Rubriek: Belastingverdrag

Procedureregels MAP woonplaats rechtspersonen zijn gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2019

Per 1 januari 2020 treedt het Multilateraal Verdrag in werking. O.a. brengt dit een onderlinge overlegprocedure (MAP) mee om het inwonerschap van rechtspersonen voor een belastingverdrag vast te stellen. De procedurele regels zijn gepubliceerd.

Bron: Staatscourant, 20 december 2019, nr. 66227

Gepubliceerd in Nieuws

BV is voor verdrag inwoner van België

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2019

Met de emigratie van de directeur-grootaandeelhouder naar België, is ook (de feitelijke leiding van) de BV in België gevestigd. De BV is nationaal inwoner van twee landen, maar verdragsinwoner van België. De BV is dan geen Nederlandse dividendbelasting verschuldigd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 2 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:5714

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe belastingverdrag met Ierland naar Parlement

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2019

Het nieuwe belastingverdrag met Ierland is ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan de Tweede Kamer. Bij de al bekende tekst zit nu ook een toelichtende nota. Het verdrag is geactualiseerd. Met name het pensioenartikel is gewijzigd.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2019

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Zwitserland is naar de Tweede Kamer. Het pensioenartikel gaat wijzigen (bronstaatheffing van 15%) en het verdrag wordt BEPS-conform. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Bron: Tweede Kamer, 2 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws