worden lijfrenten als roerend inkomen afzonderlijk belast. Lijfrente beïnvloeden dan niet het tarief op de overige inkomsten. In Nederland belaste lijfrenten van inwoners van België moeten op dezelfde wijze worden behandeld.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 22 oktober 2019, nr. 2018/AR/699

Gepubliceerd in Nieuws

Afschaffing Vlaamse woonbonus per 1 januari 2020

Sofie Van der Straeten Geschreven door
10-02-2020

Auteurs: Sofie Van der Straeten en Yves Cuypers, respectievelijk Senior Tax Consultant EY (Sofie.Van.Der.Straeten@be.ey.com) en Senior Manager EY (yves.cuypers@be.ey.com)

Ongetwijfeld vernam u reeds dat de woonbonus in Vlaanderen afgeschaft wordt vanaf 1 januari 2020. Daartegenover staat echter een daling van de registratierechten, belasting op de koopsom, op moment van de aankoop van de woning. De Vlaamse overheid verplaatst met deze maatregel met andere woorden het voordeel voor het bezitten van een woning van ‘gespreid over de tijd’ naar ‘op moment van aankoop’. Deze aanpassing wordt in dit het artikel uitgediept.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

België: (mobiele) werknemers en zelfstandigen: wat brengt 2020?

Sofie Matthys Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Het nieuwe jaar brengt in België toch weer een aantal nieuwigheden in het sociale en fiscale landschap voor werknemers en zelfstandigen. De wetgever staat niet stil! Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen voor mobiele werknemers en zelfstandigen.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020