Belastingverdrag

België past toepassing evenredigheidsmethode aan

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2022

In België is een circulaire verschenen. België past de evenredigheidsmethode niet meer toe op inkomsten die tegen een afzonderlijk tarief belast zijn. Wel kunnen deze inkomsten nog belast zijn voor de gemeentebelastingen.

Bron: Fiscale Overheidsdienst Financiën, 7 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Alle inkomsten uit het VK van een piloot zijn belast in woonland

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2022

Het belastingverdrag Nederland – VK wijst het heffingsrecht over inkomsten van een in Nederland wonende piloot toe aan het woonland. Dat geldt ook voor de binnenlandse vluchten, de stand-by-dagen en de trainingsdagen in het VK.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 29 november 2022, ECLI:NL:PHR:2022:1128

Gepubliceerd in Nieuws

Arbitrage mogelijk voor belastingverdrag met Luxemburg

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2022

Nederland heeft met Luxemburg een overeenkomst gesloten over de toepassing van de arbitragebepaling van het Multilateraal instrument. De overeenkomst is van toepassing op verzoeken op onderling overleg-verzoeken ingediend op of na 1 augustus 2019.

Bron: Staatscourant, 25 oktober 2022, nr. 27480

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoop pensioen eigen beheer in Zuid-Korea belast

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2022

P woont in Zuid-Korea en koopt zijn in eigen beheer opgebouwde pensioen af. Omdat de afkoopsom niet rechtstreeks ten laste van de winst van de pensioen-BV is gekomen, maar ten laste van de pensioenreserve, heeft Nederland geen heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12396

Gepubliceerd in Nieuws

ABP-pensioen is privaatrechtelijk en daarom belast in het woonland

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2022

Y woont in Frankrijk en ontvangt een nabestaandenpensioen van het ABP. Omdat de overleden partner van Y als laatste werkte in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is het pensioen in woonland Frankrijk belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6309

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioenartikel verdrag met Duitsland is acceptabel

Carlo Douven Geschreven door
18-11-2022

Het nieuwe pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland 2012 berust op redelijke overwegingen, ook al leidt die bepaling tot een lastenverzwaring. Er is geen sprake van ongeoorloofde discriminatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6308

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur mag pensioenen inwoner België navorderen

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2022

A woont in België en ontving van 2014–2017 pensioenuitkeringen uit Nederland. De inspecteur heeft eerst een vrijstelling afgegeven, maar ontdekte later dat België de pensioenen niet belast heeft. De inspecteur mag dan navorderen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6312

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale gevolgen wetsvoorstel aandelenoptierechten toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2022

In de memorie van antwoord van het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten worden de verdragsrechtelijke gevolgen toegelicht van de nieuw voorgestelde heffingsmethodiek bij aandelenopties.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Handboek LH met bijlage over salaryplit

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2022

Het nieuwe Handboek Loonheffingen 2022, versie oktober, is uit. In het handboek is een nieuwe bijlage opgenomen. In de bijlage wordt beschreven op welke wijze een salarysplit verwerkt moet worden in de loonadministratie.

Bron: Belastingdienst, 4 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Loonbeslag beïnvloedt niet de verdragstoepassing

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2022

A woont in Duitsland en krijgt uit Nederland een ANW- en ZW-uitkering van in totaal € 18.575. Op de ZW-uitkering is in het kader van een loonbeslag € 3.183 ingehouden. Nederland heeft het heffingsrecht omdat het totaal van de uitkeringen groter is dan € 15.000.

Bron: Hoge Raad, 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1464

Gepubliceerd in Nieuws