Rubriek: Belastingrecht

Uitfasering pensioen eigen beheer - deel 2: Pensioengerechtigde woont in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2017

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Na jaren discussie over het pensioen in eigen beheer van de directeur-groot-aandeelhouder (dga), wordt de pensioenopbouw in eigen beheer afgeschaft. Op welke datum het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer(1) ingaat, is nog niet bekend op het moment van het schrijven van dit artikel. Op verzoek van staatssecretaris Wiebes is medio december 2016 de stemming over dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer uitgesteld.

Gepubliceerd in Vakblad 5, 2017

Conserverende aanslag pensioen niet in strijd met belastingverdrag Zweden

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2017

Een conserverende aanslag betreffende pensioenen opgelegd bij een emigratie naar Zweden is niet in strijd met het belastingverdrag met Zweden. In het belastingverdrag met Zweden is een bepaling opgenomen die bij bijv. afkoop de heffing aan Nederland kan toewijzen. Dit rechtvaardigt het opleggen van een conserverende aanslag.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 18 november 2016

 

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ - Verlengde navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing op Zwitserse effectenrekening

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2017

Het openen van een effectenrekening bij een bank, valt onder het vrij verkeer van kapitaal. In 2009 is al beslist dat de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar EU-rechtelijk toegestaan is, mits een redelijke voortvarendheid wordt toegepast bij het opleggen van de navorderingsaanslag. De standstillbepaling maakt mogelijk dat bij een Zwitserse bankrekening de verlengde navorderingstermijn gehanteerd kan worden, zonder de voortvarendheidseis.

Bron: Hof van Justitie, 15 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:119 

Gepubliceerd in Nieuws

OESO vindt dat Nederland de regelgeving voor buitenlandse kenniswerkers kan verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2017

De OESO heeft een rapport geschreven genaamd 'Recruiting Immigrants Workers: The Netherlands 2016'. In het rapport gaat de OESO in 236 blz. in op de Nederlandse migratieregels voor kenniswerkers. Er kan volgens de OESO het een en ander verbeterd worden en doet daartoe de nodige aanbevelingen.

Bron: OESO

Gepubliceerd in Nieuws

Overzicht van de door Duitsland gesloten belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
10-02-2017

Net als Nederland, publiceert Duitsland ook een overzicht van de door Duitsland gesloten belastingverdragen. Bij 'lees meer' vindt u het overzicht naar de stand van zaken van 1 januari 2017.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 18 januari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Hof van Justitie EU - Aftrek Spaanse eigen woning evenredig toerekenen bij inkomen uit meerdere landen

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2017

Een inwoner van Spanje heeft nooit belast inkomen gehad in Spanje. Nederland moet hem 60% van zijn fiscale voordeel voor de eigen woning verlenen, nu 60% van zijn wereldinkomen in Nederland belast is. Zwitserland moet 40% van de Zwitserse fiscale voordelen verlenen, omdat 40% van het inkomen in Zwitserland belast is.

Bron: Hof van Justitie, 9 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:102

Gepubliceerd in Nieuws

Sporter krijgt voorkoming voor trainingen met sportclub in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2017

Een sporter werkt voor een sportclub en geniet ook inkomsten van de sportbond omdat hij in het nationale team meespeelt. Hij traint in het buitenland met de sportclub. Hij krijgt alleen een voorkoming van dubbele belasting voor de inkomsten die hij ontvangt van de sportclub en niet voor zijn inkomsten van de sportbond.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6797

 

Gepubliceerd in Nieuws

Alternatief voor DigiD is ook voor niet-inwoners beschikbaar

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2017

De Belastingdienst is een pilot gestart, waar men ook zonder DigiD kan inloggen op Mijn Belastingdienst. Via iDIN en Idensys is inloggen ook mogelijk voor max. 300.000 mensen. Vooral banken gebruiken deze methode al. Deze methoden kunnen ook gebruikt worden als men in buitenland woont. 

Bron: Belastingdienst, 6 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Reparatiemaatregel 2009 conserverende aanslag pensioen is in strijd met belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2017

De reparatiewetgeving uit 2009 betreffende de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente is volgens Rechtbank Den Haag in strijd met de goede verdragstrouw. Het gaat dan om de wetgeving dat bij een emigratie naar een land waabij Nederland niet het heffingsrecht heeft over een afkoop, Nederland uitsluitend de eerder betaalde premies terugneemt door het opleggen van een conserverende aanslag. De casus betreft een emigrant naar Israël. Eerder hebben we melding gemaakt van deze uitspraak, maar nu is de uitspraak gepubliceerd.

Bron: Rechtbank Den Haag, 27 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16251

 

Gepubliceerd in Nieuws

Uitkering uit ontslagstamrecht in de vorm van een lijfrente is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2017

Een uitkering uit een ontslagstamrecht in de vorm van een lijfrente, maakt dat op basis van het pensioenartikel en de daarin opgenomen lijfrente-definitie in het verdrag met de Verenigde Staten, woonland Nederland het heffingsrecht heeft. Dat de dienstbetrekking nagenoeg uitsluitend buiten Nederland is vervuld, maakt dat niet anders.

Bron: Conclusie A-G NIessen, 18 januari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:26

 

Gepubliceerd in Nieuws