Belastingverdrag

Besluit ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2023

Het besluit over ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties en de toepassing belastingverdragen is aangepast naar aanleiding van het arrest van 14 oktober 2002. De heffing hangt mede af van het moment waarop het toepasselijk verdrag is gesloten.

Bron: Staatscourant, 22 december 2023, nr. 31183

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit materiële werkgeversbegrip voor verdragstoepassing geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2023

Het besluit over de uitleg van het materiële werkgeversbegrip in het artikel voor niet zelfstandige arbeid in belastingverdragen is aangepast naar aanleiding van het arrest van14 oktober 2002. Er is nu meer van belang wanneer het toepasselijk verdrag is gesloten.

Bron: Staatscourant, 21 december 2023, nr. 31181

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken kan leiden tot een vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2023

Er is een overeenkomst gesloten tussen Nederland en België over wanneer thuiswerken leidt tot een vaste inrichting. Bij minder dan 50% thuiswerken is geen sprake van een vaste inrichting. Voor andere situaties is het ingewikkeld.

Bron: Staatscourant, 8 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidsartikel bepaalt heffing over uitkeringen uit een ontslagstamrecht

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2023

A woont in de VS en geniet uitkeringen van ruim 1,5 miljoen uit een ontslagstamrecht-BV waarvoor A gebruik heeft gemaakt van de (inmiddels afgeschafte) stamrechtvrijstelling. De uitkeringen zijn op grond van het arbeidsartikel belast in het voormalige werkland Nederland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 6 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8461

Gepubliceerd in Nieuws

Wonen in het buitenland en excessieve vertrekvergoedingen

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2023

Er zijn drie vragen beantwoord over de belastingheffing en verdragstoepassing bij excessieve vertrekvergoedingen van niet in Nederland wonende werknemers en bestuurders.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 24 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Wet toekomst pensioenen en toepassing belastingverdrag bij nabestaandenpensioen

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2023

Er zijn vragen en antwoorden gepubliceerd over de invoering van de Wet toekomst pensoenen en de toepassing van een belastingverdrag bij partnerspensioenen die ingaan vóór en op of na de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

Bron: Belastingdienst Centraal aanspreekpunt pensioenen, 20 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Resultaten lucratief belang en de remittance-bepaling

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2023

De resultaten uit een lucratief belang vallen onder de reikwijdte van de remittance-bepaling van art. 22 belastingverdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Uitleg term ‘belastingjaar’ in pensioenartikel verdrag VK

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2023

Voor de toepassing van het pensioenartikel in het belastingverdrag NL – Verenigd Koninkrijk is relevant of de uitkeringen in een belasting jaar groter zijn dan € 25.000. Met de term ‘belastingjaar’ in het pensioenartikel wordt het belastingjaar van het bronland bedoeld.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 10 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopsom telt niet mee voor € 25.000-grens in pensioenartikel met België

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2023

A woont in België en ontvangt uit Nederland een regulier pensioen van € 23.817 en een afkoopsom van een niet-ingegane lijfrente van € 7.371. De afkoopsom wordt niet meegeteld bij de beoordeling van de € 25.000-grens in het pensioenartikel van het verdrag met België.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7351

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw belastingverdrag met Andorra

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2023

Op 13 oktober 2023 is een nieuw belastingverdrag met Andorra gesloten. Het nieuwe verdrag is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Tractatenblad 31 oktober 2023, Trb. 2023/128

Gepubliceerd in Nieuws