Rubriek: Belastingrecht

Afkoopsom ontslagstamrecht Shell-expat belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-02-2017

Een SHELL-medewerker werkte in de VS en kreeg daar zijn ontslag aangezegd. Hij keerde terug naar Nederland en ging in Nederland met garden leave. SHELL Nederland kende hem een stamrecht toe. Het stamrecht werd ingebracht in een Nederlandse stamrecht-BV en is afgekocht in 2014. De afkoopsom is belast in Nederland.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 18 januari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:25

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse woning gaat naar box 3 door aankoop buitenlandse woning tijdens uitzending

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2017

Een uitgezonden ambtenaar werkt in NATO-verband in Duitsland. Hij koopt daar een eigen woning, die zijn hoofdverblijf is. Door de aankoop is de fiscaal aantrekkelijke uitzendregeling voor de eigen woning niet meer van toepassing, de woning gaat over naar box 3.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 december 2016, ECLI:RBZWB:2017:8434.

Gepubliceerd in Nieuws

Registratie geïmporteerde auto voor BPM op basis prijs die handelaar betaalt aan particulier

Tamara Veldkamp Geschreven door
30-01-2017

Bij het importeren van een gebruikte auto moet voor de BPM de afschrijving berekend worden van de historische nieuwprijs aan de hand van de prijs die een handelaar aan een particulier betaalt bij aankoop van gelijksoortige in Nederland geregistreerde personenauto’s

Bron: Hoge Raad, 27 januari 217, ECLI:NL:HR:2017:76, ECLI:NL:HR:2017:45

Gepubliceerd in Nieuws

Een geïmporteerde auto is voor de BPM nieuw als die niet of nauwelijks gebruikt is

Tamara Veldkamp Geschreven door
30-01-2017

Voor de BPM moet onder een nieuwe personenauto worden verstaan een auto die na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks in gebruik is geweest. Dat is niet anders als de auto eerst in het buitenland op een kenteken is gezet. Het BPM-tarief van het jaar van registratie in Nederland is van toepassing.  De BPM-heffing is niet in strijd met het EU-recht. Bron: Hoge Raad, 27 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:78 en ECLI:NL:HR:2017:79

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad: Geen heffingsrecht fictief loon

Kas van der Meulen Geschreven door
26-01-2017

Auteur: mr K.A. van der Meulen, TTT-Group, www.ttt-group.com (kas.van.der.meulen@ttt-group.com)

Al jaren bestaan discussies over de doorwerking in belastingverdragen van nationaalrechtelijke ficties. Heeft de Hoge Raad deze discussie nu beëindigd? In dit artikel aandacht voor het arrest van 18 november 2016 waarin de Hoge Raad beslist dat de gebruikelijkloonregeling van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) niet kan worden toegepast ten aanzien van een in Portugal wonende buitenlands belastingplichtige bestuurder en aanmerkelijkbelanghouder van een Nederlandse besloten vennootschap. De vraag wanneer Nederlandse heffing over een fictief bedrag, dat (dus) hoger is dan het feitelijk aan aanmerkelijkbelanghouders uitbetaalde loon, doorwerking heeft in belastingverdragen lijkt hiermee ook te kunnen worden beantwoord.

Gepubliceerd in Vakblad 4, 2017

Uitfasering pensioen eigen beheer – deel 1: Pensioen-BV in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2017

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Na jaren discussie over het pensioen in eigen beheer van de directeur-groot-aandeelhouder (dga), wordt de pensioenopbouw in eigen beheer afgeschaft. Op welke datum het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer(1) ingaat, is nog niet bekend op het moment van het schrijven van dit artikel. Op verzoek van staatssecretaris Wiebes is medio december 2016 de stemming over dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer uitgesteld.

De internationale aspecten van het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer wil ik in twee artikelen nader toelichten. In het tweede artikel ga ik uitgebreid in op de situatie waarbij de pensioengerechtigde in het buitenland woont en het pensioen wil afkopen of omzet in een oudedagsverplichting. Ook de premieheffing komt in het tweede deel aan de orde. In dit eerste deel ga ik in op de gevolgen van het wetsvoorstel voor in het buitenland gevestigde pensioenlichamen. Ik ga in dit artikel uit van het wetsvoorstel zoals de stand van zaken was op 1 januari 2017.

Gepubliceerd in Vakblad 4, 2017

Lucht- en scheepvaartpersoneel - heffing onder het nieuwe belastingverdrag Nederland - Duitsland

Karima Taouil Geschreven door
26-01-2017

Auteur: Karima Taouil, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, sectie People Advisory Services, (karima.taouil@nl.ey.com)

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland heeft lange tijd op zich laten wachten. Uiteindelijk is het gewijzigde verdrag vanaf 1 januari 2016 van toepassing geworden, nadat het eerst meerdere keren uitgesteld is geweest. Voor het jaar 2016 kunnen personen nog – eenmalig – kiezen voor de regels onder het oude verdrag. Vanaf 2017 bestaat die keuze echter niet meer en is de nieuwe verdragstekst op iedereen van toepassing. Wat deze nieuwe regels precies inhielden voor lucht- en scheepvaartpersoneel, dat was – ondanks de langdurige verdragsonderhandelingen - tot voor kort nog onduidelijk. Recent is hier dan eindelijk verandering in gebracht.

Gepubliceerd in Vakblad 4, 2017

De onbewuste salary split met Duitsland

Luc ten Bokum Geschreven door
26-01-2017

Auteur: Luc ten Bokum MB RB, eigenaar LTB Belastingadvies (info@ltb-belastingadvies.nl)

Voornamelijk in de grensstreek met Duitsland zie je dat steeds meer Nederlanders een baan vinden in Duitsland. Veel van deze personen werken grensoverschrijdend (wereldwijd) en/of werken een aantal dagen per week vanuit huis in Nederland. Veelal wordt gedacht dat het gehele salaris in Duitsland is belast omdat de werkgever in Duitsland gevestigd is. Maar is dit ook echt het geval?

Gepubliceerd in Vakblad 4, 2017

Duitsland geeft uitleg over pensioenartikel belastingverdrag met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2017

Duitsland heeft een uitleg gegeven over art. 17 (pensioenartikel) van het belastingverdrag Nederland – Duitsland 2012. Onder andere wordt ingegaan op het competente Finanzamt, overgangsrecht voor 2016, definitie sozialversicherungsrenten, sourcing rule, verrekeningsmethode en de (un)beschränkte Steuerplicht.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 24 januari 2017, nr. IV B 3 – S 1301-NDL/15/10002

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffingsaanslag BPM niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2017

Een in Nederland wonende woonwagenbewoner rijdt in een auto met Duits kenteken op de Nederlandse openbare weg. Hij wordt daar meerdere malen ‘gespot’. Op vragen naar het hoe en waarom, reageert hij niet. Het Gerechtshof is van mening dat de naheffing van BPM en de boete van 50% terecht is. De naheffing is niet in strijd met het EU-recht omdat bij de belastingheffing direct rekening wordt gehouden met de waardevermindering en de gebruiksduur van de auto.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 september 2016, nr. 14/00600

Gepubliceerd in Nieuws