Rubriek: Belastingverdrag

In VS wonende en werkende ambtenaar is belast in VS

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2022

A werkt voor de Nederlandse Luchtmacht in de VS. Op grond van het overheidsartikel heeft de VS het heffingsrecht van A, vanaf het moment dat A een green card bezit en voor de toepassing van het belastingverdrag inwoner van de VS is geworden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3412

Gepubliceerd in Nieuws

Grondwerkzaamheden in VK van piloot zijn belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2022

Een inwoner van Nederland werkt als piloot met een standplaats in het VK. De grondwerkzaamheden die hij verricht zijn toe te rekenen aan zijn werkzaamheden in het internationaal verkeer. Zijn subsistence en flying duty allowances zijn aan te merken als loon.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:91

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdrag met Chili naar het parlement

Carlo Douven Geschreven door
24-06-2022

Het belastingverdrag met Chili, dat is getekend op 25 januari 2021 te Santiago, is ter stilzwijgende goedkeuring naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het verdrag sluit aan bij Nederlands verdragsbeleid 2020 en bevat maatregelen uit het BEPS-project.

Bron: Ministerie van Buitenlandse zaken, 24 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

DJ met LLC kan Amerikaanse bronbelasting verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
23-06-2022

Een DJ is de enige ‘member’ van een Amerikaanse LLC, waarmee hij optredens in de VS regelt. De LLC is transparant voor Amerikaans recht, maar niet voor de Nederlandse regelgeving. De DJ kan de ingehouden Amerikaanse bronbelasting in privé naar rato verrekenen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3157

Gepubliceerd in Nieuws

Zekerheid vooraf bij constatering vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2022

In een aantal gevallen moet zekerheid vooraf worden gevraagd bij het behandelteam IFZ van de Belastingdienst bij het al dan niet constateren van een vaste inrichting. Wanneer vooroverleg moet worden gevraagd is aangepast in een recent vraag en antwoord.

Bron: Belastingdienst, 30 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe fiscale thuiswerkafspraken grensarbeiders nog onzeker

Carlo Douven Geschreven door
10-06-2022

Er vindt overleg plaats met Duitsland en België over een mogelijke wijziging van het belastingverdrag voor thuiswerkende grensarbeiders. Het doel is dat er meer thuis gewerkt kan worden zonder fiscale gevolgen. De uitkomst van de overleggen is nog onzeker.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 juni 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdrag met Mexico ziet ook op fictief rendement uit onroerende zaak

Carlo Douven Geschreven door
30-05-2022

De waarde van het in Nederland gelegen appartement van een inwoner van Mexico is belast in box 3. De in art. 6 van het verdrag met Mexico gebruikte terminologie ‘inkomsten verkregen uit rechtstreekse exploitatie’ moet ruim worden uitgelegd.

Bron: Hoge Raad, 27  mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:771

Gepubliceerd in Nieuws

Aantal gewerkte kalenderdagen vormt noemerinkomen bij voorkomingsbreuk

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2022

De noemer van de breuk om de voorkoming van dubbele belasting te berekenen voor een in Nedelrand wonende piloot die in het VK werkt, moet worden gesteld op het totaal aantal gewerkte kalenderdagen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 26 januari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:303

Gepubliceerd in Nieuws

Omdat AOW en ANW niet ‘remitted’ is, heeft Nederland heffingsrecht

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2022

Een inwoner van het VK ontvangt vanuit Nederland onder meer AOW en ANW-uitkeringen. Omdat de uitkeringen niet zijn overgemaakt (remitted) naar het VK, heeft het VK de uitkeringen niet belast. Nederland als bronland heeft dan het heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1197

Gepubliceerd in Nieuws

Wijziging belastingverdrag kan ongunstig uitpakken

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2022

Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland dat op 1 januari 2016 in werking is getreden pakt voor een inwoner van Nederland met een Duitse Rente nadelig uit. Een verdragswijzing kan nadelig uitwerken, dat is een inherent aan verdragwijzigingen.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 26 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:396

Gepubliceerd in Nieuws