Rubriek: Belastingrecht

Wetswijziging in België in verband met buitenlandse onroerende goederen

Sofie Van der Straeten Geschreven door
22-04-2021

Auteurs: Sofie Van der Straeten en Yves Cuypers, respectievelijk Senior Tax Consultant EY (sofie.van.der.straeten@be.ey.com) en Senior Tax Manager EY (yves.cuypers@be.ey.com)

Na meerdere veroordelingen door Europa aan het adres van de Belgische overheid in verband met de ongelijke behandeling van inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen ten opzichte van inkomsten uit Belgische onroerende goederen, paste België zijn wetgeving recentelijk aan. Door deze wetswijziging wordt bovengenoemde ongelijkheid weggewerkt en worden de onroerende inkomsten vanaf heden steeds bepaald op basis van een kadastraal inkomen, wat betreft de verhuur voor privégebruik of tweede verblijven, ongeacht of deze onroerende goederen in België of in het buitenland gelegen zijn.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Inwoner Portugal heeft geen recht op fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
22-04-2021

X kan niet aangemerkt worden als kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Ook niet als hij in Portugal geen belasting is verschuldigd. Hij heeft geen gering inkomen. Het Unierecht biedt geen recht op de algemene heffingskorting.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1457

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Remittance-bepaling met Malta leidt tot heffingsrecht Nederland

Carlo Douven Geschreven door
21-04-2021

Een Nederlandse BV is feitelijk gevestigd in Malta en daar verdragsinwoner, zonder vaste inrichting in Nederland. Er wordt geen winst naar Malta overgemaakt. Door de Maltese remittance-bepaling heft Malta niet. Nederland mag dan heffen.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 30 maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:311

Gepubliceerd in Nieuws

Belasting op verzekeringspremie zeeschip in lidstaat van registratie

Carlo Douven Geschreven door
20-04-2021

De lidstaat op het grondgebied waarvan het schip ten behoeve van het bewijs van eigendom is ingeschreven in een officieel register, is de ‘lidstaat van registratie’. In dat land is de belasting over de verzekeringspremies voor de exploitatie van zeeschepen verschuldigd.

Bron: Hof van Justitie EU, 15 april 2021, ECLI:EU:C:2021:276

Gepubliceerd in Nieuws

Ierse teruggaafprocedure voor werknemers in internationaal verkeer versneld

Carlo Douven Geschreven door
15-04-2021

In het belastingverdrag met Ierland is een woonstaatheffing afgesproken voor werknemers in het internationaal (lucht)verkeer. De teruggaaf van de ingehouden voorheffing in Ierland duurt lang. Ierland heeft de procedure versnelt, met o.m. een digitale postbus.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 april 2021

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Leidt eigen woning-deel niet kwalificerende partner toch tot aftrek?

Carlo Douven Geschreven door
13-04-2021

De A-G stelt voor prejudiciële vragen te stellen over de beperking in de kwalificerende buitenlandse belastingplicht van de toerekening tussen partners. De niet kwalificerende echtgenote in België was mede-eigenaar van de eigen woning. Mogelijk is dit in strijd met het EU-recht.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 24 maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:285

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad houdt buitenlandse pensioenregeling tegen het fiscale licht

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2021

Een Belgische pensioenregeling van een inwoner die in België werkt, mag fiscaal anders behandeld worden dan de Belgische pensioenregeling van een Belg die voor een Nederlandse inhoudingsplichtige werkt. Het Nederlandse afkoopverbod is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Hoge Raad, 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:518

Gepubliceerd in Nieuws

Gerechtshof vindt per diem piloot wel belast

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2021

Hoewel de per diem-vergoeding voor eten en drinken buiten de basis van de piloot voldoende gespecificeerd is, is deze niet gericht vrijgesteld. Het kostenonderzoek is onvoldoende. De inspecteur accepteert wel de aftrek voor de met bonnen bewezen maaltijdkosten.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 16 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:575

Gepubliceerd in Nieuws

Verhouding brutoloon en ET-kosten na aanpassing loon

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2021

X ruilt loon uit voor extraterritoriale kosten in het kader van een cafetariaregeling. Daardoor zakte het loon onder het minumumloon. X verhoogt daarop het loon. Deze uiteindelijke feitelijke uitruil bepaalt de verdeling brutoloon en vergoeding ET-kosten.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:2878

Gepubliceerd in Nieuws

Kinderen (nog) geen derden voor uitzendregeling eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
07-04-2021

Tijdens een uitzending naar Maleisië, zijn de kinderen kort in de Nederlandse eigen woning gaan wonen, alvorens ze elders gingen studeren. Omdat ze die korte tijd vergezeld waren van hun ouders blijft de uitzendregeling van toepassing en werden ze geen derden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1195

Gepubliceerd in Nieuws