Rubriek: België

Pensioenen inwoner België in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2023

A woont in België en geniet Nederlandse pensioenen. België belast de pensioenen voor minder dan 90%. Het belastingverdrag wijst de heffing dan aan Nederland toe. De vrijstelling loonbelasting wekt geen vertrouwen op.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7874

Gepubliceerd in Nieuws

Een beperkte houdbaarheidsdatum voor het Belgisch pensioenakkoord

Stefan Bemelmans Geschreven door
10-01-2023

Auteur: mr. S.H.W.A. (Stefan) Bemelmans, werkzaam als adviseur grensarbeid. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

De pensioenstelsels van België en Nederland staan sinds geruime tijd volop in de belangstelling van de media en de samenleving. Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) na een uitvoerige parlementaire behandeling aangenomen.(1) De Wtp omvat een groot deel van de afspraken die zijn opgenomen in het pensioenakkoord van 5 juni 2019 en nader zijn uitgewerkt in de hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord die op 22 juni 2020 naar de Tweede Kamer werd gestuurd.(2) De Wtp heeft uitsluitend betrekking tot de collectief aanvullende pensioenen (ofwel de tweede pensioenpijler).

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

Gebruikelijk loon van toepassing bij inwoner België

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2023

Q woont in België en is beherend vennoot en zaakvoerder van een Belgische CV. De CV is medebestuurder van een Nederlandse BV, waarvan Q 33% van de aandelen bezit. De gebruikelijk loonregeling is van toepassing.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7699

Gepubliceerd in Nieuws

België past toepassing evenredigheidsmethode aan

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2022

In België is een circulaire verschenen. België past de evenredigheidsmethode niet meer toe op inkomsten die tegen een afzonderlijk tarief belast zijn. Wel kunnen deze inkomsten nog belast zijn voor de gemeentebelastingen.

Bron: Fiscale Overheidsdienst Financiën, 7 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Fiscale proceduretermijnen in België worden verlengd

Sofie Jacobs Geschreven door
08-12-2022

Auteur: mr. Sofie Jacobs, werkzaam als fiscaal advocaat bij Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law)

Op 3 oktober werd in België het wetsontwerp ingediend tot verlenging van de fiscale proceduretermijnen. De Belgische fiscus zal over langere onderzoekstermijnen beschikken om de toestand van de belastingplichtige te onderzoeken en zal over langere aanslagtermijnen beschikken om belastingen te heffen. Deze verlengde onderzoeks- en aanslagtermijnen zullen 4, 6 en 10 jaar bedragen. In deze bijdrage lichten wij toe welke belastingplichtigen door deze verlengde onderzoeks- en aanslagtermijnen geviseerd worden.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Afkoop pensioen eigen beheer door Nederland daadwerkelijk belast

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2022

A woont in België en koopt een Nederlands pensioen in eigen beheer af. De afkoopsom is in Nederland belast, maar door de heffingskorting deels niet feitelijk belast. Het pensioen is dan wel daadwerkelijk belast. België moet de afkoopsom volledig vrijstellen.

Bron: Rechtbank Hasselt, 18 november 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische circulaire over Nederlandse pensioenen gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2022

In België is een circulaire gepubliceerd over de wijze waarop België buitenlandse pensioenen belast. De circulaire gaat uitgebreid in op de wijze waarop België Nederlandse pensioenen belast, sinds 1 januari 2021.

Bron: FOD Financiën, 23 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

De Belgische markt betreden met een handelsvertegenwoordiger

Marco Wirtz Geschreven door
14-09-2022

Auteur: mr. Marco Wirtz, werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Peeters Euregio Law & Tax (m.wirtz@euregio.law)

Indien u als ondernemer uw activiteiten internationaal wenst uit te breiden, zou België wel eens een interessante optie kunnen zijn. België is immers strategisch gunstig gelegen in het hart van Europa en vormt reeds de vestigingsplaats van heel wat internationale ondernemingen. Daarnaast biedt België bovendien interessante doorgroeimogelijkheden naar andere Europese landen. Eén van de meest eenvoudige manieren om toegang te krijgen tot de Belgische markt is door een werknemer, meer bepaald een handelsvertegenwoordiger, aan te werven die in België op zoek gaat naar nieuw cliënteel. Hieronder zetten we de meest voorkomende vragen en aandachtspunten in dit kader voor u op een rij.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

België behandelt (hoog)leraar die in Nederland komt werken ongelijk

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2022

België maakt voor de toepassing van het (hoog)lerarenartikel in het belastingverdrag met Nederland verschil tussen personen die wel of niet in België in het onderwijs werken. Het verschil in behandeling volgt uit doel en strekking van de bepaling.

Bron: Belgische Parlement, 1 maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken in België, denk aan mogelijk verplichte Limosa-melding

Carlo Douven Geschreven door
26-08-2022

Niet in België gevestigde werkgevers die werken met in België wonende grensarbeiders kunnen te maken krijgen met een meldplicht van het thuiswerken in het kader van de Limos-meldplicht. Vanaf 1 juli 2022 is de meldplicht er weer.

Bron: Grensinfo.eu, 15 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws