Rubriek: België

Nieuws uit Brussel: Huwelijksvermogensrechtverordening en Partnerschapsvermogensrechtverordening

Branko Reumkens Geschreven door
08-03-2019

Auteurs: Mr. Susan Drijer en mr. Branko Reumkens, respectievelijk kandidaat-notaris bij Metis Notarissen en notaris bij Metis Notarissen

Eindelijk is het dan zover! Nadat op 17 augustus 2012 de Europese erfrechtverordening in werking is getreden, is het dan nu eindelijk de beurt aan zijn zusjes om hun langverwachte entree te maken: de Europese huwelijksvermogensrechtverordening en de Europese Partnerschapsvermogensrechtverordening zijn op 29 januari 2019 in werking getreden! Waar het bij de erfrechtverordening ging om de harmonisatie van de vererving en de afwikkeling van nalatenschappen binnen Europa, draait het bij de huwelijksvermogensrecht- en de partnerschapsvermogensrechtverordening om harmonisatie van het huwelijksvermogensregime binnen Europa.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Met de auto van de zaak de grens over (I)

Remco den Haan Geschreven door
08-03-2019

Auteur: Remco den Haan, werkzaam als tax manager bij Interfisc Consult BV te Voorburg

Het uitbreiden van een onderneming over de landsgrenzen is door niet op elkaar aansluitende nationale wet- en regelgeving een behoorlijke hobbel. In onderstaande casus wordt de populaire arbeidsvoorwaarde “auto van de zaak”, of wel de bedrijfswagen, onder de loep genomen. De buitenlandse werkgever heeft een aantal opties om deze voorwaarde voor zijn Nederlandse personeel in te vullen, maar moet wel rekening houden met de Nederlandse regels voor de fiscale behandeling van de auto van de zaak. In dit nummer van het vakblad Grensoverschrijdend Werken bespreken we de situatie waarin een Belgische onderneming in Nederland een Nederlandse werknemer inzet. In het volgende nummer behandelen we de casus van een Belgische medewerkster die vanuit een woning in Nederland opereert.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Betaald ouderschapsverlof in België en Duitsland

Ger Essers Geschreven door
08-03-2019

Auteur: Ger Essers, bestuurslid van www.geengrens.eu. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Het Belgische betaald ouderschapsverlof is een thematisch verlof, waarbij een werknemer de mogelijkheid krijgt minder te werken in verband met de opvoeding van kinderen. De betrokkene kan dan aanspraak maken op een vaste maandelijkse uitkering. Eventueel bestaat ook recht op een Vlaamse 'aanmoedigingspremie'. Het Duits betaald ouderschapsverlof is een wettelijke regeling voor werknemers. Betrokkenen hebben recht op een inkomensafhankelijk Basiselterngeld, het Elterngeldplus of de Partnerschaftsbonus. Het Europees Parlement onderhandelt momenteel met de Sociale Raad van Ministers over een Richtlijn die het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers beoogt te verbeteren. In dit artikel wordt ingegaan op de bestaande regels betreffende betaald ouderschapsverlof in België en Duitsland en op de belangrijkste artikelen voor betaald ouderschapsverlof in de voorgestelde Richtlijn.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

De strijd van België tegen grensoverschrijdende sociale fraude

Yves Stox Geschreven door
08-03-2019

Auteur: mr. Y. Stox, vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB en Senior Legal Counsel bij Partena Professional

België poogde in 2012 door middel van een antimisbruikbepaling een halt toe te roepen aan detacheringsfraude. Belgische rechters, instellingen van sociale zekerheid en sociaal inspecteurs zouden een A1-verklaring naast zich neer kunnen leggen. Het Europese Hof van Justitie bleek echter niet bereid om de bindende kracht van de A1-verklaring zo makkelijk te nuanceren. België werd veroordeeld. Onlangs heeft België deze antimisbruikbepaling daarom weer ingetrokken. Toch blijkt het niet allemaal voor niets te zijn geweest.

In dit artikel wordt ingegaan op de strijd van België tegen grensoverschrijdende sociale fraude: einde van een antimisbruikbepaling, bevestiging van een algemeen rechtsbeginsel.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

België: wat brengt 2019 voor (mobiele) werknemers en zelfstandigen?

Sofie Matthys Geschreven door
08-03-2019

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Het nieuwe jaar brengt weer een aantal nieuwigheden in het sociale en/of fiscale landschap voor werknemers of zelfstandigen. Nog niet alle “nieuwe” wetten zijn reeds van kracht, maar zullen op korte termijn mogelijk worden goedgekeurd, tenzij de huidige Belgische regering van lopende zaken toch niet alles gefinaliseerd krijgt vóór de verkiezingen van 26 mei 2019. Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen terug.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Akkoordje met de fiscus kan voor iedereen in België

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2019

Op de site van de Universiteit van Vlaanderen staat een video over het sluiten van rulings met de Belgische fiscus. Professor dr. Elly van de Velde legt onder meer uit hoe iederéén een deal kan sluiten met de Belgische fiscus, bij de speciale rulingdienst.

Bron: Universiteit van Vlaanderen

Gepubliceerd in Nieuws

Vervoersbepaling belastingverdrag schendt niet de Belgische Grondwet

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2019

De internationaal vervoersbepaling in het belastingverdrag Zwitserland - België geldt niet voor vervoer over de weg. Het artikel sluit ook voor looninkomsten aan bij de toedeling van het heffingsrecht over de winst van scheepvaart- en luchtvaartondernemingen. Het artikel schendt niet de Belgische Grondwet.

Bron: Grondwettelijk Hof, 29 november 2018, nr. 163/2018

Gepubliceerd in Nieuws

Grensarbeider kan na 65 jaar Belgische WW krijgen

Carlo Douven Geschreven door
07-01-2019

België verleent aan inwoners van 65 jaar of ouder met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 aan voormalige grensarbeiders een werkloosheidsuitkering. Voorwaarde is dat men in een buurland werkloos wordt, maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt van dat land.

Bron: Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, 31 december 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Digitaal inloggen bij Belgische overheid

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2018

 

In België wordt eID gebruikt om in te loggen bij de online diensten van overheden. Als voor de emigratie op de website van CSAM een nieuwe digitale sleutel aangevraagd wordt kan ook na de emigratie worden ingelogd. Woont men al in het buitenland dan is er een omslachtigere procedure.

Bron: Nieuwsbrief BBZ / BDZ, oktober 2018

 

Gepubliceerd in Nieuws

België stelt alleen vrij als Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2018

De Belgische autoriteiten volgen niet het arrest van het Hof van Cassatie over de toepassing van de voorkomingsbepaling in het verdrag met Nederland. Ze blijven vasthouden aan de voorwaarde dat alleen een vrijstelling wordt verleend als in Nederland de inkomsten zijn belast. Dit standpunt is bijv. van belang voor inwoners van België met een Nederlands pensioen in eigen beheer of in Nederland sporten of als artiest optreden.

Bron: FOD Financiën, Circulaire 2018/C/94, 20 juli 2018

Gepubliceerd in Nieuws