Rubriek: Belastingrecht

Nederlandse artiesten en sporters in het buitenland

Dick Molenaar Geschreven door
06-02-2021

Auteur: Dr. Dick Molenaar, werkzaam bij All Arts Belastingadviseurs en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie Fiscaal Recht

Nederlanders gaan makkelijk de grens over en dat geldt ook voor artiesten en sporters(1). Zij doen vaak optredens in het buitenland, zoals DJ’s, operazangers en -zangeressen, orkesten, popgroepen, theatergezelschappen, voetbalteams, wielrenners, schaatsers, tennissers, golfers, esporters en zo meer. In het buitenland krijgen ze vaak te maken met belastingheffing, waartegenover ze in Nederland voorkoming van dubbele belasting willen krijgen. In dit artikel worden de regels daarvoor op een rij gezet, waarbij ook de sociale zekerheid zal worden besproken(2).

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

Auteursrechten: in België wordt creativiteit fiscaal beloond

Sofie Jacobs Geschreven door
06-02-2021

Auteurs: mr. Sofie Jacobs en Eli Boudreaux, werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law) en werkzaam als tax consultant bij Peeters Euregio Law & Tax (e.boudreaux@euregio.tax)

België kent een zeer gunstig fiscaal regime voor inkomsten uit auteursrechten. Dit stelsel heeft immers tot gevolg dat inkomsten, die in de personenbelasting normaliter gekwalificeerd worden als beroepsinkomsten en onderworpen zijn aan de progressieve tarieven, door een wettelijke fictie geconverteerd worden in roerende inkomsten. Doordat deze inkomsten gekwalificeerd worden als roerende inkomsten, kunnen zij genieten van een afzonderlijk belastingtarief van slechts 15%. Daar komt nog eens bij dat het begrip ‘auteursrechten’ zeer ruim wordt geïnterpreteerd. Zowel werknemers als zelfstandigen en bedrijfsleiders kunnen van deze fiscale incentive genieten. Het fiscaal gunstregime voor auteursrechten biedt dan ook een aantal interessante opportuniteiten voor creatieve en innovatieve ondernemers en werknemers. In grensoverschrijdende context wordt dit regime echter weinig toegepast, wellicht omdat Nederlandse ondernemers hiermee niet bekend zijn. Nederland kent immers geen gelijkaardig regime.

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

Brexit (deel 1): De gevolgen voor de belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2021

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

We gaan in het vakblad een serie artikelen publiceren over de Brexit. Dit is het eerste artikel in deze reeks. In dit artikel zal ik in algemene zin op de Brexit ingaan en me daarna richten op de gevolgen voor de loon- en de inkomstenbelasting. In andere artikelen wordt nader ingegaan op de sociale zekerheid en het rechtmatig verblijven en werken.

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers: nieuwigheden voor 2021

Sofie Matthys Geschreven door
05-02-2021

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Deloitte Private (smatthys@deloitte.com)

De corona-crisis was alom tegenwoordig in de wereld in 2020 en bij de start van 2021 ziet het ernaar uit dat dit nog wel eventjes zal duren. Uiteraard heeft dit een effect op de mobiliteit van werknemers, aangezien de meeste landen maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, waaronder een beperking op internationale reizen en het verplicht invoeren van thuiswerk voor alle werknemers. Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers en werknemers voor 2021.

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2021

De mededeling waarin de fiscale kwalificatie van buitenlandse socialezekerheidsstelsels is opgenomen is geactualiseerd. Een aantal stelsels zijn nieuw toegevoegd (Maleisië en Zuid-Afrika) en anderen zijn geactualiseerd of aangevuld (bijv. Duitsland, VK en Polen).

Bron: Ministerie van Financiën, 26 november 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Dubbele heffing DJ moet onder bezielende leiding rechter worden opgelost

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2021

Een DJ geniet inkomen als artiest van zijn vennootschap en LLC. De vennootschap en LLC kunnen de buitenlandse bronbelasting zelf niet verrekenen. Voor zover de LLC en de venootschap de bronbelasting niet kunnen verrekenen kan dat bij de artiest in privé worden verrekend.

Bron: Advocaat Generaal Wattel, 7 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:19

Gepubliceerd in Nieuws

3e uitgave nieuwsbrief loonheffingen Belastingdienst is uit

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2021

In de nieuwsbrief wordt ingegaan op de wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland met ingang van 1 januari 2021, de verlenging tot 1 juli 2021 van de diverse internationale coronamaatregelen en de Brexit.

Bron: Belastingdienst, 28 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Bronbelasting op royalty’s uit Uruguay kan niet worden verrekend

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2021

Dat Uruguay sinds 1 januari 2001 niet meer als ontwikkelingsland wordt aangemerkt voor de toepassing van de verrekeningsmethode in het besluit ter voorkoming van dubbele belasting Is niet in strijd met (on)geschreven rechtsregels en het EU-recht.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 6 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:5

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen - Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2021

Diverse fiscale coronamaatregelen zijn verlengd tot en met 30 juni 2021. Dat geldt ook voor de eenzijdige vrijstelling voor Duitse nettouitkeringen gerelateerd aan corona van inwoners van Nederland en de afspraken met Duitsland en België.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 21 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Kamervragen beantwoord over sporters en artiesten

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2021

In de Kamerbrief wordt het verdragsbeleid, de verrekening van buitenlandse bronbelasting en de mogelijk in te voeren belastingplicht voor buitenlandse sporters en artiesten nog eens toegelicht. Een uitgebreide bevestiging van eerdere standpunten.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 januari 2021 en 29 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws