Rubriek: Belastingrecht

Gevolgen 30%-regeling i.v.m. vervallen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen

Rachel van Dijk Geschreven door
24-09-2016

Auteur: Rachèl van Dijk is als Consultant Tax verbonden aan Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (rachel.van.dijk@nl.ey.com)

Ik ga ervan uit dat u als lezer van dit vakblad op de hoogte bent van de inhoud van de 30%-regeling. Om deze reden ga ik in dit artikel niet uitgebreid in op alle finesses van de 30%-regeling. Kort gezegd houdt de 30%-regeling in dat indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een werkgever een forfaitaire belastingvrije kostenvergoeding (maximaal 30% van het fiscale loon) aan zijn werknemer kan verstrekken voor de extra kosten van het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. De belastingvrije kostenvergoeding wordt geacht alle zogenoemde ‘extraterritoriale kosten’ te dekken. In dit artikel behandel ik de positie van commissarissen (bij een NV of BV) en andere toezichthouders (bij een vereniging of stichting). Ik spreek alleen over commissarissen, maar bedoel beide categorieën toezichthouders.

Gepubliceerd in Vakblad 1, 2016

Recente ontwikkelingen: BPM op importauto’s

Heleen Elbert Geschreven door
24-09-2016

Auteur: Mr. H.A. (Heleen) Elbert, Fiscaal-jurist, autobelastingspecialist, promovenda autobelastingen www.elbertfiscaal.nl.

Het laatste halfjaar is er een hausse aan uitspraken gepubliceerd over de BPM heffing bij importauto’s. Dit betreft met name de import van gebruikte auto’s. De BPM-problematiek bij nieuwe auto’s is namelijk niet voor veel discussie vatbaar. Wat is er aan de hand in BPM-land? En waar kunt u uw voordeel mee doen, of loopt u onverwachte risico’s? In dit artikel beschrijf ik een aantal recente ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Gepubliceerd in Vakblad 1, 2016

Wat biedt Prinsjesdag 2016 voor grensoverschrijdend werken?

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2016

De fiscale voorstellen die op Prinsjesdag het daglicht hebben gezien bevatten een aantal maatregelen die gevolgen hebben voor het grensoverschrijdend werken. Uiteraard kennen alle wijzigingen een internationale context, maar voor de praktijk van het grensoverschrijdend werken zijn vooral de volgende onderwerpen in de wetsvoorstellen van belang:Belastingplan 2017 - Stimulering start-ups en de teruggaaf dividendbelasting en heffingvrij vermogen voor (kwalificerende) buitenlands belastingplichtigenOverige Fiscale Maatregelen 2017 - Heffing beloningen buitenlandse bestuurders en commissarissen en de intrekking spaarrenterichtlijnFiscale Vereenvoudigingswet 2017 - Afschaffen fictieve dienstbetrekking commissaris en de uitbreiding mogelijkheid tot verlegging van de inhoudingsplicht voor concernonderdelenWet Uitfasering Pensioen Eigen Beheer.

Het onderwerp beloningen buitenlandse bestuurders en commissarissen en de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking is onderwerp van de studieochtend 'Beloningen van (top)management en commissarissen' op 24 november 2016.Het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen Eigen Beheer is onderwerp van de studieochtend 'Afschaffing pensioen in eigen beheer' op 1 december 2016.

In het besloten deel vindt u per hierboven genoemd onderwerp een korte reactie en de tekst van de wetsvoorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan

Gepubliceerd in Nieuws