Rubriek: Belastingrecht

Onbeperkte voortzetting van een buitenlandse aanvullende pensioenregeling bij werken in Nederland?

Bastiaan Didden Geschreven door
01-07-2021

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

In dit vakblad is al diverse malen aandacht besteed aan de belastingheffing over Nederlandse pensioenuitkeringen in België.(1) De casus die ik in deze bijdrage bespreek, ziet echter op een inbound-situatie in de opbouwfase. Het betreft een casus waarbij een Belgische werknemer onbeperkt (wat betreft tijdsduur) wenst te blijven deelnemen aan zijn Belgische aanvullende pensioenregeling tijdens het werken in Nederland. Op 9 april 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in deze casus.(2) In onderhavige annotatie zal ik dit arrest en enkele voor de praktijk relevante wetenswaardigheden uitlichten.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

België: Franse dividenden ontvangen door Belgisch inwoners – verrekening van buitenlandse bronheffing

Sofie Matthys Geschreven door
01-07-2021

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

De Belgische fiscus heeft zich na een jarenlange juridische strijd toch neergelegd bij het arrest van het Hof van Cassatie over de verrekening van de Franse bronheffing. Wat heeft dit voor implicaties voor Belgen die Franse dividenden genieten?

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Btw: eindelijk een One-Stop-Shop voor de webshop

Sofie Jacobs Geschreven door
01-07-2021

Auteurs: mr. Sofie Jacobs en Eli Boudreaux, respectievelijk werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law) en werkzaam als tax consultant bij Peeters Euregio Law & Tax (e.boudreaux@euregio.tax)

Door de toenemende globalisering en digitalisering van de verkoop van goederen en diensten komen webshops steeds vaker in aanraking met buitenlandse btw. Hierdoor rees de vraag naar een vereenvoudigde btw-regelgeving voor webshops. De Europese Unie kwam aan deze vraag tegemoet door de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce. De nieuwe regels zijn in werking getreden op 1 juli 2021 en zouden de btw-heffing op grensoverschrijdende ‘internetverkopen’ van goederen en diensten aan consumenten moeten vereenvoudigen. Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Werkgever wijst 30%-vergoeding niet aan als eindheffingsbestanddeel

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2021

Tijdens een periode van garden leave ten gevolge van een non-actief-stelling, heeft een werkgever de 30%-regeling niet aangewezen als eindheffingsbestanddeel De werknemer kan dan bij bezwaar de toepassing van de 30%-regeling niet afdwingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 10 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1680

Gepubliceerd in Nieuws

Ook voor 30%-regeling geldt loonbegrip LB in de IB

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2021

Voor het loonbegrip in de inkomstenbelasting wordt aangesloten bij het loonbegrip voor de loonbelasting. Als de werkgever de 30%-regeling niet heeft toegepast, kan ook in de inkomstenbelasting de 30%-regeling niet worden toegepast.

Bron: Rechtbank Den Haag, 27 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:13259

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Internationale maatregelen verlengd tot 1 oktober 2021

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2021

Op de website van de SVB staat dat de coronamaatregelen in relatie met Duitsland en België nog steeds van toepassing zijn. Ook de fiscale overeenkomsten met Duitsland en Nederland blijven geldig tot in ieder geval 30 september 2021.

Bron: Website SVB

Gepubliceerd in Nieuws

Gat in buitenlandse pensioenopbouw kan niet gedicht worden

Carlo Douven Geschreven door
24-06-2021

Na een internationale waardeoverdracht van buitenland pensioen opgebouwd voor 8 juli 1994 naar een Nederlandse pensioenregeling, kan het verschil tussen de lagere ingekochte diensttijd en de werkelijke diensttijd niet ingekocht worden door de werknemer.

Bron: Belastingdienst, 18 juni 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Vrije verstrekking van verzekering leidt tot onbelaste uitkering

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2021

Y overlijdt bij de MH-17-ramp. Op basis van een zakelijke reis- en ongevallenverzekering is $ 500.000 uitgekeerd. Als de gehele verzekering een vrije verstrekking (en dus buiten de loonsfeer) was van de Engelse werkgever, dan is de uitkering geen loon.

Bron: Hoge Raad, 18 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:956

Gepubliceerd in Nieuws

Niet op hetzelfde adres ingeschreven en toch IACK

Carlo Douven Geschreven door
21-06-2021

Een ongehuwde moeder heeft zich ingeschreven in Nederland op het adres van haar moeder. Zij en haar zoon van 9 verblijven feitelijk in Griekenland. Ondanks dat ze niet zijn ingeschreven op hetzelfde adres heeft de moeder recht op de IACK.

Bron: Rechtbank Gelderland, 28 april 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2135

Gepubliceerd in Nieuws

Geen aftrek voor te koop staande woning waar schoonmoeder in verblijft

Carlo Douven Geschreven door
16-06-2021

Een emigrant laat zijn schoonmoeder verblijven in zijn Nederlandse (recreatie)woning. Dat de woning bestemd is om te verkopen is aannemelijk, maar de woning staat niet leeg en er is geen ‘kraakwacht’-situatie. De eigenwoningregeling is dan niet van toepassing.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 mei 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1490

Gepubliceerd in Nieuws