Rubriek: Belastingverdrag

Kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2023

Het eerste kwartaaloverzicht 2023 MLI en Nederlandse belastingverdragen is verschenen. Vanaf 1 januari 2023 is het MLI van toepassing in relatie met Bahrein. Vanaf 1 januari 2024 ook met China en Zuid-Afrika.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 februari 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Tijdsevenredig beloning toerekenen bij werken in meerdere landen

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2023

Een beroepschauffeur woont in Duitsland en rijdt in dienst van een Nederlandse werkgever. Hij rijdt ook dagen zowel in Nederland als in Duitsland. Voor deze werkdagen heeft Nederland niet het volledige heffingsrecht maar werktijdevenredig.

Bron: Bundesfinanzhof, 1 juni 2022, ECLI:DE:BFH:2022

Gepubliceerd in Nieuws

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland-Duitsland: herziening pensioenbepaling bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Bastiaan Didden Geschreven door
10-01-2023

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Op 1 januari 2023 is het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag Nederland-Duitsland in werking getreden.(1) Het protocol behelst een drietal wijzigingen.(2) Een van de wijzigingen, artikel IV van het wijzigingsprotocol, ziet op de pensioenbepaling (artikel 17). Meer concreet heeft deze herziening betrekking op het heffingsrecht ter zake van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen. Ten aanzien van deze uitkeringen komt het heffingsrecht nu toe aan het bronland. Aan de hand van een vergelijking tussen de situatie van vóór en na 1 januari 2023 zal deze specifieke wijziging in voorliggende bijdrage vanuit Nederlands oogpunt worden beschreven. Daarbij is vanzelfsprekend allereerst oog voor de achtergrond van deze herziening en de uitwerking in de praktijk, onder meer de vraag wat wordt verstaan onder ‘bepaalde’ socialezekerheidsuitkeringen?

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

Gebruikelijk loon van toepassing bij inwoner België

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2023

Q woont in België en is beherend vennoot en zaakvoerder van een Belgische CV. De CV is medebestuurder van een Nederlandse BV, waarvan Q 33% van de aandelen bezit. De gebruikelijk loonregeling is van toepassing.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7699

Gepubliceerd in Nieuws

Loon is niet volledig belast in het Verenigd Koninkrijk

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2023

M woont voor de nationale wet en het belastingverdrag in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk. M werkt voor een werkgever in het VK, zodat recht bestaat op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de 151 in het VK gewerkte dagen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7535

Gepubliceerd in Nieuws

Frankrijk en Zwitserland spreken thuiswerkregeling af

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2022

Frankrijk en Zwitserland hebben afgesproken dat telewerk mogelijk is tot 40% van de arbeidstijd per jaar zonder dat belastingheffing plaatsvindt in het woonland van de werknemer. De streefdatum van inwerkingtreding is 1 januari 2023.

Bron: Rijksoverheid Frankrijk, 22 december 2022

Gepubliceerd in Nieuws

België past toepassing evenredigheidsmethode aan

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2022

In België is een circulaire verschenen. België past de evenredigheidsmethode niet meer toe op inkomsten die tegen een afzonderlijk tarief belast zijn. Wel kunnen deze inkomsten nog belast zijn voor de gemeentebelastingen.

Bron: Fiscale Overheidsdienst Financiën, 7 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Alle inkomsten uit het VK van een piloot zijn belast in woonland

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2022

Het belastingverdrag Nederland – VK wijst het heffingsrecht over inkomsten van een in Nederland wonende piloot toe aan het woonland. Dat geldt ook voor de binnenlandse vluchten, de stand-by-dagen en de trainingsdagen in het VK.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 29 november 2022, ECLI:NL:PHR:2022:1128

Gepubliceerd in Nieuws

Arbitrage mogelijk voor belastingverdrag met Luxemburg

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2022

Nederland heeft met Luxemburg een overeenkomst gesloten over de toepassing van de arbitragebepaling van het Multilateraal instrument. De overeenkomst is van toepassing op verzoeken op onderling overleg-verzoeken ingediend op of na 1 augustus 2019.

Bron: Staatscourant, 25 oktober 2022, nr. 27480

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoop pensioen eigen beheer in Zuid-Korea belast

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2022

P woont in Zuid-Korea en koopt zijn in eigen beheer opgebouwde pensioen af. Omdat de afkoopsom niet rechtstreeks ten laste van de winst van de pensioen-BV is gekomen, maar ten laste van de pensioenreserve, heeft Nederland geen heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12396

Gepubliceerd in Nieuws