Belastingverdrag

Documenten remittancebepaling in belastingverdragen openbaar

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2023

Er zijn 15 documenten openbaar gemaakt over de remittancebepaling in belastingverdragen. De documenten zien onder meer op de verdragen met het Verenigd Koninkrijk, Ghana, Ierland, Maleisië en Singapore.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Musicalartiest moet (ook) in Nederland belasting betalen

Carlo Douven Geschreven door
17-07-2023

M woont in Nederland en speelt in Oostenrijk als werknemer mee in een musical. Het artiestenartikel in het verdrag met Oostenrijk wijst het heffingsrecht aan Oostenrijk toe. Nederland mag (ook) belasting heffen met toepassing van de verrekeningsmethode.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 22 juni 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1596

Gepubliceerd in Nieuws

Oeso actualiseert de MLI Matching database

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2023

De OESO heeft de MLI Matching Database geactualiseerd naar de stand van zaken op 10 juli 2023. In de database kunt u zien op welke punten bilaterale belastingverdragen zijn gewijzigd ten gevolge van het mulitilateraal instrument.

Bron: OESO, 10 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Hoogleraar is voor zijn loon belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2023

B woont in België. Hij werkt als hoogleraar voor een Nederlandse publiekrechtelijke universiteit en voor een in Nederland gevestigd bedrijf. X maakt niet aannemelijk dat hij ook in België gewerkt heeft. Nederland heeft het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4234

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit voorkoming dubbele belasting in de winstsfeer

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2023

In het Besluit worden diverse punten behandeld betreffende de verdragstoepassing en voorkoming van dubbele belasting in de winstsfeer o.a. over vaste inrichting, dividend, inwonerschap lichamen en grensboeren.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 juni 2023, Stcrt. 2023, 17534

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe belastingverdrag Nederland - België is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2023

België en Nederland hebben het nieuwe belastingverdrag Nederland - België gepubliceerd. Kort samengevat is het bestuurdersartikel vernieuwd, het hooglerarenartikel en het sporters- en artiestenartikel zijn vervallen en het pensioenartikel is niet gewijzigd.

Bron: FOD Financiën, Fisconetplus, 26 juni 2023 en Tractatenblad 2023, nr. 77

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad legt begrip 'internationaal vervoer' ruim uit

Carlo Douven Geschreven door
26-06-2023

Werkzaamheden in internationaal vervoer van een bemanning van een Brits vliegtuig, omvatten ook in verder verband met het internationaal vliegen staande werkzaamheden.

Bron: Hoge Raad, 23 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:953

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw belastingverdrag met België is ondertekend

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2023

Op 21 juni is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België ondertekend. De tekst van het verdrag is nog niet bekend, wel is onder meer het (hoog)lerarenartikel en het sporters- en artiestenartikel gewijzigd.

Bron: Rijksoverheid, 21 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkbeleid leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2023

De Belgische rulingcommissie concludeert dat het thuiswerkbeleid van een Nederlandse onderneming niet leidt tot een vaste inrichting in België. De werknemers werken een dag thuis en hebben zich te houden aan een do en don’t-beleid.

Bron: FOD Financiën, Voorafgaande beslissing, 9 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Stand van zaken onderhandelingen belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
30-05-2023

Volgens de planning worden dit jaar meerdere nieuwe belastingverdragen ondertekend, waaronder verdragen met Spanje, Thailand en België. Met Duitsland en België lopen gesprekken over een regeling voor thuiswerkdagen van grensarbeiders.

Bron: Ministerie van Financiën, 26 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws