Rubriek: Belastingrecht

De liquidatiereserve omgelegd

Edwin van Overmeire Geschreven door
13-12-2020

Auteur: Edwin van Overmeire, als fiscalist/vennoot werkzaam bij Bolwerk 7 Fiscale & financiële dienstverlening te Terneuzen. Tevens Lid Raadgevende Commissie GWO (Grensoverschrijdend Werken & Ondernemen)(evanovermeire@bolwerk7.nl)

De Belgische liquidatiereserve is in Nederland niet heel bekend. Vennootschappen die zo’n reserve aanleggen, kunnen onder meer bij een latere vereffening winstreserves uitkeren zonder inhouding van roerende voorheffing. Deze reserve wordt door accountants en belastingadviseurs in België volop aangeprezen: ‘als je hem niet gebruikt, ben je een dief van de eigen portemonnee’. Helaas gaat dat niet in alle gevallen op en zeker niet als de aandeelhouder een inwoner van Nederland is die een aanmerkelijk belang in de vennootschap heeft. In deze bijdrage wordt nader op de liquidatiereserve en haar gevolgen ingegaan en worden erbij ook enkele kritische kanttekeningen geplaatst.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Werknemersparticipaties: hoe de fiscale gevolgen een impact hebben op de werkgeverskosten

Charissa Schutte Geschreven door
13-12-2020

Auteurs: Mr. C.A. Schutte en Mr. M.A. Baas, respectievelijk werkzaam als Senior Manager, Global Employment Services (CSchutte@deloitte.nl) en Analyst, Business Tax, bij Deloitte Belastingadviseurs (MBaas@deloitte.nl)

Een variabele werknemersbeloning, bijvoorbeeld in de vorm van een bonus in geld, biedt mogelijkheden om de betrokkenheid van medewerkers bij een bedrijf positief te beïnvloeden. Voor dat doel wordt ook steeds vaker het middel van werknemersparticipaties ingezet. In deze bijdrage worden drie relatief populaire vormen van werknemersparticipaties besproken, met hun bijhorende fiscale aspecten. Ook gaan we in op de kostenaspecten daarvan voor de werkgever. Afgesloten wordt met relevante vragen die als richtlijn kunnen dienen bij de implementatie of herziening van een werknemersparticipatieplan.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Limited is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2020

De Gibraltarese Limited is in Nederland gevestigd, omdat de feitelijke leiding in Nederland is. De verkoopwinst van de in Nederland gelegen woning is in Nederland belast. Dat de Limited eerder nooit uitgenodigd is om aangifte doen is niet relevant.

Bron: Hoge Raad, 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1989

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdrag met Rusland wordt mogelijk opgezegd

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2020

Rusland gaat mogelijk het belastingverdrag met Nederland opzeggen. De onderhandelingen schijnen te zijn vastgelopen. Het intrekkingsvoorstel is ingediend bij het Russisch parlement. Het verdrag kan dan ingetrokken worden per 1 maart 2021.

Bron: Dagblad Trouw, 9 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Afspraken met België en Duitsland verlengd tot 1 april 2021

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2020

De akkoorden die Nederland met Duitsland en België heeft gesloten met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis, zijn verlengd tot 1 april 2021.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 9 december 2020 en FOD Financiën, 9 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Informatieuitwisseling digitale platformen (DAC 7) stap dichterbij

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2020

De EU-lidstaten hebben een compromis bereikt over de automatische informatieuitwisseling van de inkomsten die verkopers genereren op digitale platformen. De fiscale transparantie wordt hiermee uitgebreid tot digitale platformen binnen en buiten de EU.

Bron: Europese Commissie, 1 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Migrantenregeling Spanje leidt tot verdragsloze situatie

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2020

X is op 1 juli 2015 naar Spanje verhuisd. Omdat hij minder dan 183 dagen in Spanje verblijft in 2015, is X voor de Spaanse belastingwetgeving in 2015 geen inwoner (migrantenregeling). Het belastingverdrag Nederland - Spanje is dan niet van toepassing.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2845

Gepubliceerd in Nieuws

Geen IACK voor in Frankrijk wonende kinderen

Carlo Douven Geschreven door
03-12-2020

Y is inwoner van Nederland werkt offshore. Zijn Franse vrouw en dochter wonen in Frankrijk. Omdat de kinderen niet bij Y staat ingeschreven in de Nederlandse basisregistratie personen, bestaat geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9562

Gepubliceerd in Nieuws

Aanpassingen belastingverdragen Duitsland en België

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2020

Deze maand wordt er nog gepraat over de voortzetting van de verdragsonderhandelingen met België. Een regeling voor thuiswerkdagen wordt besproken. Het verdrag met Duitsland wordt vermoedelijk binnenkort aangepast. Discoördinatie oplossen is een kwestie van langere adem.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 november 2020, 2020-0000225933

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffing MRB voor rijden in auto buitenlandse broer

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2020

R staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Hij rijdt met een Ford Fiësta met buitenlandse kenteken van zijn in het buitenland wonende broer. R bewijst niet dat hij niet de feitelijke gebruiker en houder van de auto is. De naheffing MRB is terecht.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9105

Gepubliceerd in Nieuws