Rubriek: Belastingrecht

Lumpsum naar Europol gedetacheerd politieman is belast loon

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2021

Een naar Europol gedetacheerde politie-ambtenaar krijgt een lumpsum toegekend vanwege blijvende gedeeltelijke invaliditeit. De lumpsum valt niet onder de interne heffing van Europol, maar is een belaste uitkering uit de vroegere dienstbetrekking bij de politie.

Bron: Rechtbank Den Haag, 10 december 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:12998

Gepubliceerd in Nieuws

FAQ Corona en belastingen in Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2021

Het Duitse Ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over de fiscale gevolgen van Corona. Onderwerpen als loonbelasting, grensarbeiders, vaste inrichting etc. komen aan de orde.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 28 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Pilot webmodule niet voor grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2021

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 online gegaan via de website van het Ondernemersplein. De webmodule is niet toepasbaar in grensoverschrijdende situaties.

Bron: Rijksoverheid, 11 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Recht op fiscale faciliteiten vervalt t.g.v. Brexit-deal

Carlo Douven Geschreven door
06-01-2021

De Brexit-deal heeft gevolgen voor de belastingheffing vanaf 1 januari 2021. Het VK wordt door de deal behandeld als een derde-land, dat beperkt het recht op Nederlandse faciliteiten. Als een beroep kan worden gedaan op het terugtrekkingsakkoord wijzigt niets.

Bron: Belastingdienst, 4 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Verlof zorg kinderen beïnvloedt salariscriterium 30%-regeling niet

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2021

In art. 8.2a URLB is vastgelegd dat het opnemen van aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof en adoptieverlof geen gevolgen heeft voor de toepassing van het looncriterium in de 30%-regeling.

Bron: Regeling van 31 december 2020, Stcrt. 2020, 64029

 

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirusmaatregelen - Afspraken met Duitsland en Belgie verlengd

Carlo Douven Geschreven door
01-01-2021

De afspraken die met Duitsland en België zijn gemaakt in verband met de Covid-19-gezondheidscrisis zijn beide verlengd tot en met in ieder geval 31 maart 2021.

Bron: Staatscourant 31 december 2021, 66221 en 66222

Gepubliceerd in Nieuws

Door gering inkomen woonland moet Nederland faciliteiten verlenen

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2020

Het effectief in België belast inkomen is lager dan de belastingvrije som en de woonbonus. Omdat België dan geen fiscale faciliteiten kan verlenen door het gering inkomen, moet Nederland dat doen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 november 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:5786

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse Corona-uitkeringen blijven ook in 2021 vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2020

Het besluit noodmaatregelen coronacrisis is geactualiseerd. De vrijstelling voor de Duitse netto-coronategemoetkomingen blijft van toepassing ook in 2021. De vaste reiskostenvergoeding kan doorlopen tot 1 februari 2021. 

Bron: Staatscourant, 30 december 2020,  68989

Gepubliceerd in Nieuws

5-jaarstermijn ook van toepassing op 150km-voorwaarde

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2020

De maximale looptijd van 5 jaar van de 30%-regeling is vanaf 1 januari 2021 ook opgenomen voor de toepassing van de eerder in Nederland tewerkgestelde 30%-er die na een onderbreking terugkeert.

Bron: Ministerie van Financiën, Eindejaarsbesluit van 16 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Kennisdatabank meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2020

Op de website van de Belastingdienst staat de Kennisdatabank Mandatory Disclosure/DAC6. Onder meer zijn Q&A's opgenomen over het meldingsproces en welke constructies gemeld moeten worden.

Bron: Belastingdienst

Gepubliceerd in Nieuws