Rubriek: Belastingrecht

Veranderingen voor Poolse arbeidsmigranten

M. Zimmerman(aut) Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Marco Zimmerman, werkzaam bij Mazars Belastingadviseurs te Breda als specialist loonheffingen (marco.zimmerman@mazars.nl)

Met ingang van 1 januari 2021 is een belangrijke verandering opgetreden in de Poolse wetgeving, die met name onder Poolse arbeidsmigranten voor veel beroering heeft gezorgd. In deze bijdrage ga ik in op de wijzigingen en illustreer ik aan de hand van enkele berekeningen het netto-effect voor de werknemers.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Bundesarbeitsgericht: "Crowdworker" heeft status van werknemer

Torsten Viebahn Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt / Fachanwalt für Arbeitsrecht (viebahn@strick.de) bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Crowdworkers zijn personen die opdrachten aannemen via een crowdsourcing platform. Op 1 december 2020 heeft het Duitse Bundesarbeitsgericht besloten dat deze crowdworkers onder bepaalde omstandigheden als werknemers moeten gelden. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Als sprake is van een dienstverband heeft de betrokkene recht op betaald verlof, loondoorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming etc. Bovendien zijn er ook gevolgen op het vlak van arbeidsrecht en sociale verzekeringen.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Vrijstellingsmethode in belastingverdrag België/VAE verder geduid

Andy Cools Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de sectie internationaal belastingrecht bij de Belastingdienst. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In een recent arrest heeft het hof van beroep van Antwerpen verdere duiding gegeven aan de vrijstellingsmethode in het belastingverdrag met de VAE (Antwerpen, 15 september 2020, Rolnummer 2019/AR/579). In deze bijdrage sta ik stil bij de invulling van de vrijstellingsmethode door België in een aantal belastingverdragen. De tegenstrijdige visies van o.a. de Rulingcommissie en het hof van beroep van Antwerpen worden geduid.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Inwoners van België en Frankrijk: geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige, maar wel subjectieve belastingvoordelen

Jan de Voogd Door
11-03-2021

Auteur: Drs. Jan de Voogd, zelfstandig adviseur (voogdj@hotmail.com)

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, die veel zaken over de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (KBB) behandelt, deed onlangs twee interessante uitspraken. Dit zijn van deze rechtbank de eerste gepubliceerde uitspraken betreffende de KBB waarin de belastingplichtige in het gelijk wordt gesteld, maar niet op basis van kwalificeren. Eerdere uitspraken hadden vooral betrekking op het claimen van partnervoordelen van een niet-kwalificerende partner, de wens ook buiten het geografische bereik van de KBB-regeling die van toepassing te laten verklaren, het opeisen van Nederlandse voordelen terwijl in het immigratiejaar in de woonstaat nog geen belastingplicht ontstond, of op het opeisen van (niet bestaand) overgangsrecht. Daarbij werden belastingplichtigen steeds in het ongelijk gesteld. De rechtbank legt in deze twee uitspraken vooral uit hoe het woonstaatcriterium uit de Schumackerdoctrine geïnterpreteerd moet worden. Niettemin blijven er nog veel vragen open.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Coronavirus-maatregelen: Overeenkomst met België is verlengd tot 1 juli 2021

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2021

Ook België heeft bevestigd dat de Covid-19-afspraken tussen Nederland en België voor grensarbeiders zijn verlengd tot 1 juli 2021. België gaat met Duitsland en Luxemburg nog in gesprek over deze verdere verlenging.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 5 maart 2021 (en Stcrt. 18 maart 2021, 12553)

Gepubliceerd in Nieuws

Coronacrisis-maatregelen: Besluit Fiscale noodmaatregelen verlengd

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2021

In het besluit zijn de nodige maatregelen gewijzigd. Tot 1 juli 2021 zijn verlengd de maatregelen inzake de heffing over de Duitse netto-uitkeringen en de versoepeling van de administratieve lasten rondom de identificatieplicht van nieuwe werknemers.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot ontvangt loon van Brits uitzendbureau

Carlo Douven Geschreven door
05-03-2021

X woont in Nederland en vliegt als piloot bij Ryanair via een Brits uitzendbureau. Van het uitzendbureau heeft X betalingen ontvangen op buitenlandse bankrekeningen. De betalingen zijn aan te merken als loon en niet als winst uit onderneming.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 12 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:20

Gepubliceerd in Nieuws

Uitgezonden ambtenaar heeft geen eigen woning meer

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2021

Een ambtenaar is uitgezonden naar Rusland. Nadat de zoon terugkomt naar haar woning in Nederland en een eigen huishouding gaat voeren, gaat de woning over naar box 3. Dat ze fictief binnenlands belastingplichtige is, maakt dat niet anders.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 3 februari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:249

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ EU - Bronheffing hoeft niet volledig te worden gecompenseerd

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2021

De verrekening van dubbele belasting waarbij de beperking van de verrekening van een buitenlandse bronheffing beperkt is tot de maximale heffing in het woonland over dat inkomen, is niet in strijd met het EU-recht (vrij verkeer van kapitaal).

Bron: Hof van Justitie EU, 25 februari 2021, ECLI:EU:C:2021:136

Gepubliceerd in Nieuws

Bewijslast kraakwacht-situatie rust op eigenaar

Carlo Douven Geschreven door
26-02-2021

Gebruik van de eigen woning door een kraakwacht bijvoorbeeld bij uitzending van werknemers, wordt niet aangemerkt als het ter beschikking stellen aan een derde. Onder meer een door partijen getekende kraakwachtovereenkomst is hierbij van belang.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 december 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:4101

Gepubliceerd in Nieuws