Belastingverdrag

15.000-grens pensioenartikel Duitsland toetsen op 'brutobasis'

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2023

Het pensioenartikel in het belastingverdrag Duitsland - Nederland kent een bronlandheffing als het totaal van de uitkeringen groter is dan 15.000. Aftrekbare zorgkosten en giften zijn voor beoordeling van de 15.000-grens niet relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:342

Gepubliceerd in Nieuws

Pijpenleggen en platforms verwijderen is geen internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2023

Een master en een rigger wonen in Nederland en werken voor een Zwitserse werkgever op diverse schepen die pijpleidingen leggen in zee en platforms verwijderen. De werkzaamheden betreffen geen internationaal vervoer in de zin van het belastingverdrag.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2022, 254 en 255

Gepubliceerd in Nieuws

Verdragsstaten geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2023

Op de site van de Belastingdienst zijn de verdragsstaten geactualiseerd naar de stand van zaken per 1 januari 2023. De verdragsstaten bevatten een praktische samenvatting van alle belastingverdragen.

Bron: Belastingdienst

Gepubliceerd in Nieuws

Kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2023

Het eerste kwartaaloverzicht 2023 MLI en Nederlandse belastingverdragen is verschenen. Vanaf 1 januari 2023 is het MLI van toepassing in relatie met Bahrein. Vanaf 1 januari 2024 ook met China en Zuid-Afrika.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 februari 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Tijdsevenredig beloning toerekenen bij werken in meerdere landen

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2023

Een beroepschauffeur woont in Duitsland en rijdt in dienst van een Nederlandse werkgever. Hij rijdt ook dagen zowel in Nederland als in Duitsland. Voor deze werkdagen heeft Nederland niet het volledige heffingsrecht maar werktijdevenredig.

Bron: Bundesfinanzhof, 1 juni 2022, ECLI:DE:BFH:2022

Gepubliceerd in Nieuws

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland-Duitsland: herziening pensioenbepaling bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Bastiaan Didden Geschreven door
10-01-2023

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Op 1 januari 2023 is het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag Nederland-Duitsland in werking getreden.(1) Het protocol behelst een drietal wijzigingen.(2) Een van de wijzigingen, artikel IV van het wijzigingsprotocol, ziet op de pensioenbepaling (artikel 17). Meer concreet heeft deze herziening betrekking op het heffingsrecht ter zake van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen. Ten aanzien van deze uitkeringen komt het heffingsrecht nu toe aan het bronland. Aan de hand van een vergelijking tussen de situatie van vóór en na 1 januari 2023 zal deze specifieke wijziging in voorliggende bijdrage vanuit Nederlands oogpunt worden beschreven. Daarbij is vanzelfsprekend allereerst oog voor de achtergrond van deze herziening en de uitwerking in de praktijk, onder meer de vraag wat wordt verstaan onder ‘bepaalde’ socialezekerheidsuitkeringen?

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

Gebruikelijk loon van toepassing bij inwoner België

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2023

Q woont in België en is beherend vennoot en zaakvoerder van een Belgische CV. De CV is medebestuurder van een Nederlandse BV, waarvan Q 33% van de aandelen bezit. De gebruikelijk loonregeling is van toepassing.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7699

Gepubliceerd in Nieuws

Loon is niet volledig belast in het Verenigd Koninkrijk

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2023

M woont voor de nationale wet en het belastingverdrag in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk. M werkt voor een werkgever in het VK, zodat recht bestaat op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de 151 in het VK gewerkte dagen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7535

Gepubliceerd in Nieuws

Frankrijk en Zwitserland spreken thuiswerkregeling af

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2022

Frankrijk en Zwitserland hebben afgesproken dat telewerk mogelijk is tot 40% van de arbeidstijd per jaar zonder dat belastingheffing plaatsvindt in het woonland van de werknemer. De streefdatum van inwerkingtreding is 1 januari 2023.

Bron: Rijksoverheid Frankrijk, 22 december 2022

Gepubliceerd in Nieuws

België past toepassing evenredigheidsmethode aan

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2022

In België is een circulaire verschenen. België past de evenredigheidsmethode niet meer toe op inkomsten die tegen een afzonderlijk tarief belast zijn. Wel kunnen deze inkomsten nog belast zijn voor de gemeentebelastingen.

Bron: Fiscale Overheidsdienst Financiën, 7 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws