Rubriek: Belastingrecht

Loon waarvoor niet meer gewerkt is, is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2021

X is bestuurder van een Nederlandse BV. Hij emigreert in maart 2015 naar Costa Rica en krijgt in 2015 zijn loon doorbetaald. Na een arbeidsconflict in 2014 heeft X niet meer feitelijk gewerkt. De dienstbetrekking wordt geacht geheel in Nederland te zijn vervuld.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 28 januari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:108

Gepubliceerd in Nieuws

België past methode voorkoming dubbele belasting aan

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2021

Binnenkort komt de circulaire uit waarin staat dat bijv. lijfrenten en ontslagvergoedingen waarover België geen heffingsrecht op grond van het belastingverdrag met Nederland, niet meer onder het progressievoorbehoud vallen.

Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 10 februari 2021, CRIV 55 COM 376

Gepubliceerd in Nieuws

De internationale gegevensuitwisseling gaat goed maar kan beter

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2021

In een antwoord op kamervragen wordt de praktijk van de internationale gegevensuitwisseling nader toegelicht. De staatssecretaris wil de country-by-country-rapportages publiek maken en de gegevensuitwisseling van crypto-valuta gaan bevorderen.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 februari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Wereldinkomen bepaalt niet de arbeidskorting inwoner Costa Rica

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2021

X is in 2015 geëmigreerd naar Costa Rica. Voor de berekening van de hoogte van de arbeidskorting moet alleen het in Nederland belaste inkomen in aanmerking worden genomen en niet het wereldinkomen. Nu is het woord aan de Hoge Raad.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 25 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:65

Gepubliceerd in Nieuws

Beroep tegen afwijzing onderlinge overlegprocedure moet bij Raad van State

Carlo Douven Geschreven door
12-02-2021

De RvS bevestigd dat de toepassing evenredigheidsmethode sinds de invoering van de progressieve heffing in box 3 juist is en kan leiden tot een hogere belastingheffing. Ook is de door Duitsland en Frankrijk geheven dividendbelasting juist.

Bron: Raad van State, 3 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:205 en 206

Gepubliceerd in Nieuws

Schumacker-leer leidt voor inwoner Frankrijk tot faciliteiten in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10-02-2021

Een inwoner van Frankrijk heeft een in Frankrijk belaste AOW-uitkering van 13.676. Zijn pensioen is in Nederland belast. Het in Frankrijk belaste inkomen is te gering om in Frankrijk volledig faciliteiten en de belastingvrije som te gelde te maken. Dan moet Nederland (ook) faciliteiten verlenen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 januari 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:359

Gepubliceerd in Nieuws

Individuele doorbelasting bij materiële werkgever niet vereist

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2021

Volgens het Gerechtshof is geen sprake van een materiële werkgever. De beloning van de werknemer wordt niet individueel doorbelast, maar met een service fee. Het Gerechtshof volgt niet de Hoge Raad uit 2006, maar het in 2010 gewijzigde OESO-commentaar.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 december 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3851

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse artiesten en sporters in het buitenland

Dick Molenaar Geschreven door
06-02-2021

Auteur: Dr. Dick Molenaar, werkzaam bij All Arts Belastingadviseurs en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie Fiscaal Recht

Nederlanders gaan makkelijk de grens over en dat geldt ook voor artiesten en sporters(1). Zij doen vaak optredens in het buitenland, zoals DJ’s, operazangers en -zangeressen, orkesten, popgroepen, theatergezelschappen, voetbalteams, wielrenners, schaatsers, tennissers, golfers, esporters en zo meer. In het buitenland krijgen ze vaak te maken met belastingheffing, waartegenover ze in Nederland voorkoming van dubbele belasting willen krijgen. In dit artikel worden de regels daarvoor op een rij gezet, waarbij ook de sociale zekerheid zal worden besproken(2).

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

Auteursrechten: in België wordt creativiteit fiscaal beloond

Sofie Jacobs Geschreven door
06-02-2021

Auteurs: mr. Sofie Jacobs en Eli Boudreaux, werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law) en werkzaam als tax consultant bij Peeters Euregio Law & Tax (e.boudreaux@euregio.tax)

België kent een zeer gunstig fiscaal regime voor inkomsten uit auteursrechten. Dit stelsel heeft immers tot gevolg dat inkomsten, die in de personenbelasting normaliter gekwalificeerd worden als beroepsinkomsten en onderworpen zijn aan de progressieve tarieven, door een wettelijke fictie geconverteerd worden in roerende inkomsten. Doordat deze inkomsten gekwalificeerd worden als roerende inkomsten, kunnen zij genieten van een afzonderlijk belastingtarief van slechts 15%. Daar komt nog eens bij dat het begrip ‘auteursrechten’ zeer ruim wordt geïnterpreteerd. Zowel werknemers als zelfstandigen en bedrijfsleiders kunnen van deze fiscale incentive genieten. Het fiscaal gunstregime voor auteursrechten biedt dan ook een aantal interessante opportuniteiten voor creatieve en innovatieve ondernemers en werknemers. In grensoverschrijdende context wordt dit regime echter weinig toegepast, wellicht omdat Nederlandse ondernemers hiermee niet bekend zijn. Nederland kent immers geen gelijkaardig regime.

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

Brexit (deel 1): De gevolgen voor de belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2021

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

We gaan in het vakblad een serie artikelen publiceren over de Brexit. Dit is het eerste artikel in deze reeks. In dit artikel zal ik in algemene zin op de Brexit ingaan en me daarna richten op de gevolgen voor de loon- en de inkomstenbelasting. In andere artikelen wordt nader ingegaan op de sociale zekerheid en het rechtmatig verblijven en werken.

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021