Belastingverdrag

Belgische ruling over bestuurdersartikel in belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2023

Een inwoner van België is bestuurder van een Belgische vennootschap en een buitenlands conernonderdeel. De ruling geeft standpunten over vaste inrichting, bestuurdersbeloning en voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 11 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Werken aan platforms en pijpen leggen is geen internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2023

X werkt op een schip dat werkt aan grote platforms en pijpen legt. Het vervoer van goederen en personen is zo bijkomstig van aard dat geen sprake is van internationaal vervoer in de zin van het arbeidsartikel van een belastingverdrag.

Bron: Hoge Raad, 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1292

Gepubliceerd in Nieuws

Leraar emigreert naar België en toepassing (hoog)lerarenartikel

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2023

Als een leraar die langer dan twee jaar werkzaam is als leraar emigreert naar België leidt art. 20 belastingverdrag NL – B niet tot heffing in woonland België. Bij een emigratie binnen de tweejaarstermijn heeft België wel nog heffingsrecht.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 12 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

ABP-pensioen leidt tot conserverende aanslag bij emigratie

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

T emigreert naar Frankrijk en heeft een pensioen opgebouwd bij het ABP. De bij emigratie opgelegde conserverende aanslag voor de volledige waarde is terecht. De heffing over het publiekrechtelijk pensioen komt toe aan Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 april 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1377

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot kan gebruik maken van gerichte vrijstellingen

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2023

Een piloot woont in Nederland, vliegt voor een Maltese maatschappij en is gestationeerd in het VK. Op grond van het verdrag met het VK is zijn loon belast in Nederland. De ‘Per Diem’ en ‘Cash Expenses’ zijn gericht vrijgesteld.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 23 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:8644

Gepubliceerd in Nieuws

Ontslagstamrecht is voor belastingverdrag (soortgelijk aan) pensioen

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2023

Y woont in België en koopt zijn stamrecht ter zake van een ontslag uit een Nederlandse dienstbetrekking deels af. De afkoopsom is belast in Nederland op grond van het pensioenartikel. Het artikel voor andere inkomsten is niet van toepassing.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 mei 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1705

Gepubliceerd in Nieuws

Afwezigheid verdragsinwonerschap leidt tot heffing in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2023

De vermindering en saldering van de rekening-courantschuld van P vormt winst uit aanmerkelijk belang. Een beroep op het verdrag met België (2015) en met de VS (2015) baat P niet. P is voor de toepassing van de belastingverdragen geen inwoner van die landen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 27 juni 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1446

Gepubliceerd in Nieuws

Lijfrentetermijnen inwoner Filipijnen zijn belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
29-08-2023

O woont in de Filipijnen en ontvangt lijfrentetermijnen uit Nederland van Nationale Nederlanden. De lijfrentetermijnen zijn in Nederland belast, omdat deze ten laste van de winst zijn gekomen van Nationale Nederlanden.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 2 augustus 2023, ECLI:NL:PHR:2023:707

Gepubliceerd in Nieuws

Non-discriminatiebepaling belastingverdrag Italië ook voor erfbelasting

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2023

Een inwoonster van Nederland met de Nederlandse en Italiaanse nationaliteit kan voor de erfbelasting een beroep doen op de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag met Italië. Al baat het haar in de casus niet.

Bron: Hoge Raad, 18 augustus 2023. ECLI:NL:HR:2023:1098

Gepubliceerd in Nieuws

Werken op een schip leidt niet tot inkomsten uit scheepvaart

Carlo Douven Geschreven door
23-08-2023

A werkt op schepen als medewerker van een bergingsmaatschappij. A geniet geen inkomsten uit scheepvaart gezien de aard van zijn werkzaamheden. Ook heeft hij geen vaste inrichting of is hij een vaste vertegenwoordiger. Zijn loon is in Nederland belast.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:894

Gepubliceerd in Nieuws