Rubriek: Belastingrecht

Reisbesluit Buitenland is dit jaar ingrijpender aangepast

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2017

Het reisbesluit buitenland voor ambtenaren is met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. De wijzigingen gaan verder dan de gebruikelijke jaarlijkse aanpassing van bedragen. Het besluit is van belang omdat de genoemde vergoedingen ook voor werknemers vrijgesteld zijn, op een enkele uitzondering na.

Bron: Staatscourant, 31 december 2016, nr. 68974

 

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot werkt in dienstbetrekking en is geen ondernemer

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2017

Een piloot die via een bemiddelingsovereenkomst werkt voor een vliegtuigmaatschappij is geen ondernemer, maar geniet loon uit dienstbetrekking. De inspecteur staat een bepaalde kostenaftrek toe. De rechtbank vraagt zich af of wel recht bestaat op kostenaftrek bij loon uit dienstbetrekking.

Bron: Rechtbank Gelderland, 13 januari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:224.

 

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse wet aangepast: ontslaguitkeringen zijn belast in het werkland

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2017

De Duitse bondsdag heeft de wetgeving aangepast aan de EU-bijstandsrichtlijn. Eén van de bepalingen die in die wet is opgenomen, betreft de belastingheffing over ontslaguitkeringen. In de wet lijkt te zijn opgenomen dat ontslaguitkeringen belast moeten worden volgens de regels van het in 2014 gewijzigde OESO-commentaar. Dat betekent dat Duitsland omgaat naar heffing in het werkland vanaf 1 januari 2017.

Bron: Deutscher Bundestag, 2 december 2016, Drucksache 717/16

 

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting kent geen onbeperkte terugwerkende kracht

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2017

503.

Gepubliceerd in Nieuws

Reparatiemaatregel 2009 conserverende aanslag pensioen is in strijd met belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2017

Volgens een nog niet gepubliceerde uitspraak van een rechtbank, is de reparatiewetgeving uit 2009 betreffende de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente in strijd met de goede verdragstrouw. Het gaat dan om de wetgeving dat bij een emigratie naar een land waabij Nederland niet het heffingsrecht heeft over een afkoop, Nederland uitsluitend de eerder betaalde premies terugneemt door het opleggen van een conserverende aanslag. De casus betreft een emigrant naar Israël.

Bron: futd.nl, 12 januari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Britten willen 'immigration skills charge' gaan heffen per 1 april

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2017

De Britse regering heeft voorgesteld per ingehuurd geschoold personeelslid 1.150 euro per jaar in rekening te gaan brengen, een zgn. ‘immigration skills charge’. Per 1 april willen ze dit gaan invoeren voor gekwalificeerde werknemers van buiten de EU/EER. Na de Brexit wil men deze ‘charge’ ook gaan heffen voor werknemers uit de EU/EER.

Bron: ANP en Bloomberg, 11 januari 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Emigratie of immigratie 2015? De voorlopige of definitieve aanslag over 2015 kan fout zijn

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2017

De voorlopige of definitieve aanslag over 2015, als sprake is van een emigratie of immigratie in 2015 (M-biljet), kan volgens de Belastingdienst een fout bevatten. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kan fout verwerkt zijn. De Belastingdienst herstelt de fout zelf.

Bron: Belastingdienst.nl

 

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoonster België doet vereiste aangifte maar is belasting- en premieplichtig in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2017

Belanghebbende, inwoner van België en werkzaam voor een Nederlandse werkgever, maakt niet aannemelijk buiten Nederland haar dienstbetrekking vervuld te hebben. Daarmee is ze belasting- en premieplichtig in Nederland. Een van datum en handtekening voorzien voorblad van de aangifte met een toelichtende brief over belasting- en premieplicht kan een vereiste aangifte zijn, als de inspecteur anderszins op de hoogte is van de relevante gegevens.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 september 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6158

 

Gepubliceerd in Nieuws

Loon Belgische consultant voor 80% belast in Nederland, sociaal verzekerd in België

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2017

Een inwoner van Nederland werkt via een Belgische vennootschap voor Nederlandse opdrachtgevers. Hij werkt 20% van zijn tijd in België. De Nederlandse inspecteur heeft de 80% van het loon, vanwege het werken in Nederland, terecht belast. Onder de toepassing van VO 1408/71 was belanghebbende verzekerd in België.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 september 2016, nr. BRE 15/7802

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad - Regeling over ontslagvergoeding met Duitsland is strijdig met belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
06-01-2017

Ook volgens de Hoge Raad is de regeling uit 2007 over ontslagvergoedingen, die Nederland met Duitsland heeft afgesproken, een vorm van treaty-override en dus strijdig met het belastingverdrag. Belanghebbende kan zich beroepen op het verdrag en de inspecteur mag de regeling uit 2007 niet toepassen.

Bron: Hoge Raad, 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:6

 

Gepubliceerd in Nieuws