Belastingverdrag

Internationale inlichtingenuitwisseling met Duitsland verbetert

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2021

Sinds 15 oktober 2021 is het ook voor de directe belastingen mogelijk dat gemandateerde medewerkers van de belastingkantoren in de Duitse en Nederlandse grensstreek rechtstreeks informatie kunnen uitwisselen.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 oktober 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Duitsland naar Tweede Kamer

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2021

In de toelichtende nota staat dat de voorgestelde wijziging van het belastingverdrag een herziening bevat van de toewijzing van het heffingsrecht ter zake van socialezekerheidsuitkeringen. Ook wordt het Verdrag in lijn gebracht met het Multilateraal Verdrag. 

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1 november 2011

Gepubliceerd in Nieuws

Onderscheid overheids- en particulier pensioen in belastingverdrag NL - D

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2021

In een Duits besluit wordt het verschil uitgelegd tusssen een overheids- en particulier pensioen voor het belastingverdrag met Nederland. De Nederlandse ‘vrijstelling voor de loonbelasting’ is daar een nuttig bewijsmiddel bij.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 26 oktober 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Verdrag wijzigt niet voor inwoners Nederland met Duits pensioen

Carlo Douven Geschreven door
21-10-2021

Een zwartboek over het verdrag met Duitsland geeft geen aanleiding om het belastingverdrag met Duitsland te wijzigen of een unilaterale tegemoetkoming te geven voor in Nederland wonende pensionado's met een Duits pensioen van kleiner dan 15.000 euro. 

Bron: Ministerie van Financiën, 19 oktober 2021

Gepubliceerd in Nieuws

€ 15.000-grens in pensioenartikel verdrag Duitsland is niet discriminerend

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2021

Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen van in totaal groter of kleiner dan 15.000 euro is niet discriminatoir of onredelijk. De grens beperkt onder meer de administratieve lasten.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8586

Gepubliceerd in Nieuws

Verlengingsafspraken Corona in Staatscourant

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2021

De verlenging van de corona-afspraken met België en Duitsland tot 1 januari 2022 zijn gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Bron: Staatscourant, 28 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws

België legt (hoog)lerarenbepaling belastingverdrag met Nederland uit

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2021

België is van mening dat de (hoog)lerarenbepaling in het belastingverdrag met Nederland alleen van toepassing is als de betrokkene voorafgaandelijk aan het grensoverschrijden werken de hoedanigheid heeft van (hoog)leraar of onderwijzend personeel.

Bron: Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 24 juli 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Bronheffing star company is niet verrekenbaar bij artiest

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2021

De bij de werkmaatschappij ter zake van optredens van artiest A ingehouden bronheffing, kan niet bij A in privé worden verrekend. De vennootschap en de artiest zijn niet met elkaar te vereenzelvigen voor de verrekening van de buitenlandse bronheffing.

Bron: Hoge Raad, 24 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1352

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen: Afspraak tussen Nederland en België verlengd tot 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2021

De looptijd van de coronaovereenkomst tussen Nederland en België inzake onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19, is verlengd tot 1 januari 2022.

Bron: Belastingdienst, 22 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen: Afspraak tussen Nederland en Duitsland verlengd tot 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2021

De looptijd van de coronaovereenkomst tussen Nederland en Duitsland inzake onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19 is op 9 september 2021 verlengd tot 1 januari 2022.

Bron: Bundersministerium der Finanzen, 15 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws