Rubriek: Belastingrecht

Geen zorgkostenaftrek voor buitenlandse echtgenote

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2021

N woont in Nederland en is gehuwd met de in Indonesië wonende A. De voor A gemaakte zorgkosten zijn niet aftrekbaar. A is immers geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en daarmee geen fiscaal partner.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 7 september 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4357

Gepubliceerd in Nieuws

‘Franse’ blote eigendom woning ouders belast in box 3

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2021

Het is aan de lagere rechter om het Franse recht uit te leggen. Het Franse bloot eigendom van de woning van de ouders is belast in box 3. Het is geen verkrijging volgens Frans erfrecht.

Bron: Hoge Raad, 22 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1574

Gepubliceerd in Nieuws

Cellist krijgt maar voor klein deel optredens voorkoming dubbele belasting

Carlo Douven Geschreven door
20-10-2021

Een in Nederland wonende cellist geeft middels een BV optredens. Alleen voor zover de vrijstellingsmethode op het loon van toepassing is, levert de voorkoming effectief iets op. De verrekeningsmethode levert niets op, omdat de bronheffing is ingehouden bij de BV.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 14 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3033

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen over belastingplannen 2022 beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2021

Vragen zijn beantwoord onder andere over de internationale aspecten van de nieuw voorgestelde belastingheffing over optieregelingen en de aanpassing van het partnerbegrip voor de Inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag, 18 oktober 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Wel inwoner voor sociale zekerheid, niet voor het belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2021

A is inwoner van Vietnam. Gezien zijn duurzame band (o.a. verblijf 70 dagen, familie en appartement) met Nederland is A ook inwoner van Nederland. Voor de toepassing van het belastingverdrag is hij inwoner van Vietnam. Als inwoner is A sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 20 augustus 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8815

Gepubliceerd in Nieuws

Evenredigheidsmethode box 3 is ook sinds 2017 toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2021

Y woont in Nederland en heeft een Zwitserse woning. Doordat het tarief in 2017 in box 3 progressief is geworden is hij meer belasting verschuldigd in Nederland. De wijze van voorkoming dubbele belasting is conform de voorkomingsbepaling in het verdrag.

Bron: Hoge Raad, 8 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1478

Gepubliceerd in Nieuws

Eigenwoningrente niet fiscale partner is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2021

H woont in België en is een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Haar man geniet pensioen in België. Hij kwalificeert niet. H kan alleen haar eigen deel van de hypotheekrente aftrekken. Het deel van haar man niet. Dat België geen aftrek geeft is een dispariteit.

Bron: Hoge Raad, 8 oktober 2021 ECLI:NL:HR:2021:1472

Gepubliceerd in Nieuws

Zetelverplaatsing BV naar Malta verhindert niet VPB-heffing als inwoner

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2021

De vestigingsplaatsfictie in de Wet Vpb is niet strijdig met het EU-recht. Het EU-recht verzet zich niet tegen een ongunstigere behandeling van eigen onderdanen. De BV is inwoner van Nederland en niet van Malta. De kernbeslissingen worden in Nederland genomen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 augustus 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4374

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen: Fiscale besluit deels verlengd

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2021

Zoals eerder aangekondigd, is het besluit Fiscale noodmaatregelen coronacrisis voor een beperkt aantal maatregelen vernieuwd of verlengd. Verlengd tot 1 januari 2022 zijn het doorlopen van de vaste reiskostenvergoeding en de heffing over de Duitse netto-uitkeringen.

Bron: Staatscourant, 29 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur moet A1-verklaring SVB volgen ook als beroep loopt

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2021

Het lopende beroep bij de Centrale Raad van Beroep dat Rijnvarende A aanhangig heeft gemaakt tegen de beschikking van de SVB maakt niet dat de A1-verklaring rechtskracht mist. Het loon van A is in Nederland belast en niet in Liechtenstein.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 15 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:7920

Gepubliceerd in Nieuws