Rubriek: Belastingrecht

Handleiding Loonheffingen artiesten- en beroepssportersregeling is uit

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2021

De Belastingdienst heeft de Handleiding Loonheffingen artiesten- en beroepssportersregeling 2021 geactualiseerd. De Handleiding bevat ook veel informatie die van belang is bijvoorbeeld bij de inhuur van buitenlandse sporters en artiesten. 

Bron: Belastingdienst, 14 juli 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Eigen woningschuld gehuwde kwalificerende inwoner België is 100% aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2021

Een inwoonster van Belgie, kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, is voor 70% eigenaar van de eigen woning. Haar aandeel in de hypotheekschuld is 100% De echtgenoot is geen fiscale partner. Zij kan de hypotheekrente volledig aftrekken.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1953

Gepubliceerd in Nieuws

BV is voor verdragstoepassing geen inwoner van Singapore

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2021

Een naar Nederlands recht opgerichte BV is in Singapore als inwoner in de heffing betrokken en heeft dividend uitgekeerd aan de DGA op Sint Maarten. Nederland mag het dividend belasten, omdat de BV voor de verdragstoepassing geen inwoner is van Singapore of van St. Maarten.

Bron: Hoge Raad, 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1044

Gepubliceerd in Nieuws

Vergoeding werkelijke ET-kosten soms langer dan 5 jaar

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2021

Op het forum Salaris is een handreiking gepubliceerd over de duur dat werkgevers extraterritoriale kosten kunnen vergoeden van werknemers die geen gebruik maken van de 30%-regeling. Het uitgangspunt is vijf jaar, maar er zijn uitzonderingen.

Bron: Forum Salaris Belastingdienst, 7 juli 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe versie Handboek Loonheffingen - nieuw beleid kosten aangifte

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2021

In de nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen staat dat met ingang van jaar 2022 uitgegaan moet worden van de factuurwaarde voor het laten invullen van de belastingaangifte van de werknemer op kosten van de werkgever. De 1000-euro-norm vervalt.

Bron: Belastingdienst, 6 juli 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen: Internationale regelingen verlengd tot 1 oktober 2021

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2021

De looptijd van de coronaovereenkomsten met Duitsland en België inzake het onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19 zijn verlengd tot 1 oktober 2021. Tot die datum is ook het besluit Fiscale noodmaatregelen coronacrisis verlengd.

Bron: Staatscourant,  30 juni 2021 en 1 juli 2021

De nadere overeenkomsten inzake de coronaovereenkomst met Duitsland vindt u hier.

De nadere overeenkomsten inzake de coronaovereenkomst met België vindt u hier.

Het geactualiseerde besluit Fiscale noodmaatregelen coronacrisis vindt u hier.

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen: Internationale regelingen verlengd tot 1 oktober 2021

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2021

De looptijd van de coronaovereenkomsten met Duitsland en België inzake het onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19 zijn verlengd tot 1 oktober 2021. Tot die datum is ook het besluit Fiscale noodmaatregelen coronacrisis verlengd.

Bron: Staatscourant,  30 juni 2021 en 1 juli 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Het verschil tussen het bruto- en nettoloon; een vergelijking tussen Nederland, België en Duitsland.

Sep Breukers Geschreven door
01-07-2021

Auteurs: Sep Breukers en Marian Manders-van de Vinne, respectievelijk als junior tax consultant en senior tax manager werkzaam bij Boxx global expat solutions. (Marian@boxx-expat.com en Sep@boxx-expat.com)

Onlangs publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) het rapport “Taxing Wages 2021”(1). In dit rapport wordt de belastingdruk op arbeid voor elk van haar lidstaten berekend. Het toont aan dat deze belastingdruk aanzienlijk verschillend blijft in de lidstaten in het jaar 2020. Het rapport wordt jaarlijks door de OESO uitgebracht. Dit OESO-rapport biedt een goed aanknopingspunt om inzichtelijk te maken hoe het binnen de lidstaten is gesteld met de belastingdruk op arbeid. In dit onderstaande artikel zal de focus liggen op de vergelijking van de belastingdruk tussen Nederland en onze buurlanden België en Duitsland.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Aangifte assistentie als loonvoordeel, een internationale trend? Het tweeluik met vandaag aan de beurt: Nederland

Ken Liu Geschreven door
01-07-2021

Auteur: mr. Ken Liu, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (ken.liu@nl.ey.com)

Werknemers die grensoverschrijdend werken krijgen vaak te maken met een nieuwe omgeving, cultuur en belastingregels. De belastingregels in het nieuwe werkland zal bij deze werknemers weinig enthousiasme oproepen. Over het algemeen is de materie complex en het niet beheersen van de taal zal deze uitdaging niet makkelijker maken. Gelukkig staan belastingadviseurs klaar om bij te springen. De rekening voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting wordt over het algemeen betaald door de werkgever, als onderdeel van de afspraken gemaakt in de (uitzend)overeenkomst. De werkgever heeft in veel gevallen ook belang bij een correcte persoonlijke aangifte inkomstenbelasting van de werknemer, met name in de gevallen waarin zogenaamde tax equalisation- of nettoloonafspraken zijn gemaakt. Eventuele teruggaven of betalingen die voortvloeien uit de opgelegde aanslag inkomstenbelasting, komen immers (deels) voor de rekening van de werkgever. In het kader van aangifte assistentie werd in de vorige editie van Grensoverschrijdend Werken besproken wat de Belgische fiscale gevolgen zijn. In deze bijdrage ga ik in op de fiscale gevolgen in Nederland als een werkgever de kosten betaalt voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Internationale aspecten van het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Ricardo te Kaat Geschreven door
01-07-2021

Auteurs: Ricardo te Kaat en Han Schut, respectievelijk fiscalist bij Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten (r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl) en eigenaar van Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten (h.schut@stolwijkkelderman.nl)

Op 29 maart 2021 verscheen een wetsvoorstel over de herziening van de Nederlandse fiscale kwalificatieregels voor bepaalde Nederlandse en buitenlandse rechtsvormen. Het voorstel bepaalt dat de open commanditaire vennootschap (CV) als fiscaal zelfstandige entiteit verdwijnt en dat de regels voor het fonds voor gemene rekening (FGR) wijzigen. Het was de bedoeling om de wijzigingen per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Door de vele inhoudelijke reacties is echter recent besloten het voorstel niet op te nemen in het Pakket Belastingplan 2022 maar in de winter als afzonderlijk wetsvoorstel aan te bieden. Belastingplichtigen krijgen dus naar verwachting meer tijd om te anticiperen op de gevolgen van het voorstel. Een nieuwe ingangsdatum is op dit moment niet bekend. In deze bijdrage besteden wij aandacht aan een aantal aspecten van het wetsvoorstel.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021