Rubriek: Belastingrecht

België past heffing niet-inwoners aan vanaf aanslagjaar 2015

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2017

Vanaf aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) past België de heffing van niet-inwoners aan. Er zijn nog drie categoriën niet inwoners, die in meer of mindere mate recht hebben op faciliteiten. De categorie ‘niet inwoners met een tehuis’ vervalt.

Bron: Circulaire 21 november 2016, nr. 38/2016 (nr. Ci.702.028

 

Gepubliceerd in Nieuws

Overzicht belastingverdragen per 1 januari 2017

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2017

Het belastingverdragenoverzicht is naar de stand van zaken per 1 januari 2017 bijgewerkt. Wijzigingen per 1 januari 2017 betreffen o.m. de verdragen met Ethiopië en Sint Maarten. Deze verdragen zijn in de loop van 2016 in werking getreden.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 januari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Huisvesting Poolse werknemers voor zuiveringsheffing geen gezin

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2017

Voor de zuiveringsheffing is door een uitzendbureau aan Poolse werknemers ter beschikking gestelde huisvesting niet aan te merken als een ‘met een gezin gelijkt te stellen leefeenheid’. De woning wordt aangemerkt als een bedrijfsruimte, waardoor een hoger zuiveringsheffing verschuldigd is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2016.

Gepubliceerd in Nieuws

Portugese exitheffing bij aandelenruil en overdracht onderneming is strijdig met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2017

Portugal kent bij een aandelenruil in combinatie met een emigratie een exit-heffing en een afrekenbepaling als het gehele vermogen van een onderneming wordt overgedragen naar een andere EU/EER-lidstaat. Omdat inwoners uitstel van belastingheffing kunnen krijgen tot het moment van realisatie, is de Portugese regeling strijdig met het EU-recht.

Bron: Europese Hof van Justitie, 21 december 2016, C-503/14

Gepubliceerd in Nieuws

Formele bestuurdersbegrip geldt ook voor belastingverdrag met Luxemburg

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2017

Een inwoner van Nederland is materieel aan te merken als bestuurder van een Luxemburgse vennootschap. Hij is echter niet op de voorgeschreven wijze als bestuurder benoemd en voldoet daarmee niet aan het formele criterium. Hij kwalificeert daarmee niet als “lid van de raad van bestuur’ als bedoeld in artikel 17 van het belastingverdrag met Luxemburg en heeft geen recht op voorkoming van dubbele belasting over zijn gehele beloning.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 7 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2775.

 

Gepubliceerd in Nieuws

2017 – De wijzigingen en de nieuwe bedragen

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2016

Op deze laatste dag van het jaar nemen we de belangrijkste wijzigingen en bedragen voor het jaar 2017 op. Het zijn de fiscale en de sociale zekerheidsuitkeringsbedragen en wijzigingen 2017. Verder ook de bedragen die in 2017 van belang zijn voor verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen en het herziene afkoopbedrag voor kleine pensioenen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Regels ter voorkoming van dubbele belasting aangepast

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2016

Het (eindejaars)besluit tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten gaat onder meer in op de wijziging van het Besluit voorkoming van dubbele belasting 2001. Aan de orde komen de wijzigingen van de regels ter voorkoming van dubbele belasting voor: box 3, aanwijzing van ontwikkelingslanden en afgezonderd particuliere vermogen.

Bron: Ministerie van Financiën, 29 december 2017.

Gepubliceerd in Nieuws

Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN bij inlening

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2016

De jaarlijkse aanpassing van de fiscale uitvoeringsregelingen is gepubliceerd. In de uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is vastgelegd dat uitleners en onderaannemers aan inleners en aannemers het BSN mogen verstrekken. Dit is van belang voor de vrijwaring of matiging van de keten- en inlenersaansprakelijkheid.

Bron: Regeling staatssecretaris van Financiën, 29 december 2016, nr. 2016-0000225960

 

Gepubliceerd in Nieuws

Woonlandfactoren vanaf 1 januari 2017 ook van belang voor invordering belastingen niet-inwoner

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2016

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de Leidraad Invordering 2008 aangepast. O.a. wordt ingevoerd dat bij de bepaling van de beslagvrije voet en de betalingscapaciteit van een niet-inwoner rekening wordt gehouden met de woonlandfactoren die ook voor de sociale zekerheid worden toegepast. De woonlandfactor geeft de verhouding tussen het kostenniveau van de noodzakelijke kosten levensonderhoud in het woonland en dat van Nederland aan.

Bron: Besluit van 22 december 2016, nr. 2016-218130

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarenden verzekerd in Nederland conform A1-verklaring SVB

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2016

Rechtbank Zeeland-Westbrabant heeft een viertal uitspraken gedaan betreffende de verzekeringsplicht van inwoners van Nederland die varen op de Rijn. In alle uitspraken concludeert de rechtbank dat de afgegeven A1-verklaringen door de SVB rechtsgeldig zijn en dat betrokkenen in Nederland verzekerd zijn.

Bron: Rechtbank Zeeland-Westbrabant, 18 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5321, ECLI:NL:RBZWB:2016:5319. ECLI:NL:RBZWB:2016:5320,  ECLI:NL:RBZWB:2016:5317.

Gepubliceerd in Nieuws