Belastingverdrag

Nieuw belastingverdrag met Andorra

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2023

Op 13 oktober 2023 is een nieuw belastingverdrag met Andorra gesloten. Het nieuwe verdrag is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Tractatenblad 31 oktober 2023, Trb. 2023/128

Gepubliceerd in Nieuws

Kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
20-10-2023

Er is een nieuw kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument (MLI) verschenen. Het MLI wijzigt belastingverdragen. In de synthesized teksten is de wijziging verwerkt.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 okober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Keeperstrainer en toerekening reisdagen voor voorkomingsbreuk

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2023

Een in Nederland wonende keeperstrainer werkt voor een Saoedi Arabisch team. Hij is geen sporter voor het belastingverdrag. Voor de breuk ter voorkoming van dubbele belasting worden de reisdagen naar wedstrijden in andere landen volledig aan Saoedi Arabië toegerekend.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 24 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2079

Gepubliceerd in Nieuws

Geen overgangsrecht verdrag met Zuid-Afrika voor pensionado

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2023

R woont in Zuid-Afrika sinds 2005. Het belastingverdrag met Zuid-Afrika wijzigt in 2008. In 2016 ontvangt R een pensioen uit Nederland. Het oude belastingverdrag is niet van toepassing, omdat volgens het overgangsrecht R  dan in 2008 al pensioen had moeten genieten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6391

Gepubliceerd in Nieuws

Eenmalige uitkering uit death-benefit-regeling Verenigd Koninkrijk

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2023

Een eenmalige overlijdensuitkering (restbegunstiging) uit een pensioenregeling uit het VK uitbetaald aan een in Nederland wonend familielid is voor de Wet IB aan te merken als een pensioen. Het belastingverdrag wijst het heffingsrecht toe aan het VK.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 12 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Non domiciled resident woont in het VK

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2023

Een in het Verenigd Koninkrijk wonende ‘non domiciled resident’ wordt voor de toepassing van het woonplaatsartikel in het belastingverdrag Nederland - Verenigd Koninkrijk 2008 als inwoner van het Verenigd Koninkrijk aangemerkt.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 3 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Arbitrageregeling Nederland – Zwitserland is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2023

De nieuwe arbitrageregeling is een aanvulling op de regeling voor onderling overleg van het Belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland. De regeling is van toepassing voor belastingjaren vanaf 2012.

Bron: Staatscourant, 29 september 2023, 25280

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeids- en bestuurdersartikel van toepassing bij in Italië wonende DGA

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2023

 

Y woont in Italië en is directeur-groot-aandeelhouden van een Nederlandse BV. Op zijn beloning is het arbeids- en het bestuurdersartikel van toepassing. Aan de bestuursactiviteiten wordt € 3000 toegerekend. Y is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2036

Gepubliceerd in Nieuws

Motie over thuiswerkende grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2023

In de Eerste kamer is een motie aangenomen waarin het Kabinet verzocht wordt zo snel mogelijk met België en Duitsland de gesprekken te hernieuwen over fiscale knelpunten bij hybride werken en zo ook discoördinatie te voorkomen.

Bron: Eerste Kamer, 26 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische ruling over bestuurdersartikel in belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2023

Een inwoner van België is bestuurder van een Belgische vennootschap en een buitenlands conernonderdeel. De ruling geeft standpunten over vaste inrichting, bestuurdersbeloning en voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 11 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws