Belastingverdrag

Stand van zaken onderhandelingen belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
30-05-2023

Volgens de planning worden dit jaar meerdere nieuwe belastingverdragen ondertekend, waaronder verdragen met Spanje, Thailand en België. Met Duitsland en België lopen gesprekken over een regeling voor thuiswerkdagen van grensarbeiders.

Bron: Ministerie van Financiën, 26 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2023

Het nieuwe kwartaaloverzicht multilateraal instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen is verschenen. Nieuw is dat het MLI vanaf 1 januari 2024 van toepassing is op de belastingverdragen met Hong Kong en Roemenië.

Bron: Ministerie van Financiën, 11 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Engelse allowance is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-05-2023

Een inwoner van Nederland ontvangt uit het VK een Employment and Support Allowance van The Pension Service. Deze sociale zekerheidsuitkering is volgens de Wet op de inkomstenbelasting en het belastingverdrag in Nederland belast.

Bron: Belastingdienst Fiscaal Forum Dienstverleners, 3 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdrag met Cyprus in werking getreden

Carlo Douven Geschreven door
08-05-2023

Het nieuwe belastingverdrag met Cyprus, dat is getekend op 1 juni 2021, is op 5 mei 2023 in werking getreden. Voor de inkomsten- en loonbelasting zal het belastingverdrag van toepassing zijn vanaf 1 januari 2024.

Bron: Staatsblad 4 mei 2023, Stb. 2023-150

Gepubliceerd in Nieuws

In Marokko verblijvende DGA woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2023

J heeft de Nederlandse nationaliteit en is directeur-groot-aandeelhouder van een Nederlandse vennootschap. Ondanks zijn verblijf van maar 30 dagen in Nederland is hij gezien de banden met Nederland inwoner van Nederland, ook voor het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 14 maart 2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:556

Gepubliceerd in Nieuws

Stamrechtuitkeringen zijn op grond arbeidsartikel belast

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2023

A woont in het VK en heeft de uitkeringen uit zijn ontslagstamrecht niet in laten gaan op de 65-jarige leeftijd. De termijnen zijn op grond van de Wet LB belast. Het arbeidsartikel wijst het heffingsrecht toe aan Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem, 6 april 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:920

Gepubliceerd in Nieuws

Ministerraad akkoord met nieuwe belastingverdrag met Spanje

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2023

Het nieuwe belastingverdrag met Spanje lijkt dan toch definitief tot stand te komen nu de Ministerraad akkoord is gegaan. Inhoudelijk is over het nieuwe belastingverdrag nog weinig bekend. De tekst volgt later.

Bron: Ministerraad, 26 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Wijzigingswet Belastingregeling Nederland - Curaçao

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2023

De Belastingregeling Nederland - Curacao wordt gewijzigd. De wijzigingen betreffen vooral bepalingen om verdragsmisbruik te voorkomen (BEPS-maatregelen). Onder meer is een beperktere toepassing van de evenredigheidsmethode opgenomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Standpunten Kennisgroepen over art. 15 en 18 OESO-modelverdrag openbaar

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2023

Er zijn 42 standpunten (o.a. over de coronamaatregelen en ontslagvergoedingen) gepubliceerd over het artikel voor niet-zelfstandige arbeid en het lijfrente-artikel in alle Nederlandse belastingverdragen en het OESO-modelverdrag. 

Bron: Ministerie van Financiën, 23 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Verhulde lening woning beperkt voorkoming in box 3

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2023

F woont in Nederland en heeft een Franse woning in box 3. Bij de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, moet met de lening voor de aankoop van de woning rekening worden gehouden. F maakt niet aannemelijk dat de lening op een beleggingsrekening ziet.

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:4288

Gepubliceerd in Nieuws