Rubriek: Belastingrecht

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen: nieuwigheden voor 2022

Sofie Matthys Geschreven door
13-03-2022

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

Het jaar 2022 heeft voor België weer talloze wijzigingen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen in petto. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste sociale en fiscale veranderingen die mogelijk een impact hebben op de tewerkstelling van enerzijds mobiele werknemers en hun werkgever en anderzijds mobiele zelfstandigen.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

Schema buitenlands belastingplichtigen 2022 (tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen)

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door
13-03-2022

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen. werkzaam bij Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit overzicht zijn de tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen opgenomen voor verschillende groepen buitenlands belastingplichtigen. Besluiten en jurisprudentie zijn geactualiseerd, daarnaast zijn alle verwijzingen bijgewerkt ten opzichte van het overzicht voor het jaar 2021 (Vakblad Grensoverschrijdend werken 2021, nr. 37, blz 3). Dit 'schema tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen 2022' begint met een schematisch overzicht en is daarna opgebouwd als stappenplan. Hierin is het woonland de ingang om te kijken waarop een inwoner van dat land aanspraak kan maken als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

Beperking kwalificerende buitenlandse belastingplicht is redelijk

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2022

Iemand die niet woont binnen de landenkring (EU, EER, Zwitserland en BES) kan niet aangemerkt worden als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De wetswijziging die is ingegaan per 1 januari 2015 is niet evident onredelijk op dit punt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 februari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:662

Gepubliceerd in Nieuws

Verblijfskosten eigen rijders bij internationale ritten vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2022

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, kunnen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50.

Bron: Belastingdienst, 4 maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Winstuitdeling is niet in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2022

V is in 2005 naar Spanje geëmigreerd en in 2013 naar de Curaçao. Hij heeft de werkelijke leiding van zijn BV beide keren meegenomen. De verkapte winstuitdeling in 2015 is dan niet in Nederland belast.

 Bron: Gerechtshof Amsterdam, 13 januari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:90

Gepubliceerd in Nieuws

BV DJ kan buitenlandse bronbelasting niet verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2022

Een DJ treedt in het buitenland op als A BV, dochter van B BV. De bij A BV ingehouden buitenlandse bronbelasting is niet verrekenbaar bij B BV, die geen buitenlandse gage geniet. Bij B BV is geen sprake van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Gelderland, 16 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2021:6088

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale belkosten zijn proceskosten

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2022

De kosten van internationale telefoongesprekken komen in aanmerking om vergoed te worden als proceskosten bij een fiscale procedure.

Bron: Hoge Raad, 11 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:148

Gepubliceerd in Nieuws

Pensionado in Duitsland krijgt geen Nederlandse fiscale faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2022

X betaalt in Duitsland geen belasting over zijn inkomen omdat Duitsland pensioenen niet volledig in de heffing betrekt en niet omdat X een laag inkomen heeft. Nederland hoeft X geen fiscale faciliteiten te verlenen, omdat hij in zijn woonland een gering inkomen heeft.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 februari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:709

Gepubliceerd in Nieuws

Fout in aanslagen bij inwoners met buitenlands onroerend goed

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2022

Door een fout van de Belastingdienst zijn belastingaanslagen van belastingplichtigen met onroerend goed in het buitenland fout gegaan gedurende de jaren 2007 - 2015. De fouten 2012 - 2015 worden hersteld. De teruggave bedraagt € 72 per jaar.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Intrekking besluit vrijstellingsmethode bestuurder dit voorjaar

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2022

Naar verluidt wordt het besluit over de voorkoming van dubbele belasting uit 2008 dit voorjaar gepubliceerd. De goedkeuring dat onder voorwaarden de vrijstellingsmethode voor bestuurders van toepassing is in plaats van de verrekeningsmethode, zal dan waarschijnlijk vervallen.

Bron: NTFR, 27 januari 2022, 2022/427 (noot)

Gepubliceerd in Nieuws