Belastingverdrag

België behandelt (hoog)leraar die in Nederland komt werken ongelijk

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2022

België maakt voor de toepassing van het (hoog)lerarenartikel in het belastingverdrag met Nederland verschil tussen personen die wel of niet in België in het onderwijs werken. Het verschil in behandeling volgt uit doel en strekking van de bepaling.

Bron: Belgische Parlement, 1 maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Woonstaatheffing pensioen belastingverdrag met Thailand vervalt

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2022

De Ministerraad is akkoord gegaan met een nieuw belastingverdrag met Thailand. De woonplaatsheffing voor pensioenen in het huidige verdrag gaat vervallen. Daar komt een bronstaatheffing voor in de plaats. De exacte teksten zijn nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken, 2 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Na emigratie doorbetaald loon is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2022

X is per 31 december 2015 ontslagen als bestuurder van BV Y. In 2015 heeft hij feitelijk niet gewerkt, maar kreeg wel loon doorbetaald. In maart 2015 is X geëmigreerd naar Costa Rica. Het loon ter zake van de in Nederland vervulde dienstbetrekking is in Nederland belast.

Bron: Hoge Raad, 2 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1126

Gepubliceerd in Nieuws

RVU-uitkering is voor belastingverdrag pensioen

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2022

Een uitkering uit een regeling voor vervroegde uitkering is voor de toepassing van een belastingverdrag aan te merken als een pensioenuitkering en is niet vergelijkbaar met een AOW-uitkering.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 9 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Overbruggingsuitkering voormalige voetballer is een lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
18-08-2022

A woont in Australië en krijgt een overbruggingsuitkering na het beëindigen van zijn voetbalcarriëre. Voor de toepassing van het belastingverdrag moet de overbruggingsuitkering aangemerkt worden als een lijfrente en niet als inkomsten uit arbeid.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 26 juli 2022, ECLI:NL:PHR:2022:724

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot is in Nederland belast voor zijn pensioen

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2022

X, gepensioneerd, is een piloot, die vliegt voor een Turkse luchtvaartonderneming. Op basis van de nationale wetgevingen van Turkije en Nederland is hij in beide landen inwoner. Voor het belastingverdrag wordt hij aangemerkt als inwoner van Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2123

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkende ambtenaar is belast in woonland

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2022

Een Nederlandse vrouw, werkzaam bij de Belastingdienst, is om privé-redenen naar Duitsland geëmigreerd. 22% van haar werktijd werkt ze in Duitsland. Op grond van de letterlijke tekst van het overheidsartikel is 22% van het loon niet in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3675

Gepubliceerd in Nieuws

Compensatie voor hogere belasting is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2022

A stelt personeel ter beschikking in Nederland. A geeft werkgevers die in Nederland meer belasting verschuldigd zijn dan in Duitsland door het werken in Nederland een compensatie. Deze compensatie ziet op Nederlandse werkzaamheden en is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3534

Gepubliceerd in Nieuws

Goedkeurend beleid bestuurders en commissarissen vervalt

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2022

De goedkeuring in het besluit van 18 juli 2008 voor bestuurders en commissarissen, die kan leiden tot toepassing van de vrijstellingsmethode in plaats van de in het verdrag opgenomen verrekeningsmethode, vervalt. De intrekking treedt in werking op 1 januari 2023.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Multilateraal instrument verwerkt in 4 nieuwe belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
15-07-2022

Van de Belastingverdragen met Frankrijk, Luxemburg, Servië en Noorwegen zijn de synthesized teksten gepubliceerd. Ook is een nieuw MLI-kwartaaloverzicht verschenen. Het MLI is inmiddels van toepassing op 44 belastingverdragen. 

Bron: Ministerie van Financiën, 12 juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws