Rubriek: Belastingrecht

Bestuurder BV woont niet in Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2017

Bestuurder van een Nederlandse BV woont volgens het Gerechtshof in Nederland en niet in Zwitserland. De inschrijving en de woning in Zwitserland maken dat niet anders. Het centrum van levensomstandigheden ligt in Nederland, waar zijn echtgenote woont en waar hij regelmatig is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 22 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5750

Gepubliceerd in Nieuws

Ontheffing beschikking SVB kan niet aan de orde worden gesteld in belastingprocedure

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2017

Belanghebbende woont in Nederland en ontvangt een Belgische arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hij is volgens de Europese verordening verzekerd in Nederland, maar de SVB kan ontheffing verlenen (art. 22 BUB). Bij een geschil over de datum van ontheffing is de belastingrechter niet bevoegd. Belanghebbende had bezwaar moeten maken tegen de ontheffing en niet tegen de belastingaanslag.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 10 november 2016 ECLI:NL:GHSHE:2016:5007

 

Gepubliceerd in Nieuws

Aangiftetijd: Vrijstelling ZVW voor militairen en Compensatieregeling met Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
06-03-2017

Bij het doen van de belastingaangifte van al dan niet in het buitenland wonende Nederlandse militairen gaat het regelmatig mis. Vooral bij het vermelden van de vrijstelling voor de premies Zorgverzekeringswet worden veel fouten gemaakt. De Belastingdienst heeft een invulinstructie gegeven. Ook geeft de Belastingdienst hulp voor het toepassen van de compensatieregeling in het belastingverdrag met Duitsland.

Bron: Belastingdienst - Fiscaal forum dienstverleners – 2 en 3 maart 2017

Gepubliceerd in Nieuws

HR - Onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting kent geen onbeperkte terugwerkende kracht

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2017

In de tijd onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting (art. 66, derde lid SW) voor buitenlandse vermogen is niet van toepassing als de navorderingstermijn die voor de invoering van de nieuwe wetgeving gold al verlopen is. Uit de bepaling blijkt niet dat een onbeperkte terugwerkende kracht beoogd is.

Bron: Hoge Raad, 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:356

Gepubliceerd in Nieuws

Revisierente verschuldigd over volledige lijfrenteafkoopsom

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2017

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat bij een afkoop van een lijfrente ook revisierente berekend moet worden over het rendement in de lijfrentepolis. Belanghebbende was van mening dat de revisierente alleen gerekend mag worden over de in het verleden afgetrokken premies.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1064

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen beantwoord over uitfaseren pensioen eigen beheer en inwoner van België

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2017

Gevolgen uitfaseren pensioen eigen beheer: De staatssecretaris is van mening dat Nederland het heffingsrecht heeft over de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer, als de DGA in België woont. Onduidelijk is nog of België de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting als een belastbaar moment ziet. Over onder meer dit aspect, wil de staatssecretaris in overleg treden met de Belgen.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel 34662, 28 februari 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland kent ook een vrijstelling voor hogere kosten levensonderhoud (COLA)

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2017

Voor de Duitse belastingheffing van door Duitse werkgevers naar het buitenland uitgezonden werknemers, kan de werkgever een belastingvrije vergoeding van de extra levensonderhoudskosten verstrekken. Deze vergoeding wordt ook wel de ‘cost of living-allowance’ (COLA) genoemd.

Bron: Bundesfinanzministerium, 29 december 2016

Gepubliceerd in Nieuws

Opgaaf wereldinkomen 2015 is niet altijd nodig

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2017

De Belastingdienst informeert deze week met een brief een grote groep burgers over het formulier Opgaaf Wereldinkomen. Het formulier is nodig om het wereldinkomen vast te stellen op verzoek van Zorginstituut Nederland (vanaf 1 januari 2017 het CAK) en/of Belastingdienst Toeslagen. Het formulier is voor een aantal situaties niet meer nodig. Een ingeleverd formulier neemt de Belastingdienst niet in behandeling en als het nog formulier nog niet ingeleverd is, hoeft dan niet alsnog. 

Bron: Belastingdienst, Fiscaal forum dienstverleners, 27 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

In de aangifte LB moet ook niet belast loon worden opgenomen

Carlo Douven Geschreven door
27-02-2017

Ook als de werknemer of pensioengerechtigde niet in Nederland verzekerd is of op grond van het belastingverdrag het loon niet (volledig) in Nederland belast is, moet het loon of de pensioenuitkering opgenomen worden in de loonaangifte. Het bedrag van de inhoudingen bedraagt dan nihil.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, nieuwsbrief 16 – 22 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Circulaire bespreekt nieuwe gewestelijke belastingregels in de BNI

Andy Cools Geschreven door
25-02-2017

Auteur: Dr. Andy Cools, werkzaam bij de belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Een recente Belgische circulaire bespreekt de wijzigingen die door de Wet van 8 mei 2014 aan de wettelijke bepalingen van de belasting van niet-inwoners – natuurlijke personen (BNI) werden aangebracht (Circulaire AAFisc Nr. 38/2016 (nr. Ci.701.028) dd. 21.11.2016). In hoofdorde gaat het om een samenvatting van de wetgeving.

Gepubliceerd in Vakblad 5, 2017