Rubriek: Belastingrecht

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers: nieuwigheden voor 2021

Sofie Matthys Geschreven door
05-02-2021

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Deloitte Private (smatthys@deloitte.com)

De corona-crisis was alom tegenwoordig in de wereld in 2020 en bij de start van 2021 ziet het ernaar uit dat dit nog wel eventjes zal duren. Uiteraard heeft dit een effect op de mobiliteit van werknemers, aangezien de meeste landen maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, waaronder een beperking op internationale reizen en het verplicht invoeren van thuiswerk voor alle werknemers. Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers en werknemers voor 2021.

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2021

De mededeling waarin de fiscale kwalificatie van buitenlandse socialezekerheidsstelsels is opgenomen is geactualiseerd. Een aantal stelsels zijn nieuw toegevoegd (Maleisië en Zuid-Afrika) en anderen zijn geactualiseerd of aangevuld (bijv. Duitsland, VK en Polen).

Bron: Ministerie van Financiën, 26 november 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Dubbele heffing DJ moet onder bezielende leiding rechter worden opgelost

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2021

Een DJ geniet inkomen als artiest van zijn vennootschap en LLC. De vennootschap en LLC kunnen de buitenlandse bronbelasting zelf niet verrekenen. Voor zover de LLC en de venootschap de bronbelasting niet kunnen verrekenen kan dat bij de artiest in privé worden verrekend.

Bron: Advocaat Generaal Wattel, 7 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:19

Gepubliceerd in Nieuws

3e uitgave nieuwsbrief loonheffingen Belastingdienst is uit

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2021

In de nieuwsbrief wordt ingegaan op de wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland met ingang van 1 januari 2021, de verlenging tot 1 juli 2021 van de diverse internationale coronamaatregelen en de Brexit.

Bron: Belastingdienst, 28 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Bronbelasting op royalty’s uit Uruguay kan niet worden verrekend

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2021

Dat Uruguay sinds 1 januari 2001 niet meer als ontwikkelingsland wordt aangemerkt voor de toepassing van de verrekeningsmethode in het besluit ter voorkoming van dubbele belasting Is niet in strijd met (on)geschreven rechtsregels en het EU-recht.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 6 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:5

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen - Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2021

Diverse fiscale coronamaatregelen zijn verlengd tot en met 30 juni 2021. Dat geldt ook voor de eenzijdige vrijstelling voor Duitse nettouitkeringen gerelateerd aan corona van inwoners van Nederland en de afspraken met Duitsland en België.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 21 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Kamervragen beantwoord over sporters en artiesten

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2021

In de Kamerbrief wordt het verdragsbeleid, de verrekening van buitenlandse bronbelasting en de mogelijk in te voeren belastingplicht voor buitenlandse sporters en artiesten nog eens toegelicht. Een uitgebreide bevestiging van eerdere standpunten.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 januari 2021 en 29 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Lumpsum naar Europol gedetacheerd politieman is belast loon

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2021

Een naar Europol gedetacheerde politie-ambtenaar krijgt een lumpsum toegekend vanwege blijvende gedeeltelijke invaliditeit. De lumpsum valt niet onder de interne heffing van Europol, maar is een belaste uitkering uit de vroegere dienstbetrekking bij de politie.

Bron: Rechtbank Den Haag, 10 december 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:12998

Gepubliceerd in Nieuws

FAQ Corona en belastingen in Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2021

Het Duitse Ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over de fiscale gevolgen van Corona. Onderwerpen als loonbelasting, grensarbeiders, vaste inrichting etc. komen aan de orde.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 28 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Pilot webmodule niet voor grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2021

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 online gegaan via de website van het Ondernemersplein. De webmodule is niet toepasbaar in grensoverschrijdende situaties.

Bron: Rijksoverheid, 11 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws