België

Erwerbsminderungsrente betaald door Deutsche Rentenversicherung wordt aangemerkt als sociaalzekerheidspensioen

Marco Wijnberg Geschreven door
27-06-2024

Standpunt Belastingdient: Een inwoner van Nederland ontvangt een Erwerbsminderungsrente vanuit Duitsland. Deze uitkering wordt betaald door de Deutsche Rentenversicherung. Is de Erwerbsminderungsrente een socialezekerheidsuitkering waarop artikel 17, derde lid, van het verdrag Nederland-Duitsland van toepassing is? Nee, de Erwerbsminderungsrente die wordt betaald door de Deutsche Rentenversicherung wordt op grond van artikel XIII van het protocol bij het Verdrag aangemerkt als een “sociaalzekerheidspensioen”. Dat betekent dat niet artikel 17, derde lid, maar artikel 17, eerste of tweede lid, Verdrag van toepassing is.

Bron: Standpunten Belastingdienst, 26 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Artikel 15, derde lid, Verdrag NL-BEL stelt geen nadere voorwaarden aan de exploitatie van een schip

Marco Wijnberg Geschreven door
26-06-2024

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag stelt dat voor de toepassing van art. 15 lid 3 Verdrag Nederland-België geen nadere voorwaarden worden gesteld aan de exploitatie van een schip.

Bron: Standpunten Kennisgroepen, 25 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische forfaitaire heffing leidt tot Nederlandse heffing over pensioen

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2024

De Belgische forfaitaire heffing over hete Nederlands pensioen maakt niet dat de pensioenuitkering voor 90% of meer in de Belgische heffing is betrokken. Bronland Nederland mag het hele pensioen belasten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1447

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkplek als vaste inrichting voor Nederlandse en Belgische grenswerknemer: meer duidelijkheid?

Yasin Yilmaz Door
07-03-2024

Auteur: mr. drs. Y. Yilmaz, werkzaam bij de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Na in diverse Kamerbrieven te zijn aangekondigd, is (uiteindelijk) in de Kamerbrief van 11 december 2023(1) bekend gemaakt dat eind november 2023 een regeling is overeengekomen tussen Nederland en België. Een regeling die meer inzicht verschaft in de vraag of/en wanneer een thuiswerkplek van een in Nederland of België wonende grenswerknemer als vaste inrichting kan worden aangemerkt. De overeenkomst heeft in de praktijk tot de nodige misverstanden geleid. De overeenkomst ziet dus niet op de fiscale gevolgen en de sociale zekerheidsgevolgen voor de werknemer van het thuiswerken. Fiscaal is de overeenkomst vooral van belang voor de (positie van de) werkgever.

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024

Ook na arrest van Belgisch Grondwettelijk Hof blijft positieve rechtspraak inzake Nederlandse pensioenen overeind

Chantal Hendrickx Geschreven door
07-03-2024

Auteur: Chantal Hendrickx, advocaat bij Hendrickx Taxlaw (Chantal.hendrickx@hendrickx-taxlaw.be)

Bij arrest van 14 december 2023 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over de wetswijziging van artikel 39, §2, 2° WIB 1992. In dit artikel gaan we na welke gevolgen dit arrest heeft voor het fiscaal regime in België van in Nederland opgebouwde aanvullende pensioenen.

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen: nieuwigheden voor 2024

Sofie Matthys Geschreven door
07-03-2024

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam als Tax advisor bij Deloitte Private, Accountancy & Advisory (smatthys@deloitte.com)

Het jaar 2024 brengt opnieuw diverse veranderingen met zich mee voor werknemers en zelfstandigen. Dit artikel biedt een samenvatting van de voornaamste sociale en fiscale wijzigingen in België die potentieel invloed kunnen hebben op de werkgelegenheid van zowel mobiele werknemers en hun werkgevers, als van mobiele zelfstandigen.

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024

A-G: In België niet belast deel pensioen is kleiner dan € 25.000

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2024

Een inwoner van België krijgt een pensioen uit Nederland van € 29.212. België belast daarvan € 4520 progressief. Het in België niet belaste bedrag is kleiner € 25.000. Nederland heeft dan op basis van het belastingverdrag geen heffingsrecht.

Bron: Conclusie A-G Ettema, 22 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1210

Gepubliceerd in Nieuws

De platformmedewerker in België: toch een zelfstandige?

Rob Valkeneers Door
12-01-2024

Auteur: Mr. Rob Valkeneers, advocaat bij Mploy Advocaten te Hasselt, België        

Net als in andere landen, worstelt men in België met de juridische status van platformmedewerkers. Ze staan in tussen een werknemer, die onder het gezag van een werkgever staat, en een zelfstandige, die onder niemands gezag staat. Door maatschappelijke en technologische evoluties is het de laatste jaren steeds moeilijker om uit te maken of een persoon onder gezag staat, en dus al dan niet werknemer is. Ondanks diverse regels hieromtrent, is het begrip “gezag” nu eenmaal erg vaag en ook de wettelijke criteria kunnen aanleiding geven tot interpretatieproblemen. De vraagt rijst daarom of het “gezagscriterium” zelf nog wel zo zinvol is en of we niet moeten streven naar het wegwerken van de grote verschillen tussen zelfstandigen en werknemers. In dit artikel wordt op deze materie nader ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 60, 2024

Subject to tax-bepaling België werkt niet als Nederland vrijstelt

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2024

A woont in België. Het loon is op grond van het arbeidsartikel voor internationaal vervoer (art. 15, lid 3) in het belastingverdrag belast in Nederland. Dat is ook het geval als Nederland het loon vrijstelt.

Bron: (Belgisch) Hof van Cassatie, 26 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische wetswijziging heffing buitenlandse pensioenen kan

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2023

In januari 2022 heeft België met ingang van 1 januari 2021 de Belgische wet gewijzigd, waardoor buitenlandse (ook Nederlandse) pensioenen integraal belast zijn. Het grondwettelijk Hof is akkoord met de wijziging, op de terugwerkende kracht voor het jaar 2021 na.

Bron: Grondwettelijk Hof, 14 december 2023, nr. 170/2023

Gepubliceerd in Nieuws